Verneplan IV for vassdrag

Verneplan IV for vassdrag er den siste av fire verneplaner for vassdrag. I Verneplan IV ble i første rekke de mest kontroversielle vassdragene fra tidligere verneplaner trukket inn i verneplanarbeidet. Etter relativt omfattende tilleggsundersøkelser kom det nye kontaktutvalget, Mellquistutvalget, med sin rapport i 1991 med forslag om vern av flere store og kontroversielle vassdrag, vern av en rekke kystvassdrag, og forslag til mulige forvaltningsstrategier for de vernede vassdragene. På denne bakgrunn vedtok Stortinget i 1993 Verneplan IV, med vern av 130 nye vassdrag.

Vernede vassdragRediger

Under følger en fylkesvis liste over vassdrag som ble vernet under Verneplan IV for vassdrag.

ØstfoldRediger

HedmarkRediger

OpplandRediger

BuskerudRediger

TelemarkRediger

Aust-AgderRediger

Vest-AgderRediger

RogalandRediger

HordalandRediger

Sogn og FjordaneRediger

Møre og RomsdalRediger

Sør-TrøndelagRediger

Nord-TrøndelagRediger

NordlandRediger

TromsRediger

FinnmarkRediger

KilderRediger

Eksterne lenkerRediger