Strømsbu er en bydel i Arendal kommune i Aust-Agder. Bydelen omfatter først og fremst arealer som har tilhørt Strømsbu gård, og ligger vest for Arendal sentrum. Strømsbu lå utenfor bygrensen fram til 1902 da kommunene Arendal og Barbu ble slått sammen. Før 1878 lå Strømsbu i Østre Moland kommune, og var den vestligste gården i kommunen.

Strømsbu gård, rett utenfor Arendal sentrum, har gitt navn til en bydel. Bygningen er fredet.

Fylkesvei 420 går gjennom Strømsbu.

Arealene i Arendal sentrum (den opprinnelige byen fra 1723 til 1902) hørte til gårdene Langsæ, Strømsbu og Nedre Barbu gård. Byborgerne bygde sine hus på bygslede tomter under disse gårdene, og de betalte årlig festeavgift.

Bydelen Strømsbu har forbindelse til Arendal sentrum i Vesterveien og Strømsbuveien. Strømsbuveien ble utbygd i 1868, og har tidligere vært en viktig del av Arendals bybilde, før bebyggelsen langs Strømsbuveien ble skjult bak det nye Amfi Arena.

Flere store bedrifter ble anlagt i bydelen Strømsbu. Strømsbu sag lå nær Strømsbu gård. Arendals meieri bygde sitt nye anlegg i Strømsbudalen på 1950-tallet[1] og Gartnerhallen hadde lager nær ved. Strømsbu videregående skole er tidligere Arendal yrkesskole. Skipsforsikringsselskapet Gard har kontorbygg i strandkanten på Strømsbu.

Losjehuset "Sigholts Minde" ligger på Strømsbu. Huset ble oppført sommeren 1886 og var et sentrum for begivenhetene da arbeiderforeningen Samhold tok initiativ til å stifte Arbeiderpartiet i 1887. [2]

Referanser rediger

  1. ^ Arendals meieri og nybygget på Strømsbusletta, Avtrykk.no, 14.08.2019
  2. ^ Harald Flodda: Samholdbevegelsen i Arendalsområdet i 1880-åra – bakgrunn og innhold, hovedoppg., Universitetet i Oslo. 1980.