Akers mekaniske verksted

norsk skipsverft

Akers mekaniske Verksted, ofte forkortet Akers mek. Verksted eller bare Akers Mek., Akers-mek. og AmV, var et verksted, seinere skipsverft, som ble opprettet i Fossveien ved Akerselva i Oslo i 1841. I 1854 flyttet Akers mek. Verksted til Holmen på vestsiden av Pipervika, området som i dag er bolig-, kontor- og forretningskomplekset Aker Brygge. Der fortsatte bedriften å lage og reparere skip og utstyr fram til 1982 da det ble nedlagt. Verkstedet var en ledende aktør innen norsk skipsbygging og offshoreindustri og hadde en sentral posisjon i Oslos industrimiljø i 140 år.

Akers mekaniske verksted i Pipervika i Oslo, med skip i dokk i 1957. Til venstre utstikkerne foran Oslo rådhus, i bakgrunnen Akershusstranda og Akershus festning.
En del av Aker mekaniske verksteds gamle bygninger ses fortsatt integrert i bolig- og forretningskomplekset Aker Brygge som ble bygd på samme sted da verftet stengte i 1982.
Det opprinnelige verkstedet til Aker Mek. Bedriften holdt til her på Grünerløkka før den flyttet til Vika i Oslo sentrum.

Historikk

rediger

Omkring midten av 1800-tallet ble det langs Akerselva og i Oslo ellers opprettet flere mekaniske verksteder som gjennom åra utviklet seg til store teknologibedrifter. Agers mechaniske Værksted, som ble opprettet omkring 1842, var blant de største sammen med Myrens Verksted fra 1848, Kværner Brug fra 1853 og Nylands mekaniske verksted fra 1854.

Akers mekaniske Verksted ble anlagt på østsida av Akerselva og leide en del av vannkraften fra Øvre Foss Sager som lå lenger oppe og fikk rundt halvparten av vannføringa i elva. Grunnlegger var orlogskaptein P.S. Steenstrup, som også var leder fram til sin død i 1863. Han hadde fartstid som skipsfører av Norges første dampskip, DS «Constitutionen», hadde bygd opp Carl Johans Verft i Horten som marinens hovedverft, og var også med på å stifte Den Polytekniske Forening i 1852.

I 1854 flyttet Akers mek. Verksted til Holmen ved Pipervika helt innerst i Oslofjorden, der bedriften utvidet virksomheten sterkt. I 1917 fikk skipsreder Fred. Olsen aksjemajoriteten i verkstedet. Familien hans beholdt kontrollen over bedriften fram til 1985. Akers mekaniske Verksted hadde i 1930 i alt bygd ca. 450 dampskip. Arbeidsstyrken varierte gjennom året avhengig av arbeidsoppdrag, og var i juni 1929 1 485. Under den tyske okkupasjonen av Norge under andre verdenskrig hadde den såkalte melkestreiken i september 1941 sin start blant læregutter ved verkstedet.

Sammen med flere andre virksomheter ble Akers mek. Verksted samlet til Akergruppen i 1960. Akers Verft, som var et av de største verftene i gruppa, ble lagt ned i 1982, og det gamle fabrikkbygningene på verkstedområdet i Pipervika, da kalt Nyland Vest, ble etter hvert omgjort til dagens Aker Brygge.

I 1987 gikk Akergruppen sammen med sementselskapet Norcem og dannet Aker Norcem. Året etter skiftet industrikonsernet navn til Aker.

Skip bygget ved Akers Mekaniske Verksted

rediger

Se også

rediger

Litteratur

rediger

Eksterne lenker

rediger