Åpne hovedmenyen

NummereringssystemRediger

Rute- eller veinummersystemet, slik det er definert av UNECE siden 1975, gjennomgikk en stor forandring i 1992 og er nå som følger (tekst og layout er litt modifisert fra originalen for økt lesbarhet og forståelse):

 1. Referanseveier og mellomliggende veier, kalt klasse A-veier, har tosifrede nummer. Gren- og forbindelsesveier, kalt klasse B-veier, har tresifrede nummer.
 2. Generelt:
  • Klasse A-veier i retning nord-syd er nummerert med oddetall i stigende rekkefølge fra vest mot øst.
   • Referanseveier har nummer med 5 som siste siffer.
   • Mellomliggende veier har nummer med 1, 3, 7 eller 9 som siste siffer.
  • Klasse A-veier i retning øst-vest er nummerert med partall i stigende rekkefølge fra nord mot sør.
   • Referanseveier har nummer med 0 som siste siffer.
   • Mellomliggende veier har nummer med 2, 4, 6 eller 8 som siste siffer.
  • Klasse B-veier har tresiffrede nummer slik at det første siffer er fra den nærmeste vegen i nord, det andre siffer fra den nærmeste vegen i vest og det tredje et løpenummer.
 3. Klasse A-veier med retning nord-sydøst for E99 har ulike nummer fra 101 til 129. Reglene ovenfor gjelder også for disse veiene.
 4. Klasse B-veier øst for E101 har tresiffrede nummer fra 001 til 099.

UnntakRediger

To klasse A-veier, E47 og E55, er fortsatt skiltet med sine nummer fra før 1992. Det gjelder E6 og E4 innen Sverige og Norge. Disse unntakene ble gitt fordi utgiftene i forbindelse med navneskiftet for disse lange veistrekningene ville bli for store. Disse veiene er skiltet med sine nye nummer fra Danmark og sydover. De andre europaveiene i Skandinavia har også nye nummer.

Europaveinumre og nasjonale veinumreRediger

I Norge, Sverige og Danmark er europaveinumrene integrert i veinummersystemet, slik at europaveiene i disse landene vanligvis ikke har noe annet riksveinummer. I de andre europeiske landene har europaveiene nasjonale veinumre i tillegg til europaveinumrene. Utenom de skandinaviske landene varierer det hvor godt europaveiene er skiltet med europaveinummer. I noen land, som Storbritannia og Usbekistan, er ikke europaveier skiltet i det hele tatt.

Klasse A-veierRediger

Oversikt nord-sørRediger

Oversikt vest-østRediger

Mellomliggende nord-sørRediger

Mellomliggende vest-østRediger

Klasse B-veierRediger

Europaveier i NorgeRediger

14 av europaveiene går helt eller delvis i Norge:

Kun tre av dem går på den europeiske kontinenten, E45, E75 og E105 som i Norge kun går i Finnmark.

Spesielle europaveierRediger

Eksterne lenkerRediger