Storkommune

Storkommune brukes, om en kommune som er blitt til ved kommunesammenslåing med flere involverte kommuner.[1][2][3][4]

I 1964 forsvant nesten en fjerdedel av de norske kommunene som resultat av sammenslåing [5], og bl.a. Kristiansand ble fire kommuner slått sammen til en storkommune.[6]

I 1980- og 1990-årene ble en rekke mindre kommuner slått sammen. Mange byer ble slått sammen med sine nabokommuner. Den nye store kommunen beholdt ofte byens navn. Dagens Arendal kommune er et eksempel på en storkommune. Denne kommunen ble i 1992 til ved at byen Arendal og fire nabokommuner ble slått sammen. Larvik (1988) og Fredrikstad (1994) er to andre eksempler på storkommuner

Se ogsåRediger

Kommunestruktur i Norge

ReferanserRediger