Mosby

Tettsted i Kristiansand kommune

Mosby (Norrønt: Mórbø[1]) er en tettbebyggelse i Kristiansand kommune med 2 054 innbyggere, og er en del av Torridal. Den ligger ca. 10 km nord for bysentrum. Mosby ligger ved Setesdalsveien og fylkesvei 405. Sørlandsbanen og elva Otra, også kalt Torridalselva, går også gjennom Mosby. Mosby er den nordligste delen av Kristiansand kommune, og grenser til nabokommunen Vennesla. Kvarsteinbroa over Otra utgjør fra gammelt av også en markant dialektgrense.

Mosby
Mosby overview.JPG
Oversiktsbilde av Mosby.
LandNorge Norge
Høyde o.h.10 meter
Nettsidewww.kristiansand.kommune.no/
Map
Mosby
58°13′01″N 7°55′23″Ø

Bydelen er delt i rodene Øvre Mosby, Nedre Mosby, Hagen/Haus, og Høie, med Høietun, Høiekleivane og Mestad. Området ligger under Torridal menighet, som består av Mosby, Augland og Strai. Menigheten ligger igjen under Oddernes prestegjeld. Mosby hørte tidligere til Oddernes kommune, men er nå en del av Kristiansand.

Mosby har servicefunksjoner som kommunal barnehage, privat barnehage, dagligvarebutikk, bensinstasjon, baker, vaskehjelp, tannlege, frisør og fysikalsk institutt, bilpleie, i tillegg til Mosby bedehus[2].

Øvre MosbyRediger

Roden Øvre Mosby består av området mellom Høiebekken i sør og vest, og Otra i nord og øst. Roden inneholder boligfeltene Lillefjell Terrasse, Tutlamoen, Bakken, Kildalen, Rismoen og Håmoen. På Tutlamoen finner man en kunstgressbane og skøytebane om vinteren.

Rett sør for og på motsatt side av avkjørselen til Ravnås, lå samfunnshuset Torheim tidligere. I tillegg til arrangementslokaler, inneholdt bygget blant annet også tannlegekontor og bibliotek. Bygningen som opprinnelig ble oppført for Skogskolen ca. 1917, ble revet i 2014 og er nå erstattet av et nytt leilighetskompleks. 

Lengre sørover er Mosby oppvekstsenter lett gjenkjennelig på nordsiden av veien. Oppvekstsenteret inneholder kommunal barnehage, barneskole og skolefritidsordning. Skolen hadde tidligere også ungdomsskole, men denne ble flyttet til ny ungdomsskole på Hommeren i tilknytning til Torridal idrettspark i 2007. Det opprinnelige skolebygget fra ca. 1914 ble revet på begynnelsen av 1990-tallet for å gi plass til dagens indre skolebygg. Ny skole ble startet bygget 2019 og sommer 2021 skal nytt oppvekstsenter stå ferdig. Dette vil da samle 2 barnehager og skole 1-7 trinn.

Like ved skolen finner man Moseid Bakeri, mens man finner Mosby bedehus rett innenfor skolen, ved siden det tidligere sandtaket på Håmoen.

Nedre MosbyRediger

Roden Nedre Mosby ligger på sletten langs Otra sør for Høiebekken, og består av boligfeltene Høllen og Leirdalen. Her finner man i dag bensinstasjon og butikk. Der parkeringsplassen til butikken ligger i dag, sto Mosby bedehus tidligere.

Mot elva finner man den forlengst nedlagte Mosby stasjon. Stasjonen ble bygget i tilknytning til Setesdalsbanen og ble åpnet 18. november 1895. Bygningen er i dag i bruk som frisørsalong.

Sørover, i bunnen av bakken, finner man på østsiden bygningen som tidligere huset postkontoret. På motsatt side av veien, der hvor det i dag er busstopp og oppkjørsel til Kleiva, lå Moseid bakeri tidligere. Her var det også en kafé, men dette brant i 1974. På samme side som postkontoret, der nedkjørselen til Høllen ligger, lå Øvre Torridal skole tidligere. Skolen ble bygget i 1855[3] og ble gitt navnet Torheim. Bygget brant på slutten av 1990-tallet.

På motsatt side av jernbanelinja i Høllen går gang- og sykkelstien mot Kristiansand delvis på den gamle traséen til Setesdalsbanen. Og lengre ut mot elven, like ved hengebroa til Haus, ligger barnehagen.

Nord for dagens rundkjøring, på folkemunne kalt Trekanten, lå det tidligere en slakter.

Hagen/HausRediger

Hagen og Haus ligger på østsiden av Otra. Hagen er forbundet med Augland via en hengebro til gang- og sykkelsti på traséen til Setesdalsbanen. Haus er forbundet til Nedre Mosby via hengebro til Høllen. Begge hengebroene er vurdert nedlagt[4].

HøieRediger

Høie Fabrikker, som produserer sengetøy, var i mange år den største arbeidsplassen. Fabrikken ble etablert i 1850 og lagt ned i 2007. En av bygningene rommer nå et fabrikkutsalg. Snøgg AS, som produserer førstehjelps-, akuttmedisinsk og medisinsk forbruksmateriell, ligger også på Mosby.

ReferanserRediger

  1. ^ Store Norske Leksikon: Mosby https://snl.no/Mosby
  2. ^ «Mosby bedehus». Arkivert fra originalen 12. juni 2017. 
  3. ^ Ifølge Mosby Oppvekstsenters nettsider: http://www.minskole.no/mosby/Underside/1481
  4. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 26. mars 2017. Besøkt 25. mars 2017.