Austre Moland

tidligere kommune i Aust-Agder fylke i Norge

Austre Moland er i dag ei bygd i Arendal kommune. Austre Moland er også navnet på en tidligere kommune i Aust-Agder fylke og har en komplisert historie med oppdeling, kommunesammenslåing og navneendring. Østre Moland var før oppsplittingen i 1878 en kommune av betydelig størrelse og med en befolkning på 11 401. I 1919, da kommunen, som stadig het Østre Moland, var redusert til jordbruksområdene omkring Molandsvannet og Longumvannet, var folketallet redusert til kun 1 289 innbyggere. Denne lille kommunen var det som tok navnet Austre Moland. Austre Moland kommune skulle imidlertid bare få en levetid på 14 år før den ble innlemmet i den større Moland kommune.

Austre Moland kirke.
Molandsvannet sett fra E18.

Østre Moland - en storkommune

rediger
 
Strandstedet Barbu var før 1878 sentrum i kommunen Østre Moland.

Kommunen ble opprettet som Østre Moland formannskapsdistrikt i 1837, og besto da av et geografisk område som i dag utgjør mesteparten av de sentrale og østlige deler av Arendal kommune (unntatt Flosta). Kommunen strakte seg fra Ormetjern til Haslestad, og fra Merdø til Bjornes. Den mest folkerike del kommunen var forstadsområdene i Barbu, den del av kommunen som omsluttet byen Arendal. Formannskapsdistriktet Østre Moland hadde i 1878 11 401 innbyggere, og det administrative sentrum var strandstedet Barbu. Kommunens kirker lå langt fra strandstedet, på Tromøy og i Brekka ved Molandsvannet.

Kommunedeling 1878 og 1919

rediger

Fra 1. mai 1878 fikk Tromøy og Barbu status som selvstendige kommuner, mens resten beholdt navnet Østre Moland. Etter splittelsen hadde kommunen Østre Moland bare 2 524 innbyggere.

1. juli 1919 var det en ny deling. Industristedet Eydehavn var da etablert, og Stokken sogn ble skilt ut som egen kommune.

Kommunen og bygda rundt Molandsvannet

rediger

Den resterende del av Østre Moland kommune hadde nå bare 1.289 innbyggere, litt mer enn 1/10-del av hva kommunen med samme navn hadde før oppdelingen i 1878. Kommunen var redusert til jordbruksområdene omkring Molandsvannet og Longumvannet. Men noe av kommunens arealer lå svært nær byen Arendal.

Fornorskingspolitikken førte til at kommunen og kirkesognet i 1948 skiftet navn fra Østre Moland til Austre Moland.[1] Det er problematisk at dette navnet brukes om den historiske kommunen som omfattet Barbu, Tromøy og Stokken.

Moland kommune

rediger

1. januar 1962 ble Austre Moland, Flosta, Stokken og Strengereid krets i Tvedestrand slått sammen til en ny storkommune som fikk navnet Moland kommune. Samtidig ble det foretatt en justering av grensen mot Tvedestrand.

1. januar 1964 ble området Holtegården (5 innbyggere) i Moland (tidligere Austre Moland) overført til Tvedestrand kommune.

I 1992 ble de fem kommunene Moland, Tromøy, Hisøy, Øyestad og Arendal slått sammen. Navnet på den nye kommunen ble Arendal.

Bygda Austre Moland

rediger

Longum

rediger

Tettstedet Longum omfatter Longum-gårdene og Nesheim skole.

Brekka

rediger

Brekka er bygdas gamle kirkested med Austre Moland kirke, tidligere var kjent som Østre Moland kirke. På gåren Brekka var det skysstasjon ved Vestlandske hovedvei.

Sagene

rediger

Sagene er navnet på ei grend i bygda Austre Moland. Sagene har rundt 35 innbyggere om vinteren, og 50-70 om sommeren. Sagene skole ble lagt ned i 1951. Sagene har hatt mange virksomheter opp gjennom tidene. Men enda er et firma eksisterende, Sagene Slipeverksted.

Ottersland

rediger

Ottersland er ei grend som tidligere besto av syv større gårder. Nesten alle gårdene er lagt ned. Kun to er i drift per 2021.

Fløistad

rediger

Fløistad er en bygd med rundt 50 innbyggere. Fløistad hadde lensmannskontoret i kommunen. Det ble lagt ned på 1960-tallet.

Se også

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ Kristen Weierholt: Austre Moland. Ei bygdebok. Tvedestrand 1958. s. 52.

Litteratur

rediger
  • Kristen Weierholt: Austre Moland. Ei bygdebok. Tvedestrand 1959. I Bokhylla.no

Eksterne lenker

rediger