Europavei 134

europavei og riksvei i Norge
(Omdirigert fra E134)
Europavei 134
Stamvei E134.svg
Strekning
Haugesund lufthavn, Karmøy – Vassumkrysset, Frogn

Alternativt kart

Europavei 134
Riksveier Vestland Rogaland Vestfold og Telemark Viken.svg

E134 gjennom fylkene
Europavei 134
Stamveier Norge.svg

Strekningen til E134
Data
Lengde454 km (med fellesstrekning med E18)
Statusriksvei
Tilstøtende riksveier
Stamvei E6.svg Stamvei E18.svg Stamvei E39.svg
Riksvei 9.svg Riksvei 13.svg Riksvei 36.svg Riksvei 41.svg Riksvei 350.svg
Restriksjoner
Bomstasjoner4
Kolonnekjøring
om vinteren
Haukelifjell

Europavei 134 (E134, Haukeliveien) er en europavei som går mellom Karmøy og Frogn. Hele traseen er rundt 454 kilometer lang og går som følger: Karmøy – Haugesund – Aksdal – Skjold – Vats – Ølen – Etne – Røldal – Haukeli – Vinje – Seljord – Gvammen – Notodden – Kongsberg – Hokksund – Drammen – Drøbak – Vassum.[1]

I gjennomsnitt passerte daglig 1510 kjøretøy E134 over Haukelifjell i perioden 2015–2017.[2] I 2018 var trafikken gjennom Haukelitunnelen rundt 1800 kjøretøy per dag.[3] Gjennom Strømsåstunnelen passerte i gjennomsnitt 19 600 kjøretøy daglig i 2019.[4]

HistorikkRediger

HaukeliveienRediger

Veien ble fastlagt i 1965 som den nye riksvei 10 mellom Drammen og Haugesund, og bestod av tre lengre parseller fra riksveisystemet før 1965:[5]

Høsten 1967 åpnet den nye mer vintersikre veien over Haukelifjell, og veien ble dermed helårsvei. I 1968 ble veien oppgradert til Europavei 76.[7] I 1992 ble veien nedgradert til stamvei 11, men fikk tilbake statusen som Europavei 134 i 2000.

Forlengelse til KarmøyRediger

Tidligere riksvei 47 fra Haugesund til Husøy havneterminal på Karmøy og tidligere riksvei 518 fra Nygård på Karmøy til Haugesund lufthavn ble i 2011 omklassifisert slik at E134 nå går frem til Haugesund lufthavn og Karmsund havn.[8] Omskilting av strekningen startet i 2012 i rundkjøringene ved Norheim og ved den nye rundkjøringen på Bø i Karmøy.

Forlengelse til østsiden av OslofjordenRediger

Bilfergen Drøbak–Storsand åpnet 1939. Strekningen mellom Enga og Vassum ble utbygd under navnet Oslofjordforbindelsen i forbindelse med byggingen av Oslofjordtunnelen. Tunnelen ble åpnet i år 2000 som del av riksvei 23.

Høsten 2014 ble den manuelle bomstasjonen ved Oslofjordtunnelen byttet ut med en automatisk bomstasjon. 30. august 2016 opphørte bompengeinnkrevingen, og siden den dato er passering gratis. Før forvaltningsreformen trådte i kraft 1. januar 2010, hadde veien status som stamvei.

I august 2016 søkte regjeringen UNECE om forlengelse av E134 med strekningen Drammen–Drøbak–Vassum,[1] tidligere riksvei 23, og den ble godkjent i oktober 2016.[9] Forlengelsen trådte i kraft 5. desember 2017,[10] og omskiltingen startet 12. november 2018.[11]

Aktuelle prosjekterRediger

 
E134 Oppgraderinger
 
Damåsen-Saggrenda utbygging gjennom Kongsberg
 • Prosjektet Åmot–Vinjesvingen er ikke omtalt i NTP 2018–2029. Ifølge Vinje kommune har dette prosjektet høyest samfunnsøkonomisk lønnsomhet.[12]
 • Damåsen–Saggrenda en strekning på 13 km gjennom Kongsberg (en kort strekning i Øvre Eiker ved kommunegrensen). Omfatter Kongsbergtunnelen (2 km, to løp) fra øst mot sentrum, Svartåstunnelen (1,5 km, to løp) og Moanetunnelen (vest for sentrum, 500 meter, ett løp med midtdeler). Anlegget omfatter 16 broer og 3 kulverter samt en del støyskjerming. Saggrenda bru er en 312 meter buebro over Kobberverkselva og er anleggets største konstruksjon. Den har fire felt og er plasstøpt. Utbyggingen ble vedtatt av Stortinget i 2014. Anlegget koster 4,38 milliarder kroner hvorav staten dekker 1,78 milliarder kroner og resten bompenger. Formålet med prosjektet er å lede trafikken utenom de kronglete veiene i sentrum der trafikken på E134 er opp mot 15 000 kjøretøy i døgnet, ved Saggrenda har det vært 9600 biler i døgnet.[13]

Planer og forslagRediger

Vegvesenet har foreslått ny trasé over Haukelifjell, og forlengelse til Bergen.[14]

Standard og regularitetRediger

Gjennom Etne er veibanen på deler av strekningen så smal at den ikke har gul midtstripe (per 2020).[15]

Vinteren 2014-2015 var E134 over Haukelifjell stengt 977 timer (200 timer på grunn av værforhold, ellers på grunn av vedlikehold av tunnelene), året før var den stengt 210 timer og det var 323 timer med kolonnekjøring. Riksvei 7 over Hardangervidda og E134 Haukelifjell er blant de mest stengte hovedveiene. Hardangervidda var stengt 900 timer vinteren 2013-2014.[16] Sesongen 2019-2020 var det 731 timer restriksjoner (kolonnekjøring, stenging) mens det sesongen før var 356 timer.[17]

E134 har dekkebredde på 6,0 meter eller mindre på følgende strekninger:[18]

 • 1 km; vest for fv46-krysset
 • 1 km; øst for fv46-krysset
 • 5 km; øst for Ølen
 • 2 km; øst for Etne
 • Landsverk bru i Hjartdal, og noen andre korte steder
 • pluss en del på armer, f.eks. Åkrafjordvegen

LengdeRediger

E134 har en samlet lengde på 454 km, fordelt på:

Kommuner og knutepunkterRediger

  Rogaland fylkeRediger

Karmøy

Helganesvegen

 •  
Fv4824 Kvalavågvegen fra Kongshaugen via Kvalavåg mot Kallstø (5,7 km)
Avaldsnes
Arm Husøyvegen fra Nygård til Husøy havneterminal (1,9 km)
547 Karmøyvegen mot Skudeneshavn

Karmøyvegen

Kv Veldetunvegen til Velle
 •  
Fv4822 Kvalavågvegen fra Velde mot Fv4818 Hinderaker (2,8 km)
Fv4818 Visnesvegen fra Dalen (Avaldsnes) Visnes Verk
Fv4820 Kong Augvalds vei til Avaldsnes kirke (1,0 km)
Fv4808 Torvastadvegen fra Bøkrossen via Vik til Nordbøkrossen
Kv Bøvågen 
 •  
Fv4816 Øvrabøvegen fra Bø til Fv4808 Hauge (1,5 km)
 
Karmsund bru
Torvastad
 Nordbøkrysset
Fv4808 Storasundvegen fra Nordbø mot Bøkrossen
Kv Bøvegen til Bøneset
Norheim (Fastlands-Karmøy)

Karmsundgata

Fv4848 Norheimvegen fra Norheim mot 47 Raglamyr

Haugesund
Haugesund

Karmsundgata

Kv Rennesøygata 
47 Karmsundgata fra Rossabø mot   i Sveio
Kv Haukelivegen til Fv4852 Skarpavoll

Raglamyrvegen

Fv4802 Spannavegen fra Rossabø til Fv4850 Storasund
Fv4802 Spannavegen til 554 Røyksund i Karmøy
 Skuggaberg
 •  
Kv Floravegen til Porshaug, og til Kvitsøygata
 Raglamyr
 •  
Kv Skonnertvegen til Brakahaug
Kv Raglamyrvegen til 554 Fv4848 Stølsmyr
 Skjenhaug
554 Uten navn fra Raglamyr 
 •   Longhammer bru (over krysset, 24 m)
 •  
Kv Fyrbøtervegen til Brakahaug

Haukelivegen

 Ørpetveitkrysset
Fv4856 Skjoldavegen til 47 Flotmyr
Kv Ørpetveitvegen til 554 Kartmyr i Karmøy

Karmøy

Skjoldavegen

Skre
 •  
Fv4800 Skrevegen fra Skre til Fv4802 Aksnes (4,8 km)

Tysvær

Førresfjordvegen

Førresfjorden
 Førre
 •  
Kv Førresbrekka fra Førre til Fv4794 Førreåsen
 •  
Fv4796 Stakkestadvegen fra Førre   Arquebus krigshistorisk museum til Stakkestad
Kv Førresvegen til Bekkevoll
 Førrestjørna
 •  
Fv4794 Høievegen mot Høye
 •   Høgahaug bru (over kommunal veg, 23 m)
Kv Frakkagjerdvegen mot Førre
Kv Frakkagjerdvegen til Fv4794 Asparhaug
Aksdal
 Aksdal, bare avrampe fra / pårampe mot vest
 •  
Kv Rådhusvegen mot Tysværtunet kulturhus og   Aksdal kirke
 •   Bongsatjørna bru (over krysset, 18 m)
Kv Rådhusvegen 
  Tysværvegen fra Aksdal mot   Arsvågen–Mortavika i Bokn  i Sandnes, felles trasé til Vågsbotn

Grindafjordvegen

Grinde
515 Skjoldastraumsvegen fra Grinde til 519 Nedstrand
 Vågsbotn
 •  
  Sundførvegen fra Vågsbotn mot   Sandvikvåg–Halhjem i Fitjar  i Bergen

Vindafjord

Haukelivegen

 •  
Fv4734 Dalavikvegen fra Vestre til Dalavik (4,0 km)
Skjold
 •  
Fv4736 Vikevegen fra Skjold til 543 Utbjoa
 Smedsvik
 •   Flåta bru (over krysset, 60 m)
513 Solheimsvegen fra Nygård mot 515 Båtsvik i Tysvær
Kv Skjoldavikvegen til Fv4736 Skjold
 •   Killingbakkane
  •  
  46 Saudavegen fra Knapphus til   Lovraeidet i Suldal
  •  
  Fv4746 Blikravegen fra Velle til 46 Vatne (8,3 km)
  •   Øvre Vats
   
  Ølen ved Ølensfjorden
  •   Myrastrand
  Ølen
  •  
  514 Sandeidvegen fra Ølen til 46 Sandeid
  •  
  Fv4760 Dreganesvegen fra Ølen til Ytre Hamre (3,7 km)
  •  
  Skogsbilvei til Eide Gard
  •   Rødne
  • Fikse   strekningens høyeste punkt, 200 m


    Vestland fylkeRediger

  Etne

  Haukelivegen

  Etne
  •  
  Fv5014 Strondavegen fra Etne til 48 Skånevik
  •  
  Fv5020 Fossavegen fra Mo til Fv5018 Auestad (4,2 km)
  •   Moe bru (Sørelva, 20 m)
  •  
  Fv5018 Utledalsvegen fra Steinshagen til Litledalen
  •  
  Fv5018 arm Grindheimsvegen fra Håfoss til hovedtraséen ved Rygg
  •   Håfoss bru (Nordelva, 20 m)
  •  
  Fv5016 Stødlevegen fra Håfoss til Fv5014 Enge bru (4,0 km)
  •   Øvstebøhammaren
  • Arm fra Nernes til Bjørndalen
  Nernesvegen
  •   Bjørndalen
  •  
  Arm Stordalsvegen fra Bjørndalen  (se nedenfor)
  • Arm til Husaleitet
  Stordalsvegen
  •  
  Arm Nernesvegen fra Bjørndalen til Nernes
  •  
  48 Skånevikvegen fra Håland mot 7 i Samnanger
  •  
  Fv5022 Frettevegen fra Husaleitet til E134 hovedtrasé (210 m)
  Fv5022 Frettevegen til Frette
  •   Hålandsbrua (Hålelva, 100 m)
  •  
  Fv5022 Frettevegen fra Husaleitet (→ sidetrase) til Frette (3,0 km)
  •  
  Kv Åkrafjordvegen til Tjelmeland
  •  
  Kv Kyrpingsvegen fra Tjelmeland til Kyrping
  E134 arm Åkrafjordvegen til Øyri (se nedenfor)
  • Arm fra Øyri langs Åkrafjorden til Tjelmeland (11,2&bsp;km)
  Åkrafjordvegen
  •   Folkaberget bru (over Seljekleivgjuvet, 21 m)
  •  
  Kv Åkrafjordvegen fra Tjelmeland til hovedtraséen
  Kv Kyrpingsvegen til Kyrping
 •   Langfossen
 •   Langefoss
 •   Åkrafjorden bomstasjon takst 41,- / 56,- (Rullestadjuvet)
  •   Saltåna bru (Saltåna, 32 m)
  •  
  Kv Fjæravegen fra Fjæra til Austarheim
  •   Sidetrasé Rullestadjuvet mellom Rullestad og Øykjedalen (12,8 km)
  Rullestadvegen
  •   Kvernhuselva bru (Kvernhuselva, 49 m)
  • Sidetrasé Rullestadjuvet ender ved Langebu

  Ullensvang

  Uten navn

  •   Dalelva bru (Dalelva, 23 m)
  •   Vintertun bru (Stølselva, 52 m)
  •   Vintertun
  •   Grostøl
  •  
    Uten navn fra Jøsendal mot   i Ullensvang, felles trasé til Horda
 •   Stupet
  •   Seljestad bom for høyfjellsovergang
   
  Bilde fra de gamle Røldalssvingene som er veien som passerer over Røldalstunnelen. Innløpet til Seljestadtunnelen vises der den korte veistubben mellom tunnelene passerer over Gorsvatnet.
   
  Haukelitunnelens østre innløp
   
  Haukelifjell
   
    
  • Ny vei planlegges fra Seljestad til Haukelitunnelen, 30 km (10 km innkortning)[19]
  •   Nye Røldalstunnelen (12,5 km)
  •   Nye Dyrskartunnelen (12 km)
  •   Gammel trasé forbi Seljestad- og Røldalstunnelen (9,9 km)
  •   Strekningens høyeste punkt 876 moh. inne i tunnelen
  • Gammel trasé forbi tunnelene ender
  •  
  520 Uten navn fra Hordalia til 46 Ropeid i Suldal
  •  
  Kv Håra fra Turtveit til Håra (1,2 km)
  •   Turtveit bru (Håraelva, 27 m)
  •   Hordajuvet bru (Håraelva, 23 m)
  •  
  Kv Håra fra Håra til Turtveit

  Håra

  •  
    Suldalsvegen fra Horda mot   Nesvik–Hjelmeland  i Sandnes

  Haukelivegen

  Røldal
  •  
  Kv Kyrkjevegen mot     Røldal stavkirke
  •   Liamyrane bom for høyfjellsovergang

  Uten navn

  • Gammel trasé fra   Austmannalia
  •   Svandalsflona rasoverbygg (220 m)
 •   Holbubekk
  •   Gammel trasé fra Haukeli til Ulevåvatnet (6,7 km)
  • Dyrskaret   veiens tidligere høyeste punkt, 1148 moh.[20]
  •   Ulevåvatnet bom for høyfjellsovergang
 •   veiens høyeste punkt langs hovedtrasé, 1085 moh i tunnelen.[20]
  • Gammel trasé fra Ulevåvatnet til Haukeli

    Vestfold og Telemark fylkeRediger

   
  Haukeliseter om våren

  Vinje

  Haukelivegen

  •   Ståvatn
  • Gammel trasé over fjellet forbi Vågslidtunnelen fra Steinvollen til Løyning
  • Gammel trasé fra Løyning til Steinvollen
  • Haukelifjell
  •   Tyrvelii bom for fjellovergang
  •   Kolabui bom for fjellovergang
  •   Flothylåi
  •  
    Bykleheivegen fra Haukeli mot   i Kristiansand
  •  
  362 Storegutvegen fra Gunvaldjord til 37 Rauland
  •   Østre Bora bru (Bore, 31 m)
  •   Grunge bru (Smørkleppåi, 41 m)
  •   Smørklepp
  •  
  Fv3408 Byrteheivegen fra Vinjesvingen til 38 Liosvingen i Tokke (24,9 km)
  •   Vinje bru (Smørkleppåi, 73 m)

  Vinjevegen

  •   Vinjeåi
  Åmot
  •  
  37 Raulandsvegen fra Åmot mot 40 i Kongsberg
  •  
  38 Dalsvegen fra Åmot mot   Vrådal i Kviteseid
  •   Leirli bru (Galthyl, 70 m)

  Tokke
   
  Gjennom Høydalsmo

  Høydalsmovegen

  •  
  Fv3406 Ravnejuvvegen fra Gøytil til 38 Liosvingen (13,2 km)
  •  
  Skogsbilvei til   Huka hoppanlegg
  •  
  450 Eidsborgvegen fra Høydalsmo mot   i Valle
  •  
  Fv3410 Øyfjellvegen fra Ofte mot 37 Nystad i Vinje
  •   Skotbukti
   
  Mostøylbakken bru
  •  
  Fv3400 Ormbrekkroken fra Mostøyl til   Kviteseid (19,3 km)
  •   Mostøylbakken bru (Kvernvasselvi, 156 m)

  Kviteseid

  Brunkebergvegen

   
  Forbi Morgedal
  •   Morgedal vest
  •  
  Kv Morgedalsvegen til Morgedal
  •  
    Kviteseidvegen fra Brunkeberg mot   i Kristiansand
  •   Feggetjønni

  Seljord

  Bygdaråvegen

  Seljord
  •  
  Fv3328 Mosasida fra Flatland via Sandnes til   Sanda
  •   Bygdaråi bru (Bygdaråi, 30 m)
  •  
    Manheimstrondi fra Seljord mot   i Porsgrunn

  Flatdalsvegen

  •  
  Kv Brøløsvegen fra Bjørge til Brødlaus
  •   Grunne bru (Grunnåi, 58 m)
  •  
  Fv3420 Flatdalsvegen fra Årtun mot Gvammen (21,5 km)
  , tidligere E134

  Uten navn

  Hjartdal

  Uten navn

  •  
  Fv3420 Hjartdalsvegen fra Gvammen mot Årtun

  Hjartdalsvegen

  •   Gvammen bru (utløpskanal fra kraftverk, 51 m)

  Saulandsvegen

  •   Lonar bru (Raudbekk, 9,9 m)
  •   Skorve bru (Skorva, 16,2 m)
  •  
  Fv3430 Tuddalsvegen fra Sauland til 37 Dal i Tinn
  •   Ørvella bru (Ørvella, 28 m)

  (ombygd 2017)[21]

  Notodden

  Ørvella øst

  •  
  361 Gransheradvegen fra Ørvella mot 37 Gransherad

  Heddalsvegen

   
  Heddalsvegen vest for Notodden
  Notodden
  Haugmoen
  Kommunal vei til Semsvegen
  Fv3330 Reshjemvegen mot   359 (27,3 km)
  Kv Tuvenbøygen 
  •  
  Fv3346 Heddalsvegen fra Tinnes mot 37 Folsland (21,4 km)
  Kv Storgata til Fv3344 Lisleheradsvegen

  Sam Eydes gate

  Kongsbergveien

  •  
  360 Sauheradvegen fra Notodden mot   i Sauherad
  •  
  Fv3344 Lisleheradvegen fra Notodden til 37 Bolkesjø (19,5 km)

    Viken fylkeRediger

   
  Meheiaveien

  Kongsberg

  Meheiaveien

  •   Kobbervoll
  •   Kobbervoll interimsbru (Kobberbergselva, 33,6 m)
  •  
  Fv2779 Meheiaveien fra Kopparvollane mot Saggrenda
    Avkjøringen åpen kun ved tunnelstengning.
   
  Ny E134 gjennom Lassedalen sør for Saggrenda. Veien var ferdigbygget høsten 2019, men forsinkede elektroarbeider i tunnelene gjorde at åpningen ble utsatt til juli 2020.
  •   Lassedalsbekken bru (Lassedalsbekken, 72 m)
  •   Olsrud bru (over privat vei, 35 m)
   Saggrenda
  Kongsberg
  Fv2779 Uten navn mot Kopparvollane, og mot Trollerudmoen
  •   Moane bru (over Fv2779, 54 m)
  Fv2779 Uten navn fra Trollerudmoen mot Sellikdalen, og mot Saggrenda
  Kongsberg
  Fv2779 Uten navn fra Sellikdalen mot Trollerudmoen
  40 Gomsrudveien fra Gomsrud mot   Bommestad i Larvik
  40 Gomsrudveien fra Tislegård mot   Geilo i Hol
   
  286 Drammensveien fra Diseplass mot 40 Myntbrua
  286 Drammensveien mot 40 Skollenborg

  Øvre Eiker

  Uten navn

  •   Jørandrud bru (Fiskumelva, 110 m)
  •   Liverud bru (Liverudbekken, 76 m)
  •   Gulliksrud bru (over bekk og skogsbilveg, 186 m)
  •   Nyrud bru (over bekk, 56 m)
   Dunserud
  Kv Dunserudhagan til Dunserudhagen
  Fv2756 Dunserudhagan mot Fv2758 Darbu
  •   Dunserud bru (over krysset, 108 m)
  •   Kolsrud
  •   Røed bru (over bekk, 60 m)
  •   Mølledammen bru (Dørja, 83 m)
  •   Leirdalen bru (over skogsbilveg og bekk, 42 m)
   Vestfossen
  Fv2734 Aasveien fra Skjøl til Fv2736 Øvre Hoen (3,1 km)
  •   Skjøl bru (over krysset, 60 m)
  35 Aasveien fra Spæren mot   i Tønsberg
  Kv Jungerveien til Ormåsen
  •   Semsmyr
  Drammen (Hokksund)
    Kirkealeen fra Langebru nær Hokksund mot   Hønefoss i Ringerike
  Fv2732 Loesdalsveien til Fv2708 Fjerdingen i Drammen
  •   Haug bru (Vestfosselva, 90 m)
  Kommunal vei til Drammensveien, Losmoen

  Drammen
  Drammen (Steinberg)

  Uten navn

  Kv Steinbergveien fra Skramnes til Temtemoen
  Kv Steinbergveien fra Evje til Mjøndalsbrua
  Drammen (Mjøndalen)
   Mjøndalen
  283 Uten navn mot   i Øvre Eiker og mot   Bragernes
  •   Mjøndaslslokket bru (over krysset, 26 m)
  Fv2708 Uten navn til 282 Øvre Sund bru
  Kv Strandveien til Mjøndalsbrua
  •   Mjøndalen

  Uten navn

  •   Gulskogen
  •   Sidetunnel til Einar Aass vei inne i tunnelen
  Drammen
      Kleivenetunnelen fra Austad mot   Undrumsdal i Tønsberg
  Arm mot Strømsø (230 m)
    B. Bjørnsons gate fra Austad mot Brakerøya
  282 B. Bjørnsons gate mot   Danserud

   

  Lier
  Drammen (Høvik)

  Uten navn

  24 Brakerøya
  (kun pårampe mot nord / avrampe fra nord)
    Nedre Strandgate mot   282 Rundtom
  283 Bragernestunnelen mot   i Øvre Eiker
  282 Strandveien mot   Frydenlund
  •   Jensvoll bru (over Jensvollveien, 48 m)
  23 Kjellstadkrysset (E134 forlater hovedtrasé)
    Uten navn avrampe fra nord / pårampe mot sør
  285 Ringeriksveien mot   i Hole

   
  Ringeriksveien

  •  
  Fv2703 Kjellstadveien til Fv2704 Sandaker
  •   Kjellstadundergangen (36 m)
  • Arm mot Vestre Linnes
  •  
    Uten navn avrampe fra sør / pårampe mot nord
  Fv2702 Sankt Hallvards vei til 282 Huseby
    Ny vei fra E18 til Linnesstranda planlegges
  Kv Lierstranda fra Frydenlund til Bruusgaards vei
  282 Husebysletta fra Frydenlund mot   Hølaløkka
  282 Strandveien mot   Brakerøya i Drammen

  Røykenveien

  Kv Gilhusveien fra Gilhus mot Lierstranda terminal
      Ny motorvei (5 km) planlagt bygget fra Linnesstranda til Dagslet ved Spikkestad,   [22]
  •   tunnel (ca 2,2 km) planlegges
  •  
  Fv2694 Tuverudveien fra Linnesstranda til 282 Lierkroa (1,9 km)
   
  Europavei 134 (tidl. riksvei 23) vestover fra Katrineåsveiens bru
   
  Europavei 134 (tidl. riksvei 23) østover fra Katrineåsveiens bru med rundkjøringen hvor Fylkesvei 165/Slemmestadveien starter
  Drammen (Gullaug)
  •  
  Kv Linnesstranda til Gilhusveien
  Kv Kvernbakken fra Gullaug mot Spikkestad i Asker
  Fv2684 Grimsrudveien fra Lahell til 281 289 Ugstad i Asker (19,3 km)

  Asker
  Drammen (Vestbygda)

  Spikkestadveien

  Kv Spikkestadveien fra Spikkestad mot   Spikkestad stasjon (E134 svinger i rundkjøringen)
      Ny motorvei slutter like øst for dagens rundkjøring.

  Uten navn

  Røyken
   Auvi
  Fv2690 Hyggenveien til   Røyken stasjon (1,1 km)
  Kv Bråsetveien til Løken
  •   Auvi bru (over krysset, 50 m)
  Kv Hyggenveien til Fv2684 Hyggen
  165 Slemmestadveien fra Enga mot   Holmenkrysset i Asker
  •   Midtbygda bru (over dalsøkk, 140 m)
  Fv2692 Uten navn fra Krokodden til 289 Åsveien bru (E134 svinger i rundkjøringen)
  Kv Smemyrveien 
  •   Sagbakken bru (over dalsøkk, 140 m)
  •  ⇓ Skånevann
  •   Kongensdal bru (over dalsøkk, kommunegrense, 132 m)

  Uten navn

  •  ⇑ Kalvetjern
  289 Uten navn fra Mørk til   Verket–Svelvik319 Drammen i Vestfold
  •   Slingrebekk bru II (over dalsøkk, 93 m)
  •   Slingrebekk bru III (over dalsøkk, 130 m)
  281 Storsandveien fra Verpen mot 289 Nordjordet
    Nye løp i Oslofjordtunnelen og Frogntunnelen planlegges[23]

  Frogn
  Fv1392 Holtbråtveien fra Månakrysset til Fv1398 Holtbråten (3,1 km)
  152 Holtbråtveien mot Drøbak, og mot   Korsegårdskrysset i Ås
  •   Holtbråte viltbru (over viltundergang, 50 m)
  •   Bråtan bru (over dalsøkk, 212 m)
   Vassumkrysset
  (avkjørsel i tunnelen)
  •  
      Uten navn mot   i Moss
  •   Vassumbrua (over E6, 126 m)
  156 Nessetveien fra Vassumkrysset mot   i Ås og mot Nesodden
  Fv1384 Årungveien mot Fv1385 Melby i Ås
      Uten navn mot   Vinterbro i Ås


  Alternative ruterRediger

  Det finnes alternative ruter som er kortere enn å bruke E134. Her er noen eksempler:

  Se ogsåRediger

  ReferanserRediger

  1. ^ a b ECE/TRANS/SC.1/2016/1 Amendments to the Agreement Submitted by the Government of Norway
  2. ^ «Rv 7 Hardangervidda har mest trafikkauke av dei 5 hovudvegane aust-vest i 2017Hardangerviddatunnelene | Hardangerviddatunnelene». Besøkt 22. februar 2020. 
  3. ^ «Vegkart». www.vegvesen.no. Besøkt 22. februar 2020. 
  4. ^ «Vegkart». www.vegvesen.no. Besøkt 22. februar 2020. 
  5. ^ Welle-Strand, Erling (1965). Bilturer i Norge. Landslaget for reiselivet. s. 51–56. 
  6. ^ Røyrane, Eva (1956-) (1999). Ei reise i Hardanger. Bergen: Nord 4. s. 17. ISBN 8273260542. 
  7. ^ Alv Straumstøyl. «Soga om Haukelivegen». www.haukelivegen.no. Besøkt 24.03.2019. 
  8. ^ Vegvesenets vegkart
  9. ^ Report of the Working Party on Road Transport on its 111th session
  10. ^ Report of the Working Party on Road Transport on its 112th session
  11. ^ «Riksvei 23 blir Europavei». Statens vegvesen. 8. november 2018. Besøkt 8. november 2018. 
  12. ^ [1] E134 Amot Vinjesvingen
  13. ^ Veien som forandrer Kongsberg. Teknisk Ukeblad, 25. juni 2019, s. 51.
  14. ^ «Kan spare inn tre timer mellom Bergen og Oslo». NRK. 7. september 2016. 
  15. ^ Bjelland, Eli (2. mars 2020). «Har venta 25 år på gul midtstripe på europavegen». NRK (norsk nynorsk). Besøkt 3. mars 2020. 
  16. ^ Lurås, Ragnar (5. mars 2015). «Mykje stengt i fjellet». NRK. Besøkt 3. mars 2020. 
  17. ^ Johansen, Even Norheim (18. april 2020). «Årets vintersesong kan bli blant dei verste på fjellovergangane». NRK (norsk nynorsk). Besøkt 20. april 2020. «731 timar med restriksjonar denne sesongen mot 356 førre vintersesong er meir enn ei dobling. Statistikken er sist oppdatert 20. mars, så talet vil truleg framleis auka.» 
  18. ^ https://www.vegvesen.no/vegkart
  19. ^ Vegvesen.no: E134 over Haukeli
  20. ^ a b «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 26. mai 2012. Besøkt 17. september 2012.  Bruk tjenesten Høydeprofil.
  21. ^ Slutt for Ørvella bru
  22. ^ E134 Dagslett–kryss E18
  23. ^ E134 Oslofjordforbindelsen - byggetrinn 2

  Eksterne lenkerRediger