Polyteknisk Forening

medlemsforening og et interessenettverk som er spesielt opptatt av samfunnsspørsmål knyttet til teknologi og naturvitenskap
(Omdirigert fra Den Polytekniske Forening)

Polyteknisk Forening er en norsk organisasjon som ble stiftet i Christiania 23. juni 1852, under navnet Den polytekniske forening,[1] og er dermed Norges eldste medlemsnettverk. Siden 1905 har foreningen hatt sine lokaler i Rosenkrantz' gate 7 i OsloHåndverkeren»), og det er fremdeles her flertallet av foreningens arrangementer holdes. Opprinnelig var Polyteknisk Forening tenkt som et møtested for mennesker som primært var interessert i naturvitenskapelig tenkning, teknologi og moderne industri. Foreningen er uavhengig og ikke-kommersiell.

Polyteknisk Forening
KlubbenPolytekniskForening.jpg
Org.nummer940 702 704
Stiftet23. juni 1852
LandNorge
HovedkontorRosenkrantz' gate 7
PresidentNils Øveraas
MedlemmerCa. 2 000, hvorav 60 bedriftsmedlemmer
Nettstedhttp://www.polyteknisk.no/

Fra 1854 utgav Polyteknisk forening tidsskriftet Polyteknisk Tidsskrift, et av verdens eldste i sitt slag. Det ble forløperen til dagens Teknisk Ukeblad.

H.M. Kong Harald og H.K.H. Kronprins Haakon er æresmedlemmer, og H.M. Kongen tar imot Polyteknisk Forenings President og Generalsekretær i audiens på Slottet årlig.

Polyteknisk Forening er et åpent medlemsnettverk, og det hadde på det meste et medlemstall på over 12 000 (1983). Pr. januar 2022 har foreningen ca. 2 000 medlemmer. Foreningen har egne medlemskap for studenter, seniorer og bedrifter og organisasjoner, og den har i dag over 60 bedrifts- og organisasjonsmedlemmer. Aider, Fritt Ord, NITO, Pexip, Tekna, Tryg og Teknisk Ukeblad er faste samarbeidspartnere.

VirksomhetRediger

Polyteknisk Forenings virksomhet består i hovedsak av fysiske møter, seminarer og andre arrangementer som finner sted i foreningens lokaler i Rosenkrantz' gate 7 i Oslo. Dette arrangeres av de ulike foreningsnettverkene, og de tar for seg ulike temaer. Fysiske møter er gratis for medlemmer, ikke-medlemmer betaler møtekontingent til foreningen.

Digital virksomhetRediger

Polyteknisk Forening arrangerer også digitale møter i form av webinarer. Disse er tilgjengelig gratis for medlemmer og for ikke-medlemmer mot kontingent. I tillegg utgir foreningen podkasten PolyPod[2] med over 50.000 avspillinger, og webcast-serien PolyWeb[3].

OrganisasjonRediger

StyretRediger

Foreningens øverste organ er styret som består av president Nils Øveraas, visepresident Kristin Vinje og styremedlemmer Alexandra S. Bjertnæs, Egil Bøyum, Torbjørn Eik-Nes, Arvid Moss, Alfhild Skogsfjord og Fredrik Winther.[4]

GeneralsekretærRediger

Mette Vågnes Eriksen er fra 2018 generalsekretær og foreningens daglige leder.

ValgkomitéenRediger

Valgkomitéen innstiller medlemmer til Styret og Direksjonen og består av Ingvild Myhre, Fredrik Evjen, Hilde Nagell, Hege Marie Norheim og Silvija Seres. Styret, Direksjonen og Valgkomitéen utpekes av generalforsamlingen.

DireksjonenRediger

Direksjonen er Polyteknisk Forenings rådgivende organ og møtes til direksjonsmøter hvert halvår. Direksjonen består av 50 representanter fra næringsliv, akademia og teknologi- og samfunnsliv, inkludert alle nettverksstyreledere.

FagnettverkRediger

Foreningen er inndelt i 15 selvstendige fagnettverk, hvor hvert nettverk har sitt eget styre utpekt av nettverksmedlemmene. Fagnettverkene utgjør kjernen i foreningens tilbud, ved å være ansvarlig for foreningens medlemsaktivitet i form av arrangering av møter, prosjekter og annet samarbeid. Medlemmer av Polyteknisk Forening har tilgang til arrangementer i regi av samtlige fagnettverk.

PFs fagnettverkRediger

Partnere og samarbeidRediger

Polyteknisk Forening mottar ingen offentlig grunnstøtte, og en viktig del av foreningens inntekter kommer blant annet fra bedrifts- og organisasjonsmedlemmer og andre samarbeidspartnere. Mot en medlemskontingent tilbys bedrifts- og organisasjonsmedlemmer medlemskap til ansatte, partnerskap på prosjekter, profilering og arrangementer i foreningens møtelokaler i Oslo sentrum. Bedrifter med Premium medlemskap er Accenture, Aker Solutions, Boston Consulting Group, DNV, Equinor, Forskningsrådet, FFI, Høyskolen Kristiania, KLP, Norconsult, Norsk olje og gass, NVE, Ruter, Sparebank 1, Statkraft, Statnett, Sweco, Telenor, Thema Consulting Group, TØI, UiO (Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet) og Yara. Bedrifter med Basis medlemskap er A2, Aker Carbon Capture, Akershus Energi, Asplan Viak, Bergen Carbon Solutions, Hafslund Eco, Handelshøyskolen BI, DSB, Energi Norge, Fortum, Gard, IFE, Interimleder, Jernbanedirektoratet, Kanfa, Medier24, Miko Marine, Norsar, Norsk Gjenvinning, Norstella, Oslo Economics, Petroleumstilsynet, Samvirkene og TioTech. Bedrifter med Oppstart-medlemskap er Cignus Instruments, Endrava, Nyby og Oslo Philantropic Exchange.

Polyteknisk Forenings samarbeidspartnere er Aider, Fritt Ord, NITO, Pexip, Tekna, Tryg og Teknisk Ukeblad.

HistorieRediger

Polyteknisk Forening ble stiftet av Anton Rosing 23. juni 1852 og ble et møtested for personer interessert i naturvitenskapelig tenkning, teknologi og moderne industri. Med seg på laget hadde den unge kjemiingeniøren Rosing: Joh. B. Klingenberg, Peter S. Steenstrup, Oluf N. Roll, Oluf A. L. Pihl og Frederik Chr. Schübeler, som representerte både vitenskap og akademia, samt det praktiske yrkesliv. Alle hadde de tatt utdannelse i utlandet og ønsket å fornye Norge ved hjelp av opplysning og debatt om betydningen av moderne naturvitenskap. Med Polyteknisk Forening fikk Norge en arena for tanker om hvordan ny teknologi og ny kunnskap kunne bidra til å løfte landet ut av den fattigdommen som førte til at mange var tvunget til å finne arbeid i utlandet.

I begynnelsen var opplysningsvirksomhet en sentral del av foreningens virksomhet. Gjennom foredrag, avisartikler og andre publikasjoner, arbeidet Polyteknisk Forening for å gjøre naturvitenskapen tilgjengelig for allmennheten. Fra 1861 til 2003 sto foreningens formålsparagraf praktisk talt uendret, og lød slik:

«Den Polytekniske Forenings Formaal er Utbredelsen af naturvidenskablige, mekaniske og tekniske Kundskaber samt Befordring overhode af alt som ansees af Interesse for Ingeniører og Teknikere.»[1]

I 2003 ble formålsparagrafen endret i vedtektene, og er i dag: «Polyteknisk Forening (PF) er et åpent, uavhengig og tverrfaglig forum for samfunnsdebatt.» [1] Når samfunnet i dag preges av andre utfordringer enn på 1800- og 1900-tallet, består foreningen som en arena for å skape gode løsninger ved hjelp av teknologi og kunnskap. På Polyteknisk Forenings hjemmesider heter det at «Årene fremover vil handle om å skape løsninger for FNs bærekraftsmål gjennom teknologiske fremskritt, god ledelse og partnerskap lokalt og globalt.»[5]

Tidlig historieRediger

Grunnlegger av Polyteknisk Forening, Anton Rosing, var utdannet ved Köbenhavn Polytekniske Anstalt. Han mottok i 1855 et stipend for studier i utlandet, og hans hensikt var å studere agrikulturkjemi for å kvalifisere seg til å undervise i dette faget ved Norges Landbrukshøyskole på Ås. Han valgte jordbruket som sitt felt, med et underliggende mål om å bidra til hjelpe Norge ut av den økonomiske ufriheten. Dette skulle senere bli målsetningen som samlet menneskene fra alle de ulike akademiske feltene i Den Polytekniske Forening.[6] I løpet av Rosings år i utlandet var han blant annet med på å stifte Den Polytekniske Forening i Köbenhavn og var formann for Societé Chimique i Paris, med Louis Pasteur som sin viseformann.[1]

Blant andre aktive medlemmer i foreningen på denne tiden finner vi forstmannen og eventyrfortelleren Peter Chr. Asbjørnsen, grunnleggeren av Aker-konsernet Peter S. Stenstrup, grunnleggeren av Kværner-konsernet Oluf Onsum, grunnleggeren av den Botaniske have på Tøyen, medisineren og botanikkprofessoren Schübler og kaptein Benedictus Klingenberg, som stod for moderniseringen av vannverket i Christiania og bygget opp det første profesjonelle brannvesen.[1]

Den Tekniske Forening (i dag Tekna) hadde nær likhet til Polytekniske Forening hva gjaldt formål og virksomhet. Det oppsto snart en tett forbindelse mellom de to foreningene, som varte fra 1861 til 1868.[7] Blant annet var medlemmene av Polyteknisk Forening automatisk også medlem av Den Tekniske Forening. I dag samarbeider Polyteknisk Forening med Tekna om ulike arrangementer og har en egen type medlemskap for Tekna-medlemmer.

Det anslås at det i de første årene etter foreningens oppstart møtte opp rundt 10 til 20 mennesker på foredragene som ble holdt. Da Polyteknisk Tidsskrift (i dag Teknisk Ukeblad) ble utgitt for første gang i 1954, nådde foreningen etter hvert ut til flere. Tidsskriftet hadde rundt 400 – 500 abonnenter, og ble trolig lest av flere tusen.[8] På tross av ganske liten tilslutning til foreningen og tidsskriftet, regnes Polyteknisk Forening for å ha vært både respektert av og viktig for myndighetene på denne tiden, grunnet dens objektivitet og kvalitet hva gjaldt praktisk og vitenskapelig kunnskap.

GeneralsekretærerRediger

 • 1856: L. Broch
 • 1856: G. B. Kielland
 • 1857 – 1961: H. Malling
 • 1861 – 1866: P. T. Malling
 • 1866 – 1869: M. Mortenrud
 • 1869 – 1871: H. Scheel
 • 1871 – 1874: Fredrik Bonnevie
 • 1874 – 1876: J. L. W. Dietrichson
 • 1876 – 1878: A. Høyer
 • 1878 – 1882: Harald Bugge
 • 1882 – 1898: A. Meyer
 • 1898 – 1904: Alf Bang
 • 1904 – 1905: Gisle Arnesen
 • 1905 – 1941: Hjalmar Batt
 • 1945 – 1948: John Sissener
 • 1948 – ?: Fritz Heidenreich
 • 2002 – 2014: Fredrik Evjen
 • 2014 – 2018: Anne Cathrine Gjærde
 • 2018 – : Mette Vågnes Eriksen

[9]

PresidenterRediger

[10]

Presidentene ble frem til 2003 kalt formenn.

ReferanserRediger

 1. ^ a b c d e Forening, Polyteknisk (11. mai 2015). «PFs historie: Det startet i 1852». Polyteknisk Forening (engelsk). Besøkt 28. mai 2020. 
 2. ^ https://www.polyteknisk.no/polypod/
 3. ^ https://www.youtube.com/c/PolytekniskForeningNorge
 4. ^ https://www.polyteknisk.no/om/menneskene/styret
 5. ^ «Om Polyteknisk Forening». Polyteknisk Forening (engelsk). 16. september 2014. Arkivert fra originalen 17. mai 2020. Besøkt 28. mai 2020. 
 6. ^ Fasting, Kåre (1952). Teknikk og samfunn. Bergen. s. 12, 13. 
 7. ^ Fasting, Kåre (1952). Teknikk og samfunn. Bergen. s. 83. 
 8. ^ Fasting, Kåre (1952). Teknikk og samfunn. Bergen. s. 100. 
 9. ^ Fasting, Kåre (1952). Teknikk og samfunn. Bergen. 
 10. ^ Fasting, Kåre (1952). Teknikk og samfunn. Bergen. 

Eksterne lenkerRediger