Hauketo

Strøk i Oslo

Hauketo er et strøk i Bydel Søndre Nordstrand, primært med småhusbebyggelse. Strøket er avgrenset av Ljanselva i nord, Øvre Ljanskollen i vest, og Prinsdal i sør. Arealet faller i hovedsak sammen med Hauketo gårds inn- og utmark, som ble utparsellert i flere trinn gjennom 1900-tallet.

Hauketo
Hauketo - 2011-09-10 at 17-23-34.jpg
Hauketo sett mot nord fra Hauketoveien (2011)
Beliggenhet

Hauketo
59°50′49″N 10°48′15″Ø

I 1925 ble Østfoldbanens trasé lagt gjennom strøket, som dermed fikk sitt jernbanestoppested. Hauketo holdeplass er i dag et viktig trafikknutepunkt med mange daglige anløp av lokaltog.

Hauketo stasjon sett mot sør fra Øvre Prinsdals vei, ca. 1950

Etter krigen ble et område like sør for Hauketo gård utbygd med boligblokker i regi av Akers mekaniske verksted. Frem til 1980-tallet var disse bebodd av ansatte ved bedriften, men deretter er leilighetene blitt gjort tilgjengelige på det åpne markedet.

Neste større utbygging i området skjedde rundt 1980, da boligblokker og rekkehus ble oppført i randsonen av den nordligste utløperen av Grønliåsen. Boligområdet består av to borettslag som er oppkalt etter to lokale stedsnavn – Nebbejordet og Rugdeberget.

På slutten av 1980-årene og frem til 2010 har Hauketo utviklet seg til et villaområde, med unntak av borettslagene Nebbejordet og Rugdeberget.

Et forretningsbygg med et par forretninger og diverse serviceinstitusjoner kom til senere i 1980-årene. Hauketo gård oppstod i middelalderen, og på gårdstunet ligger det et svalgangshus fra 1700-tallet. Det var lenge nokså forfallent, men er blitt restaurert og satt i stand som bolig. Gården ligger langs den fredrikshaldske kongevei, og på gården har det i perioder på 1700- og 1800-tallet vært hvilested for farende folk som skulle til Christiania. Slike hvilesteder må ikke forveksles med skysstasjoner og gjestgiverier. De var enklere steder der folk og hester kunne hvile på reisen til eller fra byen.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger