Riksvei 9

riksvei i Agder og Telemark fylker i Norge

Riksvei 9 (Rv9) kalles gjerne Setesdalsveien og er hovedfartsåren gjennom Setesdal. Den går fra Kristiansand i sør, gjennom Setesdal til Haukeligrend i Telemark i nord hvor den møter E134. Veien går gjennom Agder fylke. Den går via Mosby, Homstean, Skarpengland, Hægeland, Hornesund, Hornnes, Evje, Byglandsfjord, Bygland, Ose, Helle, Hylestad, Valle, Flateland, Rygnestad, Bykle, Hovden og Bjåen til Haukeli.

Riksvei 9
{{{navn}}}
Riksvei 9 på bro mellom Byglandsfjorden og Åraksfjorden
Strekning
Haukeli, Vinje–sentrum, Kristiansand
Riksvei 9
Data
Lengde236,9 km[1]
Statusriksvei
Høyeste punkt917 moh
Tilstøtende riksveier
Restriksjoner
Bomstasjoner1
Kolonnekjøring
om vinteren
HaukeliHovden

Nordenden tar av fra E134.
Bykleheivegen i Vinje kommune i Telemark
Ved fylkesgrensen til Aust-Agder

Veiens lengde er 236,9 km, hvorav 221,2 km i Agder og 15,7 km i Telemark.

Historikk rediger

Nummer rediger

Veien Kristiansand–Haukeligrend hadde nummer 400 før 1965, med de gamle veinumrene. Veien var riksvei 12 i 1965–1992, og riksvei 39 i 1992–2000, og fra 2000 dagens strekning. Riksvei 9 var brukt som nummer på veien ArendalEvjeEgersund i 1965–1992[2] (nå fylkesvei 42) og på veien ÅlesundDombås 1992–2000 (nå Europavei 136).

Riksvei 9 Kristiansand–Haukeligrend fikk status som stamvei i 2003.

Veistandard rediger

Setesdal har til alle tider vært vanskelig tilgjengelig. Folk og fe måtte i tidligere tider ta seg over fjellet fra Fyresdal og Mo i øst, fra Vinje i nord, fra Suldal, Lyse eller Sirdal i vest. Den såkalte Bispevegen gikk fra Fyresdal til Valle i Setesdal over heiedalføret Finndalen.

Det ble anlagt postvei fra sør i 1840. Fra 1867 til 1879 ble veianlegget ført fra Valle til Bykle. I 1936 var veien kommet frem til Bjåen, vel tre mil nord for Bykle kirke. Først etter andre verdenskrig ble veien bygd videre nordover til Grungedal i Telemark.

Om to av de mest kritiske punktene underveis snakker folk fremdeles. Det verste var Fånekleivi øst for Byglandsfjorden, ca. 5 km sør for Bygland, men Byklestigen sør for kirkebygda i Bykle lå ikke langt etter. Dagens veitrasé går i tunnel på 611 meter gjennom Fånefjell.

Ved Byklestigen stuper fjellet bratt ned i Otra. En smal trappevei førte opp fjellsiden. På toppen av stigen går veien langs et svaberg hvor det var lagt opp feste av stein og torv. Det var mulig å kjøre med slede om vinteren og kløvhest om sommeren. Men begge deler var vanskelig og kunne være farlig. Vinterstid måtte hestene hjelpes av folk når det var is og hålke. To mann holdt i hesten foran og én mann gikk bak og støttet.

Også på dette punktet går dagens vei i tunnel.

Veien har (2021) mestedels gul midtstripe, men har noen smale strekninger, f.eks. vest for Åraksfjorden (3 km), ved Flateland (2 km), Byklestøylane-Hartevatn (20 km) og Sæsvatn-Haukeli (15 km). Det planlegges å utbedre strekningene mellom Kristiansand og Hovden før 2033. Tre strekninger, Lunden–Rotemo (3 km), Badstogdalen–Hartevatn (3 km) og Helle–Besteland (5 km) ble utbedret i 2021-22.

Kommuner og knutepunkter rediger

  Telemark fylke rediger

Vinje

Bykleheivegen

 •  
  Haukelivegen fra Haukeli mot   Horda i Ullensvang
  Haukelivegen mot   Brunkeberg i Kviteseid
 •   Tallaksbru (Kjela, 33 m)
 •   Kvervesjåosen
 •   Øvre Langeidvatn
 •   Sigurdsbu, veiens høyeste punkt (917 moh.)
 •  
Pv   Stokketjønnvegen fra Stokketjønn til Gamlestøyl (2,7 km)
 • 2,0 km 
Sti fra   Slengja til   Karten fjellkirke (0,8 km)
 •   Hemla bru (fylkesgrense, 15 m)

  Agder fylke rediger

Bykle

Setesdalsvegen

 •  
Kv Bjåvegen fra Bjåen fjellstove til Bjåen (1,6 km)
Hovden
 •  
Fv3822 Skisentervegen fra Plassemyr til   Hovden skisenter (0,9 km)
  Rundkjøring bygges i krysset til fv 3822, klar 2023[3]
 •  
Pv Hartevassvegen–Solsetervegen til Gjuvet (2,5 km)
 •  
Sti fra Gjuvet til Tjørnbrotbu (8,1 km)
 •  
Kv Skulevegen til Skisentervegen (0,5 km)
 •  
Fjellgardane skole
 •  
Arm Skulevegen til Hovden skigymnas (0,3 km)
 •  
Kv Skisentervegen fra Hovden til Fv3822 Hovden skisenter
 •  
  Bykle sjøflyplass
 •   Hartevann
  Utbedring planlegges Hartevatn–Byklestøylane (16 km), klar 2024[4]
 •   Badstugdalen
 •   Steinsland
 •   Berdals bru (Otra, 63,5 m)
 •   Skarsmo
 •   Hoslemohylen
 •   Finnflaten
 •  
Fv3824 Sarvsvegen fra Grønemyr til Bykle sentrum (1,3 km)
Bykle
 •  
Fv3824 Sarvsvegen fra Bykle sentrum til Grønemyr
 •   Bykle bru (Otra, 72 m)

Valle
 
I Valle kommune

Setesdalsvegen

 •  
Kv Rygnestadvegen fra Flatemo til   Rygnestadtunet (2,0 km)
 •  
450 Bjørnevassveien fra Rotemo til   Ofte i Tokke (73,0 km)
 •  
Fv3808 Dalevegen fra Kallefoss til Dale (2,0 km)
 •  
Fv3820 Einangsvegen fra Einang mot Valle skole
 •   Einang bru (Otra, 113 m)
 •  
Fv3808 Dalevegen fra Dale til Kallefoss
 •   Honnevje
 •  
Fv3810 Strondevegen fra Valle bru til Harstadberget (3,2 km)
 •   Valle bru (Otra, 113 m)
Valle
 •  
Fv3820 Nordibøvegen fra Valle sentrum til Valle skole, og mot Einang
 •  
Fv3820 Nordibøvegen fra Valle skole mot Einang
 •  
Fv3810 Strondevegen fra Harstadberget til Valle bru
 •  
Kv Brottveitsvegen fra Kløvli til Brottveit (2,3 km)
 •   Kveaså nordre bru (Kvæasåne, 20 m)
 •  
Setesdal folkehøgskole
 •  
450 Suleskarvegen fra Nomeland i Hylestad mot   Ålgård i Gjerstad (127,5 km)
 •  
Fv3812 Skagevegen fra Mo mot Kosland (2,7 km)
 •  
Rysstad
 •  
Helle
 •  
Pv Tjurremovegen fra Bergheim mot   Valle flyplass, Åraksøyne

Bygland
 
Ved Austad i Bygland
 
Forbi Ose bru i Bygland

Setesdalsvegen

 •   Heknefossen
 •   Langeid bru (Kvernåni, 35 m)
 •  
Kv Langeidvegen fra Spakjefloten mot Langeid
 •  
Sv Simdalsvegen til Simdalen (2,8 km)
 •  
Privat vei fra Simdalen til Tjønndalen turisthytte (4,7 km)
 •  
Ose
 •  
Fv3804 Austad fra Ose mot Urviki (15,3 km)
 •   Reiårsfossen
 •  
Frøysnes
 •  
Skomedal
 •  
Fv3778 Vestsida fra Straumsland til Fv3776 Krossen i Evje og Hornnes
 •   Storestraum
 •   Storstraumen slusebru (Storstraumen sluse, 31,5 m)
 •  
Fv3804 Åraksvegen fra Urviki mot Ose
 •  
Bygland
 •  
Fv3802 Sentrum fra   Bygland kirke mot Jordalsbø (3,3 km)
 •   Lyngnes
 •  
Lauvdal
 •   Fånefjell
 •  
Longerak
 •  
Fv3800 Hovstadvegen fra Grendi til Hovstad (2,1 km)
 •  
Revsnes hotell
 •  
Kv Strandgata til   tusenårssted Byglandsfjord stasjon
Byglandsfjord
 •  
Fv3780 Senumsvegen fra Byglandsfjord til Fv3778 Gullsmedmoen (1,0 km)
 •   Vassenden

Evje og Hornnes

Setesdalsvegen

 •   Syrtveitfossen
 •  
Fv3782 Gautestadvegen fra   Evje kirke til Gautestad
Evje
 •  
Fv3798 Sandbakken mot Fv3782 Kyrkjebygda, og mot 42 Tingberget
 •  
42 Arendalsvegen fra Evje til 420 Strømsbu i Arendal, felles trasé til Hornnes
 •  
Fv3776 Fennefossvegen fra Grenjå til Fennefoss bru
 •  
Fv3798 Nils Heglands veg fra Grenjå til Fv3782 Kyrkjebygda (2,3 km)
 •  
Fv3786 Bjoråvegen fra Verksmoen via Evjemoen til Kvernåna (3,8 km)
 •   Fennefoss bru (Otra, 140 m)
 •  
Fv3776 Fennefossvegen fra Fennefoss bru til Grenjå
 •  
Fv3796 Dåsnesvegen fra Fennefoss bru til Fv3788 Dåsnes (1,3 km)
 •  
Fv3788 Dåsvannsdalen fra Dåsnes mot Fv4030 Røynli bru i Åseral (53,6 km)
 •   Dåsnes bru (Dåselva, 30 m)
 •  
Fv3794 Hornnesvegen fra Dåsnes til Hornnes (1,0 km)
 •  
Fv3794 Hornnesveien fra Hornnes til Dåsnes
42 Kjetsåvegen mot   Helleland i Eigersund
 
Riksvei 9 gjennom Setesdalen forbinder Aust-Agder og Vest-Agder, som siden er slått sammen til ett fylke.
 •   Voilan
 •  
42 arm Kjetsåvegen fra Hestvåg 
 •  
Fv3792 Vånnevegen fra Hannåsmoen til Fv3772 Vånne
 •  
Fv3774 Abusdalsvegen fra Hannåsmoen til Abusland (12,3 km)
 •  
Fv3790 Moivegen fra Moisund nord til Moisund syd (1,1 km)
 •  
Moisund
 •  
Fv3790 Moivegen fra Moisund syd til Moisund nord
 •  
403 Ivelandsvegen fra Horne til 405 Åmdal i Vennesla
 
Hægeland stasjon på den nedlagte Setesdalsbanen er i dag steinsenter.

Vennesla

Setesdalsvegen

 •   Kilefjord
 •  
Fv3932 Røynelandsvegen fra Tromyr til Røyneland (3,4 km)
 •   Eikelandsvannet
 •   Langåen bru I (Langåna, 20,7 m)
 •  
Fv3942 Tjomsåsvegen fra Reiarsdal til Fv3934 Bergstøl i Kristiansand
 •   Langåen bru II (Langåna, 10,7 m)
 •  
Fv3928 Lie fra Klomra til 454 Øvrebø kirke (3,7 km)
 •  
Fv3926 Sandripvegen fra Furely til Vietjørn (1,7 km)
Skarpengland
 •  
454 Øvrebøvegen fra Vormbrokka til 461 Stupstad i Kristiansand
 •  
454 Drivenesvegen fra Skarpengland til 405 Vennesla (11 km)
 •  
Fv3924 Uten navn til 454 Skarpengland (0,1 km)
 •  
Fv3783 Lolandsvegen fra Bakkane til 454 Engeland
Slettebrotane
 •  
Fv3946 Stallemovegen fra Homstean til 461 Underåsen i Kristiansand
 •  
Fv3948 Utsognvegen fra Skottedalen til 461 Stokkeland i Kristiansand (7,2 km)
 •   Stemmen
 •  
Fv3922 Stølevegen fra Stemmen til Stølen

Kristiansand
 
Forbi Christianssands bryggeri i Grim
 
Ved bomstasjonen i Kristiansand

Setesdalsveien

Vennesla (Mosby)
 •  
Kv Mestadveien fra Høie til Kyllborg (1,3 km)
 •  
Høietun
 •  
405 Venneslaveien fra Mosby til 42 Vegusdal i Birkenes (51,3 km)
Kv Mosby ringvei til Mosby sør
 •  
Kv Mosby ringvei fra Mosby sør 
Vennesla (Stray)
 •   Auglandsdalen bru (Sagbekken, 113 m)
 •  
478 Kuliaveien fra Aukland til 461 Nodeland (9,4 km)
 •  
Kv Haslevollen 
 •  
Torridal idrettspark
 •  
Kv Hommeren 

Referanser rediger

 1. ^ «Riksveger - vegliste normaltransport» (PDF). Statens vegvesen. Mai 2023. Besøkt 26. august 2023. 
 2. ^ Cappelens bil- og turistkart, dobbeltblad 1-2 (1982)
 3. ^ Rv. 9 Hovden nord, kryssutbetring
 4. ^ Rv. 9 Byklestøylane–Hartevatn

Kilder rediger

Eksterne lenker rediger