Okkupasjon

ta besittelse over land eller gods

Okkupasjon (fra latin tilegnelse) innebærer å fysisk ta besettelse over et landområde eller gods. Begrepet er særlig brukt om stater når det skjer i strid med folkeretten. Begrepet kan også brukes om et lands ervervelse av et landområde uten offisiell tilhørighet av et annet land (se anneksjon).

Landokkupanter i Western Cape, Sør-Afrika, kalles gjerne Squatters

Det kan skilles mellom ulike former for okkupasjon. Den historisk vanligste, en militær okkupasjon, starter gjerne med en invasjon. En slik okkupasjon foregår så lenge okkupasjonsmakten er til stede og det antas at landets regime ikke kan holde seg til makten uten disse styrkene.

Landokkupasjon kan betegne en gruppe menneskers inntreden på et offentlig eller privat, gjerne udyrket og ubebodd, område. Tilsvarende overtakelse av et offentlig eller privat bygg kalles husokkupasjon. I Norge er overtakelsen av Blitz-huset en kjent husokkupasjon. Denne formen for okkupasjon omtales på engelsk som squatting, (sittere, noen som slår seg ned), og det antas at så mange som en milliard mennesker på jorden kan kommer under denne definisjonen.[1]

Militær okkupasjon rediger

Militære okkupasjoner er i folkeretten regulert av landskrigsordningen i 4. Haagkonvensjon av 1907. Okkupasjonen er en midlertidig tilstand, og en okkupasjonsmakt kan ikke vilkårlig endre det okkuperte landets grenser eller annektere hele eller deler av det. Befolkningen i det okkuperte landet har på den annen side plikt til å adlyde okkupasjonsmakten. Siviles væpnede motstand mot en okkupasjonsmakt er definert som en krigsforbrytelse, fordi lovlig stridende åpent skal bære sin uniform. Geriljavirksomhet kan være tillatt, dersom styrken i det minste nominelt står under statlig kontroll og de bærer kjennetegn som kan karakteriseres som uniform.

Liste over okkuperte områder og stater i 2004 (okkupasjonsmakten i parentes) rediger

I tillegg kommer diverse okkuperte områder som kun utgjør deler av andre stater. Noen regner også Tsjetsjenia som okkupert.)

Noen tidligere okkupasjoner 1946 - 2003 (okkupasjonsmakten i parentes) rediger

Noen tidligere okkupasjoner 1900 - 1946 (okkupasjonsmakten i parentes) rediger

Referanser rediger

  1. ^ Neuwirth, R. (2004), Shadow Cities: A Billion Squatters, A New Urban World, Routledge, ISBN 0415933196