Molandsvassdraget er et lite vassdrag i Arendal kommune i Agder. Molandsvannet er det sentrale element i vassdraget. Dette vannet er oppdelt i flere kiler eller fjorder, med smale sund mellom. Molandsvannet er regulert med en stem, Haustemmen, ved utløpet fra vannet.

Kjærhølstemmen er ett av de eldre kulturminnene i Arendal kommune. Den må ha stemt opp Kjærhølen siden de første vanndrevne oppgangsagene ble bygd på Sagene i Austre Moland.

Skogsterrenget i heiene vest og nord for Molandsvannet er vassdragets øvre område og flere små elver renner ut i vannet herfra.

Omkring Molandsvannet ligger bygda Austre Moland, som lenge var egen kommune, men i dag er det ei bygd i Arendal kommune. Austre Moland kirke ligger vakkert til på et nes ved vannet.

Molandsvannet dreneres gjennom Sageneelva, en ganske kort elv, som renner i små fosser og stryk ned mot Langangsvannet. Sageneelva het tidligere Fosså. Fra Langangsvannet er det små kanaler og vann, Rånene, ut til Neskilen ved Eydehavn.

Vannfallet i Sageneelva ble tidligere godt utnyttet. Her var det opptil syv oppgangssager ved elva, det var bekkekverner, mølle, ålekar og trolig en stampemølle.[1] I tilknytning til denne virksomheten var det en del bolighus og små plasser.

Vannet i Sageneelva reguleres med en stor stem eller demning som kalles Kjærhølstemmen. Demningen er bygd av steinblokker, og de eldste deler av den må være fra 1600-tallet eller eldre. Bak stemmen ligger et lite vann, Kjærhølen.

Sageneelva er grense mellom gårdene Ottersland og Fløystad i Austre Moland.

Sageierne på Otterland og Fløystad fikk på 1600-tallet kongelige privilegier til å sage bord for eksport. Skurlasten ble transportert til Neskilen som var et velkjent sted for skiping av trelast.

Sagene Mølle er en bygdemølle som ble etablert midt på 1800-tallet. Den er i dag et kulturminne, men kan settes i gang ved besøk.

Motorveien mellom Arendal og Tvedestrand, E18, passerer over Molandsvassdraget på Sagene bru.

Molandsvassdraget ble i 1993 vernet mot kraftutbygging gjennom Verneplan IV for vassdrag.[2]

Referanser rediger

  1. ^ Ingunn Hellerdal (20. desember 2013). «Ny E18 Arendal – Tvedestrand Konsekvensutredning for kulturminner/kulturmiljøer, nyere tid». s. 33–34. Arkivert fra originalen 5. mars 2016. Besøkt 21. mai 2015. 
  2. ^ «018/4 Molandsvassdraget». nve.no. Norges vassdrags- og energidirektorat. 15. juni 2021. Besøkt 15. oktober 2021. 

Kilder rediger

  • Engelskjønn, Anders A: Sagene – et samfunn ved elva Fosså/Sageneelva. Austre Moland Historielag: «Dei gav oss ein arv», årbok 2013