Fylkesvei 455

Fylkesvei 455 (Fv455) går mellom Kyrkjebygdi i Åseral og Ime i Lindesnes. Veiens lengde er 77,5 km. Stort sett følger hele traséen Mandalselva.

Fylkesvei 455
455
Strekning
Kyrkjebygdi, ÅseralIme, Lindesnes
Fylkesvei 455
Riksveier Vest-Agder.svg
Data
Lengde77,5 km
Statusprimær fylkesvei
FylkeAgder
Tilstøtende riksveier
Stamvei E39.svg

Før 1. januar 2010 var veien riksvei, etter at regionsreformen trådte i kraft har den status som fylkesvei.

Frem til 2019 var armen over Møll bru del av fylkesvei 459.[1]

Kommuner og knutepunkterRediger

  Agder fylkeRediger

Åseral

Dalevegen

 •  
Fv4032 Ljoslandsvegen fra Kyrkjebygda til Ljosland
Fv4030 Logndalsvegen mot fylkesgrensen ved Storhommen
 •   Ørevatn
 •  
Fv4038 Eikerapsvegen fra Fiskland til Eikerapen (4,7 km)
 •  
Fv4040 Geitskarvegen fra Geitskar bru mot 42 Kvåle i Hægebostad (13,4 km)
 •  
Fv4028 Heigardan fra Kylland til Flystveit (14,5 km)
 •   Astridsknodden

Lyngdal

Dalevegen

 •   Sveindal bru II (Nordåni, 18,4 m)
 •  
42 Evjeveien fra Sveindal mot   Hornnes i Evje og Hornnes og til   Helleland i Eigersund

Marnarveien

Lindesnes

Marnarveien

 •  
Fv4026 Selandsveien fra Foss til 460 Byremo i Lyngdal (8,4 km)
 •  
462 Bjellandsvegen fra Bjelland til   Hægelandskrossen i Vennesla
 •  
Fv4044 Glåpeveien fra Hepteli til 60 Ågedalstø i Lyngdal
 •  
Bjelland skytebane
 •   Nesset bru (Skuåna, 10,6 m)
 •  
Fv4018 Eldalsveien fra Eldalen til Fv4022 Åkset (1,4 km)
 •  
461 Songdalsveien fra Kleveland bru mot   Brennåsen i Kristiansand, felles trasé til Storehagen, ca. 1 km
 •  
461 Konsmoheiveien fra Storehagen mot 465 Liknes i Kvinesdal
 •  
Fv4016 Vestheia fra Voan mot Fv4012 Opsal (15,4 km)
 •  
  Marnardal stasjon
 •  
Fv4014 Finsådalsvegen fra Bue til 461 Lauvsland i Kristiansand (10,1 km)
 •  
Fv4012 Spillingsveien fra Heddeland til 460 Spilling
 •  
Fv4238 Brelandsveien fra Skaue bru mot   Aukland i Kristiansand

Marnarveien

 •  
459 Røyselandsveien fra Nøding til   Døle bru, felles trasé til Møll bru
Krossen
 •  
arm fra Øvre Møll til Nødbekk (150 m)
 •  
Fv4226 Buøystranda fra Nødbekk til   Skarvøy, og mot Øyslebø
  ny Fv455 til dagens E39 ved Nedre Ime[2]
arm Marnarveien fra Lindland til dagens   ved Nedre Ime
ny   Uten navn mot 43 i Lyngdal
ny   Uten navn mot 459 Døle bru
Fv3973 Skoieveien til dagens   Valand
gammel   Kristiansandsveien fra Nedre Ime mot Valand
fortsetter som gammel   mot Mandal
 •  
Fv3973 Skoieveien fra Lindland til   Valand
Mandal
 •  
  Kristiansandsveien fra Nedre Ime mot   i Kristiansand, og mot   Krossmo i Eigersund

Trafikktall og utviklingRediger

Nye Veier bygger ny E-39 gjennom Lindesnes, og en ny tilførselsvei for denne som ligger parallelt med Fylkesvei 455 ca. 100-200 meter lenger øst. Nye veier skriver:[2]«Den trafikksikkerhetsmessige effekten av å bygge ny E39 Mandal øst – Mandalskrysset, samt ny tilførselsvei til Mandal, er positiv. Med ny tilførselsvei, blir dagens fv. 455 og dagens E39 avlastet, og trafikken flyttes over på en vei med høyere grad av trafikksikkerhet. Hastigheten er høyere på den nye veien og trafikkarbeidet øker, men totalt sett reduseres ulykkesrisikoen bl.a. som følge av midtrekkverk på deler av strekningen (vei i dagen), bedre kurvatur, planskilte kryss, separering fra gående og syklende, viltgjerder og belysning.»

«Dagens fv. 455 starter på Ime og følger elva Marna nordover helt til Åseral og Setesdalsheiene. Trafikkmengden på strekningen mellom Ime og Greipsland ligger rett under 3000 kjt/d og andelen lange kjøretøy er 7 % (NVDB 2018). Den sørlige delen av strekningen, fra Ime til Vik, har fartsgrense 60 km/t, mens fra Vik og nordover er fartsgrensen 80 km/t. Veien har to kjørefelt. Mye av bebyggelsen i sør ligger tett til veien.»

«Resttrafikken på fv. 455 er vurdert å ligge i størrelsesorden 200 – 400 kjt/d (ÅDT) i åpningsåret. De planlagte boligområdene Sandnesheia og Elvehøgda får utkjøring til fv. 455 og vil etterhvert bidra til økt trafikk slik at trafikkmengden på fv. 455 sør for Vik blir omtrent som i dag, med ÅDT rundt 3000 kjt/d. Det planlegges ny gang- og sykkelvei langs fv. 455. Når denne bygges, blir trafikksikkerheten for gående og syklende langs fv. 455 bedre enn i dag.»

ReferanserRediger

 1. ^ «Endringer i vegnettet 2019». Vegvesenet. 27. september 2019. Besøkt 15. november 2019. 
 2. ^ a b nye veier - Detaljregulering for tilførselsvei Greipsland - Ime Fagrapport trafikksikkerhet (PDF) (28.01.2020)

Eksterne lenkerRediger