Europavei 134

europavei og riksvei i Norge
(Omdirigert fra «E134»)

Europavei 134 (E134, Haukeliveien) er en europavei som går mellom Karmøy og Frogn. Hele traseen er rundt 454 kilometer lang og går som følger: Karmøy – Haugesund – Aksdal – Skjold – Vats – Ølen – Etne – Røldal – Haukeli – Vinje – Seljord – Gvammen – Notodden – Kongsberg – Hokksund – Drammen – Drøbak – Vassum.[2]

Europavei 134
Strekning
Haugesund lufthavn, Karmøy – Vassumkrysset, Frogn

Alternativt kart

Europavei 134

E134 gjennom fylkene
Europavei 134

Strekningen til E134
Data
Lengde469,7 km (uten fellesstrekning med E18)[1], tilsammen rundt 474,6 km
Statusriksvei
Tilstøtende riksveier

Restriksjoner
Bomstasjoner4
Kolonnekjøring
om vinteren
Haukelifjell

I perioden 2015–2017 kjørte daglig 1510 kjøretøy i gjennomsnitt på E134 over Haukelifjell.[3] I 2018 var trafikken gjennom Haukelitunnelen rundt 1800 kjøretøy per dag.[4] I 2019 kjørte gjennomsnittlig 19 600 kjøretøyer daglig gjennom Strømsåstunnelen.[5]

Historikk Rediger

Haukeliveien Rediger

Veien ble fastlagt i 1965 som den nye riksvei 10 mellom Drammen og Haugesund, og bestod av tre lengre parseller fra riksveisystemet før 1965:[6]

Høsten 1967 åpnet den nye mer vintersikre veien over Haukelifjell, og veien ble dermed helårsvei. I 1968 ble veien oppgradert til Europavei 76.[8] I 1992 ble veien nedgradert til stamvei 11, men fikk tilbake statusen som Europavei 134 i 2000.

Forlengelse til Karmøy Rediger

Tidligere riksvei 47 fra Haugesund til Husøy havneterminal på Karmøy og tidligere riksvei 518 fra Nygård på Karmøy til Haugesund lufthavn ble i 2011 omklassifisert slik at E134 nå går frem til Haugesund lufthavn og Karmsund havn.[9] Omskilting av strekningen startet i 2012 i rundkjøringene ved Norheim og ved den nye rundkjøringen på Bø i Karmøy.

Forlengelse til østsiden av Oslofjorden Rediger

Bilfergen Drøbak–Storsand åpnet 1939. Strekningen mellom Enga og Vassum ble utbygd under navnet Oslofjordforbindelsen i forbindelse med byggingen av Oslofjordtunnelen. Tunnelen ble åpnet i år 2000 som del av riksvei 23.

Høsten 2014 ble den manuelle bomstasjonen ved Oslofjordtunnelen byttet ut med en automatisk bomstasjon. 30. august 2016 opphørte bompengeinnkrevingen, og siden den dato er passering gratis. Før forvaltningsreformen trådte i kraft 1. januar 2010, hadde veien status som stamvei.

I august 2016 søkte regjeringen UNECE om forlengelse av E134 med strekningen Drammen–Drøbak–Vassum,[10] tidligere riksvei 23, og den ble godkjent i oktober 2016.[11] Forlengelsen trådte i kraft 5. desember 2017,[12] og omskiltingen startet 12. november 2018.[13]

Aktuelle prosjekter Rediger

 
E134 Oppgraderinger
 
Damåsen-Saggrenda utbygging gjennom Kongsberg
 • Prosjektet Åmot–Vinjesvingen er ikke omtalt i Nasjonal transportplan (NTP) for 2018–2029. Ifølge Vinje kommune har dette prosjektet høyest samfunnsøkonomisk lønnsomhet.[14]
 • Damåsen–Saggrenda en strekning på 13 km gjennom Kongsberg (en kort strekning i Øvre Eiker ved kommunegrensen). Omfatter Kongsbergtunnelen (2 km, to løp) fra øst mot sentrum, Svartåstunnelen (1,5 km, to løp) og Moanetunnelen (vest for sentrum, 500 meter, ett løp med midtdeler). Anlegget omfatter 16 broer og 3 kulverter samt en del støyskjerming. Saggrenda bru er en 312 meter buebro over Kobberverkselva og er anleggets største konstruksjon. Den har fire felt og er plasstøpt. Utbyggingen ble vedtatt av Stortinget i 2014. Anlegget koster 4,38 milliarder kroner hvorav staten dekker 1,78 milliarder kroner og resten bompenger. Formålet med prosjektet er å lede trafikken utenom de kronglete veiene i sentrum der trafikken på E134 er opp mot 15 000 kjøretøy i døgnet, ved Saggrenda har det vært 9600 biler i døgnet.[15]
 • Det planlegges en ny Røldalstunnel, som vil være ca 12 km lang.[16] Mulig oppstart i 2023. Den er med i Nasjonal transportplan for perioden 2022-2027. Den nye tunnel vil gjøre strekningen ca. 7 km kortere. Reisetiden vil bli redusert med 12 min for personbiler og 18 min for tungtrafikk. Veien vil bli dimensjonert for 90 km/t.[17]

Planer og forslag Rediger

Vegvesenet har foreslått ny trasé over Haukelifjell, og forlengelse til Bergen.[18][16]

Standard og regularitet Rediger

Gjennom Etne er veibanen på deler av strekningen så smal at den ikke har gul midtstripe (per 2020).[19]

Vinteren 2014-2015 var E134 over Haukelifjell stengt 977 timer (200 timer på grunn av værforhold, ellers på grunn av vedlikehold av tunnelene), året før var den stengt 210 timer og det var 323 timer med kolonnekjøring. Riksvei 7 over Hardangervidda og E134 Haukelifjell er blant de mest stengte hovedveiene. Hardangervidda var stengt 900 timer vinteren 2013-2014.[20] Sesongen 2019-2020 var det 731 timer restriksjoner (kolonnekjøring, stenging) mens det sesongen før var 356 timer.[21]

E134 har dekkebredde på 6,0 meter eller mindre på følgende strekninger:

 • 1 km; vest for fv46-krysset
 • 1 km; øst for fv46-krysset
 • 5 km; øst for Ølen
 • 2 km; øst for Etne
 • Landsverk bru i Hjartdal, og noen andre korte steder
 • pluss en del på armer, f.eks. Åkrafjordvegen

Trafikkmengde Rediger

Trafikktall for 2022[22]
Sted Kommune Kjøretøy/døgn % tungtrafikk Merknad
Karmsundsbrua Karmøy 18 902
Grinde Nord Tysvær 9 398 sammen med E39
Seljestad Ullensvang 2 340
Vinje kyrkje Vinje 1 805
Mælefjelltunnelen Seljord/Hjartdal 2 070
Darbu vest Øvre Eiker 10 940
Strømsåstunnelen Drammen 20 157

Lengde Rediger

E134 har en samlet lengde på 469,7 km[1], fordelt på:

Kommuner og knutepunkter Rediger

  Rogaland fylke Rediger

Karmøy

Helganesvegen

 •  
  Haugesund lufthavn, Karmøy
 •  
Fv4824 Kvalavågvegen fra Kongshaugen via Kvalavåg mot Kallstø (5,7 km)
Avaldsnes
 •  
Arm Husøyvegen fra Nygård til Husøy havneterminal (1,9 km)
547 Karmøyvegen mot Skudeneshavn

Karmøyvegen

 •  
Kv Veldetunvegen til Velle
 •  
Fv4822 Kvalavågvegen fra Velde mot Fv4818 Hinderaker (2,8 km)
 •  
Fv4818 Visnesvegen fra Dalen (Avaldsnes) Visnes Verk
Fv4820 Kong Augvalds vei til Avaldsnes kirke (1,0 km)
 •  
Fv4808 Torvastadvegen fra Bøkrossen via Vik til Nordbøkrossen
Kv Bøvågen 
 •  
Fv4816 Øvrabøvegen fra Bø til Fv4808 Hauge (1,5 km)
 
Karmsund bru
Torvastad
 •  
 Nordbøkrysset
 •  
Fv4808 Storasundvegen fra Nordbø mot Bøkrossen
 •  
Kv Bøvegen til Bøneset
Norheim (Fastlands-Karmøy)

Karmsundgata

 •  
Fv4848 Norheimvegen fra Norheim mot 47 Raglamyr

Haugesund
Haugesund

Karmsundgata

 •  
Kv Rennesøygata 
 •  
47 Karmsundgata fra Rossabø mot   i Sveio
Kv Haukelivegen til Fv4852 Skarpavoll

Raglamyrvegen

 •  
Fv4802 Spannavegen fra Rossabø til Fv4850 Storasund
Fv4802 Spannavegen til 554 Røyksund i Karmøy
 •  
 Skuggaberg
 •  
Kv Floravegen til Porshaug, og til Kvitsøygata
 •  
 Raglamyr
 •  
Kv Skonnertvegen til Brakahaug
Kv Raglamyrvegen til 554 Fv4848 Stølsmyr
 •  
 Skjenhaug
 •  
554 Uten navn fra Raglamyr 
 •   Longhammer bru (over krysset, 24 m)
 •  
Kv Fyrbøtervegen til Brakahaug

Haukelivegen

 •  
 Ørpetveitkrysset
 •  
Fv4856 Skjoldavegen til 47 Flotmyr
 •  
Kv Ørpetveitvegen til 554 Kartmyr i Karmøy

Karmøy

Skjoldavegen

Skre
 •  
Fv4800 Skrevegen fra Skre til Fv4802 Aksnes (4,8 km)

Tysvær

Førresfjordvegen

Førresfjorden
 •  
 Førre
 •  
Kv Førresbrekka fra Førre til Fv4794 Førreåsen
 •  
Fv4796 Stakkestadvegen fra Førre   Arquebus krigshistorisk museum til Stakkestad
Kv Førresvegen til Bekkevoll
 •  
 Førrestjørna
 •  
Fv4794 Høievegen mot Høye
 •   Høgahaug bru (over kommunal veg, 23 m)
 •  
Kv Frakkagjerdvegen fra Frakkagjerd mot Førre
Kv Frakkagjerdvegen til Fv4794 Asparhaug
Aksdal
 •  
 Aksdal, bare avrampe fra / pårampe mot vest
 •  
Kv Rådhusvegen mot Tysværtunet kulturhus og   Aksdal kirke
 •   Bongsatjørna bru (over krysset, 18 m)
 •  
Kv Rådhusvegen 
 •  
  Tysværvegen fra Aksdal mot   Arsvågen–Mortavika i Bokn  i Sandnes, felles trasé til Vågsbotn

Grindafjordvegen

Grinde
 •  
515 Skjoldastraumsvegen fra Grinde til 519 Nedstrand
 •  
 Vågsbotn
 •  
  Sundførvegen fra Vågsbotn mot   Sandvikvåg–Halhjem i Fitjar  i Bergen

Vindafjord

Haukelivegen

 •  
Fv4734 Dalavikvegen fra Vestre til Dalavik (4,0 km)
Skjold
 •  
Fv4736 Vikevegen fra Skjold til 543 Utbjoa
 •  
 Smedsvik
 •   Flåta bru (over krysset, 60 m)
 •  
513 Solheimsvegen fra Nygård mot 515 Båtsvik i Tysvær
Kv Skjoldavikvegen til Fv4736 Skjold
 •   Killingbakkane
 •  
46 Saudavegen fra Knapphus til   Lovraeidet i Suldal
 •  
Fv4746 Blikravegen fra Velle til 46 Vatne (8,3 km)
 •   Øvre Vats
 
Ølen ved Ølensfjorden
 •   Myrastrand
Ølen
 •  
514 Sandeidvegen fra Ølen til 46 Sandeid
 •  
Fv4760 Dreganesvegen fra Ølen til Ytre Hamre (3,7 km)
 •  
Skogsbilvei til Eide Gard
 •   Rødne
 •   Fikse, strekningens høyeste punkt (200 moh.)


  Vestland fylke Rediger

Etne

Haukelivegen

Etne
 •  
Fv5014 Strondavegen fra Etnesjøen til 548 Skånevik (27,0 km)
 •  
Fv5020 Fossavegen fra Mo til Fv5018 Auestad (4,2 km)
 •   Moe bru (Sørelva, 20 m)
 •  
Fv5018 Litledalsvegen fra Steinshagen til Litledalen
 •  
Fv5018 arm Grindheimsvegen fra Håfoss til hovedtraséen ved Rygg
 •   Håfoss bru (Nordelva, 20 m)
 •  
Fv5016 Stødlevegen fra Håfoss til Fv5014 Enge bru (4,0 km)
 •   Øvstebøhammaren
 •  
Arm fra Nernes til Bjørndalen
Nernesvegen
 •   Bjørndalen
 •  
Arm Stordalsvegen fra Bjørndalen  (se nedenfor)
 •  
Arm til Husaleitet
Stordalsvegen
 •  
Arm Nernesvegen fra Bjørndalen til Nernes
 •  
548 Skånevikvegen fra Håland mot   Skånevik–Utåker500 Persvikskard i Kvinnherad
 •  
Fv5022 Frettevegen fra Husaleitet til E134 hovedtrasé (210 m)
Fv5022 Frettevegen til Frette
 •   Hålandsbrua (Hålelva, 100 m)
 •  
Fv5022 Frettevegen fra Husaleitet (→ sidetrase) til Frette (3,0 km)
 •  
Kv Åkrafjordvegen til Tjelmeland
 •  
Kv Kyrpingsvegen fra Tjelmeland til Kyrping
E134 arm Åkrafjordvegen til Øyri (se nedenfor)
 •  
Arm fra Øyri langs Åkrafjorden til Tjelmeland (11,2 km)
Åkrafjordvegen
 •   Folkaberget bru (over Seljekleivgjuvet, 21 m)
 •  
Kv Åkrafjordvegen fra Tjelmeland til hovedtraséen
Kv Kyrpingsvegen til Kyrping
 •   Langefoss
 •   Saltåna bru (Saltåna, 32 m)
 •  
Kv Fjæravegen fra Fjæra til Austarheim
 •  
Sidetrasé Rullestadjuvet mellom Rullestad og Øykjedalen (12,8 km)
Rullestadvegen
 •   Rullestadjuvet
 •   Kvernhuselva bru (Kvernhuselva, 49 m)
 •  
Sidetrasé Rullestadjuvet ender ved Langebu

Ullensvang

Uten navn

 •   Dalelva bru (Dalelva, 23 m)
 •   Vintertun bru (Stølselva, 52 m)
 •   Vintertun
 •   Grostøl
 •  
  Jøsendal fra Jøsendal mot   Butunnelen i Ullensvang, felles trasé til Horda
 •   Stupet
 •   Seljestad bom for høyfjellsovergang
 
Bilde fra de gamle Røldalssvingene som er veien som passerer over Røldalstunnelen. Innløpet til Seljestadtunnelen vises der den korte veistubben mellom tunnelene passerer over Gorsvatnet.
 
Haukelitunnelens østre innløp
 
Haukelifjell
 
  
 • Ny vei planlegges fra Seljestad til Haukelitunnelen, 30 km (10 km innkortning), bompenger[23]
 •   Nye Røldalstunnelen (12,5 km), byggestart 2023
 •   Nye Dyrskartunnelen (12 km)
 •  
  Gammel trasé forbi Seljestad- og Røldalstunnelen (9,9 km)

Røldalsfjellet

 •   Strekningens høyeste punkt (876 moh., inne i tunnelen)
 •  
  Røldal skisenter, gammel trasé forbi tunnelene ender
 •  
520 Uten navn fra Hordalia til 46 Ropeid i Suldal
 •  
Kv Håra fra Turtveit til Håra (1,2 km)
 •   Turtveit bru (Håraelva, 27 m)
 •   Hordajuvet bru (Håraelva, 23 m)
 •  
Kv Håra fra Håra til Turtveit

Håra

 •  
  Suldalsvegen fra Horda mot   Nesvik–Hjelmeland  i Sandnes

Haukelivegen

Røldal
 •  
Kv Kyrkjevegen mot     Røldal stavkirke
 •   Liamyrane bom for høyfjellsovergang

Uten navn

 •   Gammel trasé Austmannalia til Austmannalia rasteplass (1,3 km)
 •  
Gammel trasé fra   Austmannalia
 •   Svandalsflona rasoverbygg (220 m)
 •   Holbubekk
 •  
  Gammel trasé fra Haukeli til Ulevåvatnet (6,7 km)
 •   Dyrskaret, veiens tidligere høyeste punkt (1 148 moh., [24])
 •   Ulevåvatnet bom for høyfjellsovergang
 •   veiens høyeste punkt langs hovedtrasé (1 085 moh., i tunnelen.[24])
 •  
Gammel trasé fra Ulevåvatnet til Haukeli

  Vestfold og Telemark fylke Rediger

 
Haukeliseter om våren

Vinje

Haukelivegen

 •   Ståvatn
 •  
Gammel trasé over fjellet forbi Vågslidtunnelen fra Steinvollen til Løyning
 •  
Gammel trasé fra Løyning til Steinvollen
 •  
Haukelifjell
 •   Tyrvelii bom for fjellovergang
 •   Kolabui bom for fjellovergang
 •   Flothylåi
 •  
  Bykleheivegen fra Haukeli mot   i Kristiansand
 •  
362 Storegutvegen fra Gunvaldjord mot 37 Rauland
 •   Østre Bora bru (Bore, 31 m)
 •  
Arm til Edland (150 m)
 •  
Kv Storegutvegen til 362 Brufloti (1,1 km)
 •   Naustdalen
 •  
Grungedal

Vinjevegen

 
Forbi Vinje kirkegård
 •  
Kv Smørklepp fra Orefit til Smørklepp (2,3 km)
 •  
Sti fra Kringlegarden til   Vinje Biletgalleri (0,4 km)
 •   Smørklepp
 •  
Kv Smørklepp fra Smørklepp til Orefit
 •  
Fv3408 Byrteheivegen fra Vinjesvingen til 38 Liosvingen i Tokke (24,9 km)
 •  
Midtbø
 •   Vinjeåi
Åmot
 •  
37 Raulandsvegen fra Åmot mot 40 i Kongsberg
 •  
38 Dalsvegen fra Åmot mot   Vrådal i Kviteseid
 •   Leirli bru (Galthyl, 70 m)

Tokke
 
Gjennom Høydalsmo

Høydalsmovegen

 •  
Fv3406 Ravnejuvvegen fra Gøytil til 38 Liosvingen (13,2 km)
 •  
Skogsbilvei til   Huka hoppanlegg
 •   Huka
 •  
450 Eidsborgvegen fra Høydalsmo mot   i Valle
 •  
Fv3410 Øyfjellvegen fra Ofte mot 37 Nystad i Vinje
 •   Skotbukti
 
Mostøylbakken bru
 •  
Fv3400 Ormbrekkroken fra Mostøyl til   Kviteseid (19,3 km)
 •   Mostøylbakken bru (Kvernvasselvi, 156 m)

Kviteseid

Brunkebergvegen

 
Forbi Morgedal
 •   Morgedal vest
 •  
Kv Morgedalsvegen til Morgedal
 •  
  Kviteseidvegen fra Brunkeberg mot   Timenes i Kristiansand (172,9 km)
 •  
Kv Ordalsvegen fra Slåtta til Haukom (5,7 km)
 •   Feggetjønni
 •  
Kv Åsgrendvegen fra Stridsmoen til Golid (4,5 km)
 •  
Åsgrend
 •  
Sv Ramskeidvegen fra Stridsmoen til Ramberg i Seljord (0,5 km))

Seljord

Bygdaråvegen

 •  
Kv Nordygdvegen fra Flatin til Brødlaus (3,2 km)
 •  
Nordbygdi
 •  
Kv Gullnesvegen til Kivledalen (5,8 km)
 •  
Kv Jakob Naadlands veg mot Seljord Folkehøgskule
Seljord
 •  
Fv3328 Mosasida fra Flatland via Sandnes til   Sanda
 •   Bygdaråi bru (Bygdaråi, 30 m)
 •  
  Manheimstrondi fra Seljord mot   i Porsgrunn

Flatdalsvegen

 •  
Kv Brøløsvegen fra Bjørge til Brødlaus (1,6 km)
 •  
Seljord barneskule
 •  
Kv Gamle Gullnesveg fra Brødlaus til Gullnesvegen ved Skoland (0,7 km)
 •   Grunne bru (Grunnåi, 58 m)
 •  
Fv3420 Flatdalsvegen fra Årtun mot Gvammen (21,5 km)
(tidligere E134)

Vallarvegen

Hjartdal
 
Langs Hjartsjåvatnet
 
Forbi Sauland kirke

Uten navn

 •  
Fv3420 Hjartdalsvegen fra Øyan mot Årtun

Hjartdalsvegen

 •   ⇓ Øyan
 •   Gvammen bru (utløpskanal fra kraftverk, 51 m)

Saulandsvegen

 •   Lonar bru (Raudbekk, 9,9 m)
 •   Skorve bru (Skorva, 16,2 m)
 •  
Kv Gamle Tuddalsveg til Fv3430 Mellombø (0,8 km)
 •  
Sauland skole
 •  
Fv3430 Tuddalsvegen fra Sauland til 37 Rjukan i Tinn (47,2 km)
 •   Mjelle bru (Mjella, 33,5 m)
 •   Landsverk bru (Omnesfossen i Heddøla, 36,5 m)
 •   Ørvella bru (Ørvella, 28 m, ombygd 2017[25])

Notodden

Ørvella øst

 •  
361 Gransheradvegen fra Ørvella mot 37 Gransherad

Heddalsvegen

 •  
Heddal
 
Heddalsvegen vest for Notodden
Notodden
 •  
Haugmoen
 •  
Kommunal vei til Semsvegen
Fv3330 Reshjemvegen mot   359 i Midt-Telemark (27,3 km)
 •  
  Notodden flyplass
 •  
Kv Tuvenbøygen 
 •   Tinnes
 •  
Fv3346 Heddalsvegen fra Tinnes mot 37 Folsland (21,4 km)
 •   Tinnå bru (Tinne, 102 m)
 •  
Kv Storgata til Fv3344 Lisleheradsvegen

Sam Eydes gate

 •  
  Notodden skysstasjon
 •  
Notodden nye stasjon

Kongsbergveien

 •  
360 Sauheradvegen fra Notodden mot   Gvarv i Midt-Telemark
 •  
Fv3344 Lisleheradvegen fra Notodden til 37 Bolkesjø (19,5 km)
 •   Elgsjø
 •   Jerpetjønn
 •   Jerpetjønn, strekningens høyeste punkt (445 moh.)

  Viken fylke Rediger

 
Meheiaveien

Kongsberg

Meheiaveien

 •  
Meheia stasjon
 •   Meheia
 •   Kobbervoll
 •   Kobbervoll interimsbru (Kobberbergselva, 33,6 m)
 •  
Fv2779 Meheiaveien fra Kopparvollane mot Saggrenda
(  Avkjøringen åpen kun ved tunnelstengning.)

Uten navn

 
Ny E134 gjennom Lassedalen sør for Saggrenda. Veien var ferdigbygget høsten 2019, men forsinkede elektroarbeider i tunnelene gjorde at åpningen ble utsatt til juli 2020.
 •   Lassedalsbekken bru (Lassedalsbekken, 72 m)
 •   Olsrud bru (over privat vei, 35 m)
 •  
 Saggrenda
Kongsberg
 •  
Fv2779 Uten navn mot Kopparvollane, og mot Trollerudmoen
 •   Moane bru (over Fv2779, 54 m)
 •  
Fv2779 Uten navn fra Trollerudmoen mot Sellikdalen, og mot Saggrenda
Kongsberg
 •  
Fv2779 Uten navn fra Sellikdalen mot Trollerudmoen
 •  
40 Gomsrudveien fra Gomsrud mot   Bommestad i Larvik

Gomsrudveien

 •  
40 Gomsrudveien fra Tislegård mot   Geilo i Hol

Uten navn

 •   Diseplassen bru (over krysset, 47,9 m)
 •  
 Diseplass
 •  
286 Drammensveien mot 40 Myntbrua
286 Drammensveien mot 40 Skollenborg

Øvre Eiker

Uten navn

 •   Jørandrud bru (Fiskumelva, 110 m)
 •   Liverud bru (Liverudbekken, 76 m)
 •   Gulliksrud bru (over bekk og skogsbilveg, 186 m)
 •   Nyrud bru (over bekk, 56 m)
 •  
 Dunserud
 •  
Kv Dunserudhagan til Dunserudhagen
 •  
Fv2756 Dunserudhagan mot Fv2758 Darbu
 •   Dunserud bru (over krysset, 108 m)
 •   Kolsrud
 •   Røed bru (over bekk, 60 m)
 •   Mølledammen bru (Dørja, 83 m)
 •   Leirdalen bru (over skogsbilveg og bekk, 42 m)
 •  
 Vestfossen
 •  
Fv2734 Aasveien fra Skjøl til Fv2736 Øvre Hoen (3,1 km)
 •   Skjøl bru (over krysset, 60 m)
 •  
35 Aasveien fra Spæren mot   i Tønsberg
Kv Jungerveien til Ormåsen
 •   Semsmyr
Drammen (Hokksund)
 •  
  Kirkealeen fra Langebru nær Hokksund mot   Hønefoss i Ringerike
Fv2732 Loesdalsveien til Fv2708 Fjerdingen i Drammen
 •   Haug bru (Vestfosselva, 90 m)
 •  
Kommunal vei til Drammensveien, Losmoen

Drammen
Drammen (Steinberg)

Uten navn

 •  
Kv Steinbergveien fra Skramnes til Temtemoen
 •  
  Steinberg stoppested
 •  
Kv Steinbergveien fra Evje til Mjøndalsbrua
Drammen (Mjøndalen)
 •  
 Mjøndalen
 •  
283 Uten navn mot   i Øvre Eiker og mot   Bragernes
 •   Mjøndalslokket bru (over krysset, 26 m)
 •  
Fv2708 Uten navn til 282 Øvre Sund bru
Kv Strandveien til Mjøndalsbrua
 •   Mjøndalen
 
Strømsåstunnelen

Uten navn

 •   Gulskogen
 •  
  Sidetunnel til Einar Aass vei inne i tunnelen
Drammen
 •  
    Kleivenetunnelen fra Austad mot   Undrumsdal i Tønsberg
Arm mot Strømsø (230 m)
 •  
  B. Bjørnsons gate fra Austad mot Brakerøya
282 B. Bjørnsons gate mot   Danserud
 •  
  flettes med pårampe, felles trasé til Kjellstad i Lier

 

Lier
Drammen (Høvik)

Uten navn

 •  
24 Brakerøya
kun pårampe mot nord / avrampe fra nord
 •  
  Nedre Strandgate mot   282 Rundtom i Drammen
283 Bragernestunnelen mot   i Øvre Eiker
282 Strandveien mot   Frydenlund
 •   Jensvoll bru (over Jensvollveien, 48 m)
 •  
23 Kjellstadkrysset (E134 forlater hovedtrasé)
 •  
  Uten navn avrampe fra nord / pårampe mot sør
285 Ringeriksveien mot   i Hole
 

Ringeriksveien

 •  
Fv2703 Kjellstadveien til Fv2704 Sandaker
 •   Kjellstadundergangen (36 m)
 •  
Arm mot Vestre Linnes
 •  
  Uten navn avrampe fra sør / pårampe mot nord
Fv2702 Sankt Hallvards vei til 282 Huseby
  Ny vei fra E18 til Linnesstranda planlegges
 •  
Kv Lierstranda fra Frydenlund til Bruusgaards vei
 •  
282 Husebysletta fra Frydenlund mot   Hølaløkka
282 Strandveien mot   Brakerøya i Drammen

Røykenveien

 •  
Kv Gilhusveien fra Gilhus mot Lierstranda terminal
    Ny motorvei (5 km) planlagt bygget fra Linnesstranda til Dagslet ved Spikkestad,   [26]
 •   tunnel (ca 2,2 km) planlegges
 •  
Fv2694 Tuverudveien fra Linnesstranda til 282 Lierkroa (1,9 km)
 
Europavei 134 (tidl. riksvei 23) vestover fra Katrineåsveiens bru
 
Europavei 134 (tidl. riksvei 23) østover fra Katrineåsveiens bru med rundkjøringen hvor Fylkesvei 165/Slemmestadveien starter
Drammen (Gullaug)
 •  
Kv Linnesstranda til Gilhusveien
 •  
Kv Kvernbakken fra Gullaug mot Spikkestad i Asker
 •  
Fv2684 Grimsrudveien fra Lahell til 281 289 Ugstad i Asker (19,3 km)

Asker
Drammen (Vestbygda)

Spikkestadveien

 •  
Kv Spikkestadveien fra Spikkestad mot   Spikkestad stasjon (E134 svinger i rundkjøringen)
    Ny motorvei slutter like øst for dagens rundkjøring.

Uten navn

Røyken
 •  
 Auvi
 •  
Fv2690 Hyggenveien til   Røyken stasjon (1,1 km)
Kv Bråsetveien til Løken
 •   Auvi bru (over krysset, 50 m)
 •  
Kv Hyggenveien til Fv2684 Hyggen
 •  
165 Slemmestadveien fra Enga mot   Holmenkrysset i Asker
 •   Midtbygda bru (over dalsøkk, 140 m)
 •  
Fv2692 Uten navn fra Krokodden til 289 Åsveien bru (E134 svinger i rundkjøringen)
 •  
Kv Smemyrveien 
 •   Sagbakken bru (over dalsøkk, 140 m)
 •   ⇓ Skånevann
 •   Kongensdal bru (over dalsøkk, kommunegrense, 132 m)

Uten navn

 •   ⇑ Kalvetjern
 •  
289 Uten navn fra Mørk til   Verket–Svelvik319 Drammen i Vestfold
 •   Slingrebekk bru II (over dalsøkk, 93 m)
 •   Slingrebekk bru III (over dalsøkk, 130 m)
 •  
281 Storsandveien fra Verpen mot 289 Nordjordet
  Nye løp i Oslofjordtunnelen og Frogntunnelen planlegges[27]

Frogn
 •  
Fv1392 Holtbråtveien fra Månakrysset til Fv1398 Holtbråten (3,1 km)
152 Holtbråtveien mot Drøbak, og mot   Korsegårdskrysset i Ås
 •   Holtbråte viltbru (over viltundergang, 50 m)
 •   Bråtan bru (over dalsøkk, 212 m)
 •  
 Vassumkrysset
avkjørsel i tunnelen
 •  
  avrampe fra nord
 •  
    Uten navn mot   i Moss
 •   Vassumbrua (over E6, 126 m)
 •  
156 Nessetveien fra Vassumkrysset mot   i Ås og mot Nesodden
Fv1384 Årungveien mot Fv1385 Melby i Ås
    Uten navn mot   Vinterbro i Ås


Alternative ruter Rediger

Det finnes alternative ruter som er kortere enn å bruke E134. Her er noen eksempler:

Se også Rediger

Referanser Rediger

 1. ^ a b «Riksveger - vegliste normaltransport» (PDF). Statens vegvesen. Mai 2023. Besøkt 26. august 2023. 
 2. ^ Economic Commission for Europe : Inland Transport Committee : Working Party on Road Transport (9. august 2016). «Amendments to the Agreement Submitted by the Government of Norway» (PDF). United Nations Economic and Social Council. Besøkt 9. januar 2021. 
 3. ^ «Rv 7 Hardangervidda har mest trafikkauke av dei 5 hovudvegane aust-vest i 2017Hardangerviddatunnelene | Hardangerviddatunnelene». Besøkt 22. februar 2020. 
 4. ^ «Vegkart». www.vegvesen.no. Besøkt 22. februar 2020. 
 5. ^ «Vegkart». www.vegvesen.no. Besøkt 22. februar 2020. 
 6. ^ Welle-Strand, Erling (1965). Bilturer i Norge. Landslaget for reiselivet. s. 51–56. 
 7. ^ Røyrane, Eva (1956-) (1999). Ei reise i Hardanger. Bergen: Nord 4. s. 17. ISBN 8273260542. 
 8. ^ Alv Straumstøyl. «Soga om Haukelivegen». www.haukelivegen.no. Arkivert fra originalen 24. januar 2012. Besøkt 24.03.2019. 
 9. ^ «Vegkart». vegkart.atlas.vegvesen.no. Besøkt 9. januar 2021. 
 10. ^ ECE/TRANS/SC.1/2016/1 Amendments to the Agreement Submitted by the Government of Norway
 11. ^ Report of the Working Party on Road Transport on its 111th session
 12. ^ Economic Commission for Europe : Inland Transport Committee : Working Party on Road Transport (2. november 2017). «Report of the Working Party on Road Transport on its 112th session» (PDF). United Nations Economic and Social Council. Besøkt 9. januar 2021. 
 13. ^ «Riksvei 23 blir Europavei». Statens vegvesen. 8. november 2018. Arkivert fra originalen 8. november 2018. Besøkt 8. november 2018. 
 14. ^ Vinje kommune (17. desember 2012). «E134 Åmot - Vinjesvingen : Forslag til Planprogram». Arkivert fra originalen 13. april 2016. Besøkt 9. januar 2021. 
 15. ^ Veien som forandrer Kongsberg. Teknisk Ukeblad, 25. juni 2019, s. 51.
 16. ^ a b E134 Vågsli–Seljestad
 17. ^ «Ny Røldalstunnelen». e134-faktabank. Besøkt 9. januar 2021. 
 18. ^ Lurås, Ragnar (6. september 2016). «Kan spare inn tre timer mellom Bergen og Oslo». NRK Vestfold og Telemark. Besøkt 9. januar 2021. 
 19. ^ Bjelland, Eli (2. mars 2020). «Har venta 25 år på gul midtstripe på europavegen». NRK (norsk nynorsk). Besøkt 3. mars 2020. 
 20. ^ Lurås, Ragnar (5. mars 2015). «Mykje stengt i fjellet». NRK. Besøkt 3. mars 2020. 
 21. ^ Johansen, Even Norheim (18. april 2020). «Årets vintersesong kan bli blant dei verste på fjellovergangane». NRK (norsk nynorsk). Besøkt 20. april 2020. «731 timar med restriksjonar denne sesongen mot 356 førre vintersesong er meir enn ei dobling. Statistikken er sist oppdatert 20. mars, så talet vil truleg framleis auka.» 
 22. ^ https://trafikkdata.atlas.vegvesen.no/
 23. ^ Vegvesen.no: E134 over Haukeli
 24. ^ a b «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 26. mai 2012. Besøkt 17. september 2012.  Bruk tjenesten Høydeprofil.
 25. ^ Slutt for Ørvella bru
 26. ^ E134 Dagslett–kryss E18
 27. ^ E134 Oslofjordforbindelsen - byggetrinn 2

Eksterne lenker Rediger