Fylkesvei 152 (Fv152) går mellom Mastemyr i Nordre Follo og Drøbak i Frogn.

Fylkesvei 152
152
Strekning
Mastemyr, Nordre FolloDrøbak, Frogn
Fylkesvei 152
Data
Lengde34 km
Statusprimær fylkesvei
FylkeAkershus
Tilstøtende riksveier

Før 1. januar 2010 var veien riksvei, etter at regionsreformen trådte i kraft har den status som fylkesvei.

Kommuner og knutepunkter rediger

  Akershus fylke rediger

Nordre Follo
 •  
  Mosseveien fra Mastemyrkrysset mot       Sørenga i Oslo
  Mosseveien mot   Vinterbrokrysset i Ås
Oslo (Kolbotn)
 •  
Kv Trollåsveien fra Mastemyr til Fv1416 Gjersjøen (0,8 km)
 •  
Trollåsen
 •  
Kv Rosenholmveien til   Rosenholm holdeplass i Oslo (1,0 km)
 •  
Fv1416 Ingierveien fra Kolbotn til Fv1386 Gjersjø bru (2,1 km)
 •   Kolbotn bru (over Kapellveien, Østfoldbanen og Holteveien, 105 m)
 •  
Fv1422 Skiveien fra Kolbotn til Prinsdal (1,6 km)
 •  
Kv Nedre Prinsdals vei fra kommunegrensen til 155 Hauketo i Oslo (2,3 km)

Skiveien

 •  
Kv Kolbotnveien til Edvard Griegs vei (0,7 km)
 •  
Kv Ormerudveien mot Kolbotn skole
 •  
  Kolbotn stasjon
 •  
Fv1418 Sønsterudveien fra Kolbotn kirke mot   Taraldrudkrysset (2,6 km)
 •  
  Solbråtan holdeplass
Oslo (Greverud)
 •  
Fv1420 Tverrveien fra Myrvoll til Fv1418 Sofiemyr (2,1 km)
 •  
Kv Bakkeveien til Frydenberg (0,9 km)
 •  
Kv Marens vei til Østli skole
 •  
  Myrvoll stasjon
 •  
Kv Flåtestadveien fra  Greverud kirke til Vestre Greverud (0,7 km)
 •  
Kv Harriet Backers vei mot Flåtestad ungdomsskole
 •  
  Greverud holdeplass
 •  
Kv Kongeveien til Østre Greverud (1,0 km)
 •  
Greverud lærerbolig (Gamle Greverud skole)
 •  
Østre Greverud Idrettshall
 •  
Greverud skole
 •  
Kv Sætreskogveien til Sætreskogen (1,1 km)
 •  
Oppegård
 •  
  Oppegård stasjon
 •  
Greverudhallen

Langhusveien

 •  
156V Uten navn fra Stenfelt mot   Ringnes i Ås
 •   Stenfelt bru (over Fv156, 48 m)
 •  
156Ø Uten navn fra Stenfelt mot   Tusse
Oslo (Langhus)
 •  
Fv1372 Oppegårdveien fra Furuset til Fv1378 Lund (4,4 km)
 •  
Kv Gamle Vevelstadvei til Fv1374 Vevelstad (0,8 km)
 •  
  Vevelstad holdeplass
 •  
Fv1374 Vevelstadveien fra Langhus til   Assurtjern (5,2 km)
Ski
 •  
154 Kirkeveien fra Sander mot 155 Vik i Enebakk, felles trasé til Søndre Finstad

Kirkeveien

 •  
Fv1378 Nordbyveien fra Ski stasjon til 154 Nordby i Ås (2,3 km)

Jernbaneveien

 •  
  Ski stasjon
 •  
Ski Storsenter
 •  
Fv1373 Sanderveien fra Skoro til 154 Sander (0,8 km)
Kv Skorhaugveien (0,1 km)
 •  
Fv1371 Kjeppestadveien fra Skoro til Fv1370 Kjeppestad (2,0 km)
Kv Jernbanesvingen til Ski stasjon (0,4 km)
 •  
Fv1368 Kråkstadveien fra Skoro til Fv1370 Kråkstad (5,8 km)

Åsveien

 •  
154 Søndre Tverrvei fra Søndre Finstad mot   Fv1385 Nygårdskrysset
Kv Vestveien til Fv1378 Ski nye kirke (0,6 km)

Ås

Åsveien

 •  
  Askimveien fra Holstad mot   i Indre Østfold
  Askimveien mot   Nøstvet/Vinterbru

Holstadveien

 •   Bølstadbekken bru (Bølstadbekken, 22 m)
 •  
Steinerskolen i Ås
Ås
 •  
Kv Langbakken til Sentralveien (1,0 km)
 •  
Ås ungdomsskole
 •  
Fv1358 Kroerveien fra Sentralholtet til Fv1358 Hølen i Vestby

Sentralveien

 •  
Fv1382 Hogstvetveien fra Ås skole til Hogstvedt (3,0 km)
 •  
Ås videregående skole
 •  
Kv Langbakken til Holstadveien
 •   Ås kulvert (37 m)

Drøbakveien

 •  
Kv Brekkeveien mot   Ås stasjon
 •  
Kv Skoleveien mot Åsgård skole
 •  
Kv Herumveien fra Damstykket til Herum (2,0 km)
Fv1385 Kirkeveien til   154 Nordby (6,6 km)
 •  
Pv Oluf Thesens vei til NMBU
 •  
Brønnerud skole
 •  
  Mosseveien fra Korsegården mot   Vassumkrysset
 •   Korsegården bru (over E6, 51 m)
 •  
  Mosseveien fra Korsegården mot   i Moss
 •  
Fv1365 Klommesteinveien fra Klommestein mot Fv1356 Vestby kirke i Vestby
 •  
Fv1381 Klommesteinveien fra Fjøser til Fv1390 Bakker bru i Frogn

Frogn

Åsveien

Drøbak (Frogn syd)
 •  
Kv Fugleveien til Ullerudbakken (1,1 km)
 •  
Kv Hegreveien mot Dyrløkkeåsen skole
 •  
Kv Dyrløkkebakken til Hegreveien (0,7 km)
Kv Holterveien (0,5 km)
 •  
Kv Smieveien fra Holter til Belsjø
Arm til Måna (2,8 km)
Drøbak (Frogn nord)

Osloveien

 •  
Fv1390 Osloveien fra Hagen til   Horgenkrysset
 •  
Kv Skanseveien fra Ottarsrud til Kringerud (1,0 km)
 •  
Heer skole

Holtbråtveien

 •  
Pv Ytre Hallangspollen 
 •  
Frogn videregående skole
 •  
  Uten navn fra Torshytta til   Kjellstad i Lier
Fv1392 Holtbråtveien til Fv1398 Holtbråten (3,1 km)
  Uten navn til   Vassumkrysset
Drøbak (Frogn syd)

Osloveien

 •  
Kv Ullerudbakken 
Kv Ullerudveien 
 •  
Kv Sogstiveien til Vestbyveien (1,6 km)
 •  
Kv Ekesvingen til Sogsti skole (0,3 km)
 •  
Kv Belsjøveien til Kringerud (2,0 km)
 •  
Kv Rådhusveien mot Drøbak skole
 •  
Seiersten ungdomsskole
 •  
Drøbak Montessori skole
Drøbak

Lindtruppbakken

 •  
Kv Torggata til Torget
 •  
Kv Storgata mot Sjøtorget
 •  
  Hurtigbåt via Filtvet i Asker til Son i Vestby (juni–august)
  Hurtigbåt via Oscarsborg mot Aker Brygge i Oslo (juni–august)
  Rutebåt til Oscarsborg (sesongavhengig)
Kv Niels Carlsens gate til Brenneripynten
 •  
Kv Kirkegata mot   Drøbak kirke
 •  
  Rutebåt fra Sundbrygga til   Oscarsborg (helårsrute)
 •  
Kv Husvikveien mot   Kopåsbatteriet

Eksterne lenker rediger


Autoritetsdata