Fylkesvei 420 (Fv420) går mellom Stølenkrysset i Arendal og Kristiansand Dyrepark.

Fylkesvei 420
420
{{{navn}}}
Fylkesvei 420 gjennom Grimstad sentrum
Strekning
Stølen, ArendalDyreparken, Kristiansand
Fylkesvei 420
Data
Lengde108,5 km
Statusprimær fylkesvei
FylkeAgder
Vest-Agder
Tilstøtende riksveier

Opprinnelig riksveistrekning var Stølen i Arendal til Nørholm i Grimstad (32,4 km).

Veien ble forlenget 27. august 2009 mellom Kristiansand og Grimstad (i forbindelse med åpningen av den nye E18 dagen før) med den gamle E18-traseen og fylkesvei 32 (Vest-Agder) gjennom Sørlandsparken, frem til Timeneskrysset i Kristiansand.

Før 1. januar 2010 var veien del av riksvei 420.

Kommuner og knutepunkter rediger

  Agder fylke rediger

Arendal

Molandsveien

 •  
421 Uten navn fra Stølen mot   Harebakken
Kv Hans Thornes vei til Longum Agderparken (0,6 km)
421 Molandsveien mot 409 Longum
 •   Stølen bru/kulvert under E18 (22 m)
Arendal
 •  
Fv3487 Nye Stenklevvei fra Stenklev mot Fv3488 Solåsen (3,5 km)
 •  
410 Barbudalen fra Langsævannet mot Blødekjær, og mot   Rømyrkrysset i Tvedestrand
410 Langsæveien til   Harebakken

Parkveien

 •  
  Langsæ gård
Arendal (Sentrum)

Blødekjær

 •  
  410V Blødekjærtunnelen fra Blødekjær mot 42 Myrene
 •  
  410Ø Blødekjærtunnelen fra Blødekjær mot hovedtraséen i Barbudalen

Vestre gate

 •  
Kv Vesterveien til Tyholmen (60 m)
Friergangen
 •  
Kv Kirkebakken (0,2 km)
 •  
Anton Chr Houens plass
 •  
Arendal videregående skole
 •  
St. Franciskus skole
 •  
Teaterplassen
 •  
Rådhusgaten

Vesterveien

Arendal
 •  
Kv Svinoddveien fra Strømsbu til Svinodden (0,4 km)
42 Strømsbusletta mot   Stoa og mot   Hynnekleiv i Froland
Kv Strømsbuveien til Torvgaten (0,9 km)
 •  
Kv Strømsbuneset til Strømsbuneset (0,6 km)
 •  
Strømsbu gård
 •  
Strømsbu sag
 •  
Kv Ormevikveien 
 •  
407 Rykeneveien fra Sponvika mot   Rannekleiv og 420 Vik i Grimstad
Arendal (Hisøy)
 •  
Fv3584 Vikaveien fra Strømmen mot Sandviga (3,5 km)
 •  
Kokkeplassen
 •  
Fv3586 Kirkeveien fra His mot Fv3584 Kolbjørnsvik (3,2 km)
Kv Bryggeveien til Hisebrygga (0,2 km)
 •  
Fv3594 Tangen Alle fra His til Tangen (0,9 km)
 •  
Fv3592 Utnesveien fra Willumstad mot Fv3586 Hisøy kirke (2,0 km)
 •   Engholmen bru (Hisøy–Engholmen, 17 m)
Arendal (Øyestad søndre)
 •  
Kv Gjervoldsøyveien til Gjervoldsøy (1,2 km)
 •   Store Bjorholmen bru (Lille Bjorholmen–Store Bjorholmen, 10 m)
 •  
Fv3550 Skarpnesveien fra Skarpnes til Skarpnestangen (1,0 km)
 •  
Fv3552 Natvigveien fra Natvig til Nedenes (1,8 km)
 •  
Fv3548 Røed fra Natvig til 407 Asdal (1,4 km)
 •  
  Uten navn fra Nedeneskrysset mot 42 Stoa, og mot Bringsværmyra
 •  
Fv3552 Natvigveien fra Nedenes til Natvig
 •  
Fv3546 Tingstveitveien fra Nedenes til Tingstveit (1,3 km)
 •  
Kv Markblomstveien 
 •  
Fv3604 Østre Vessøya fra Nedenesengene til Fevik i Grimstad

Grimstad

Birketveit

 •  
Fv3628 Vessøyveien fra Bødkerhaven til Fv3604 Vessøy (0,4 km)
Arendal (Fevik/Vik)
 •  
Fv3630 Esketveitveien fra Birketveit til Fv3634 Kvikshaug (2,2 km)
 •  
Fv3604 Arm Trålumbakken fra Trålum til hovedtraséen

Fevikveien

 •  
Fv3604 Feviktoppen fra Fevik øvre mot 420 Nedenesengene i Arendal
 • Strand

Nedre Hausland

 •  
Kv Hauslandveien 

Vollekjær

 •  
Pv Salverødveien 

Fevikveien

 •  
407 Bringsværmoen fra Vik (→  ) mot Sponvika i Arendal
 • Arm fra Vik til Bringsværmyra (0,3 km)
 •  
Fv3600 Fjæreveien fra Bringsværmyra til fylkesvei 31 (Aust-Agder) Roresand → 404
  Uten navn mot Bie
  Uten navn mot Skyttervollenkrysset

J.M. Uglands vei

 •  
Fv3620 Hesnesveien fra Vikkilen til Rønnes (5,4 km)
Grimstad
 •  
Fv3602 Fjæresvingen fra Bie til 407 Lunde (9,3 km)
 •  
  Uten navn fra Bie mot Bringsværmyra
 •  
  Uten navn fra Bie mot Øygardsdalen

Arendalsveien

 •  
Kv Arendalsveien til Torvet

Voss gate

 •  
Kv Henrik Ibsens gate til   Ibsen-museet i Grimstad

Smith Petersens gate

 •  
Kv Storgaten til Torskeholmen (125 m)
Kv Storgaten til Nedre Tverrstredet (50 m)

Pharos vei
Vesterled

 •  
Kv Odden til Oddensenteret (140 m)
 •  
Kv Guldmandsveien / Skonnertveien 
 •  
Fv3622 Grooseveien fra Helmershus mot Molland
 •  
Fv3640 Terje Løvås vei fra Tønnevoll til Fv3622 Langemyr (1,8 km)
 •  
Fv3624 Lillesandsveien mot   404 Frivoll (1,5 km)
 •  
  Uten navn fra Øygardsdalen mot Bie

Rundkjøringene med forbindelse er del av E18


Grimstad (Fjære/Hommedal)
 •  
  Uten navn fra Øygardsdalen mot Morholt
 •  
Fv3636 Vesterled fra Rore hageby til Fv3600 Gjerdebrønnen

Bergemoveien

 •  
Fv3596 Reddalsveien til Fv3744 Beisland

Morholt

 •   Risdal bru (over E18, 57 m)
 •  
  Uten navn fra Morholt mot Øygardsdalen
  Uten navn mot Kleivsmyr i Lillesand

Molland

 •  
Fv3622 Mollandsveien fra Molland mot Helmershus
 •  
Fv3616 Støleveien til Støle (2,7 km)

Tjore

Nørholm

 •  
Nørholm

Omre

 •  
Fv3608 Homborsundveien fra Omre via Enge mot Hombor

Hombor

 •  
Fv3608 Eideveien fra Hombor mot Omre

Lindtveit
Svennevig

Lillesand
 
Fv420 i Lillesand

Østre kystvei

 •  
Arm Kilen fra Sandvika til Sundsodden i Grimstad (ca. 220 m)
Lillesand
 •  
Fv3678 Gamleveien fra Helldal til Frydentopp (1,6 km)
 •  
Fv3674 Heldalsveien fra Helldal til Fv3672 Nedre Tingsaker (2,5 km)
 •  
Kv Fasterdamveien til Fasterdammen (0,3 km)
 •  
Pv Senterveien fra Tingsaker 
Fv3672 Tingsakerbakken mot Fv3670 Lillesand sentrum (1,8 km)
  Uten navn mot Morholt i Grimstad, og mot Kjerlingland
 •  
402 Møglestuveien fra Kirkemoen mot   og videre mot   i Birkenes
 •  
 Fagertun
 •  
Fv3670 Jernbanegata mot Borkedal
Fv3670 Lofthusveien mot   Storemyrkrysset
 •   Lofthus bru (over Fv235, 44 m)

Vestre kystvei

 •   Borkedalen bru (over Fv235, 45 m)
 •  
Fv3670 Borkedalsveien fra Borkedalen via sentrum til 402 Møglestu
 •  
Fv3666 Skuggevik fra Skuggeviksletta til Skuggevik (0,6 km)
 •  
Pv Korvtjønnveien 
 •  
Fv3664 Justøyveien fra Sangereid til Brekkestø (6,6 km)
 •  
Fv3662 Glamslandsveien fra Kleivsmoen til Glamsland (1,9 km)
 •  
  Uten navn fra Kjerlingland mot Tingsaker, og mot Langåsenkrysset i Kristiansand

Vallesverdveien

 •  
Fv3660 Bjellandsveien fra Fjelldalsstrand til Bjelland (2,5 km)
 
Bjorviktunnelen
 •  
Kv Østre Vallesverd fra Skibbuvollen til Fv3658 Gåsetjønn (1,7 km)
 •  
Østre Vallesverd
 •  
Fv3658 Steindalsveien fra Trøe mot   Åbåll i Birkenes (11,0 km)
 •  
401 Høvågveien fra Vestre Vallesverd mot   Strømme i Kristiansand

Kristiansand

Vallesverdveien

 •   Langesvann syd bru (Langesvann, 94 m)
 •  
Kv Sydinga fra Langåsenkrysset til IKEA
  Uten navn mot   Skjelsvik i Porsgrunn

Rundkjøringene med forbindelse er del av E18

 •   Langåsen bru (over E18, 41 m)

 •  
  Uten navn fra Langåsenkrysset via Barstølkrysset mot   Timenes

Dyreparkveien

 •  
Kristiansand dyrepark
 •  
  Uten navn mot Langåsenkrysset
Pv Travparkveien til Sørlandets Travpark
Kv Travparkveien til Sørlandshallen
  Travparkveien til   498 Barstølkrysset

Eksterne lenker rediger