Verneplan IV for vassdrag

Verneplan IV for vassdrag er den siste av fire verneplaner for vassdrag. I Verneplan IV ble i første rekke de mest kontroversielle vassdragene fra tidligere verneplaner trukket inn i verneplanarbeidet. Etter relativt omfattende tilleggsundersøkelser kom det nye kontaktutvalget, Mellquistutvalget, med sin rapport i 1991 med forslag om vern av flere store og kontroversielle vassdrag, vern av en rekke kystvassdrag, og forslag til mulige forvaltningsstrategier for de vernede vassdragene. På denne bakgrunn vedtok Stortinget i 1993 Verneplan IV, med vern av 130 nye vassdrag.

Vernede vassdrag rediger

Under følger en fylkesvis liste over vassdrag som ble vernet under Verneplan IV for vassdrag.

Østfold rediger

Hedmark rediger

Oppland rediger

Buskerud rediger

Telemark rediger

Aust-Agder rediger

Vest-Agder rediger

Rogaland rediger

Hordaland rediger

Sogn og Fjordane rediger

Møre og Romsdal rediger

Sør-Trøndelag rediger

Nord-Trøndelag rediger

Nordland rediger

Troms rediger

Finnmark rediger

Kilder rediger

Eksterne lenker rediger