Nylands mekaniske verksted

skipsverft i Oslo (1854-1971)

Nylands mekaniske verksted ble grunnlagt i 1854 av J.S. Jarmann, J.G. Jarmann og Prosper Nørbech. I 1857 flyttet verkstedet til utløpet av Akerselva i Bjørvika, hvor det ble oppført en stor fabrikkbygning ytterst på vestre elvebredd. På denne tomten drev verkstedet sin hovedvirksomhet fram til 1971. Rundt år 1900 var Nyland landets største verft, med over 1000 ansatte. I 1956 ble Nyland overtatt av Akergruppen og senere slått sammen med Akers mekaniske verksted. På tomten etter Nylands Verksted ble Operahuset i Oslo åpnet i 2008.

Nylands mekaniske verksted i 1961
Nylands mekaniske verksted på slutten av 1800-tallet. Foto: Marthinius Skøien / Nasjonalbiblioteket

Nylands mek. verksted startet med å bygge dampmaskiner og bygde dampskip og damplokomotiv.

Skip bygget ved Nylands Mekaniske Verksted rediger

Ukomplett

Nr. Overlevert Navn Type Tonnasje Rederi Hjemmehavn Annet
1 1861 DS «Engebret Soot» Lokalrutebåt / taubåt 30 brt Fredrikshalds saugbrugsforening Halden Veteranskip
2 1861 DS «Gahn» Taubåt 10 brt Thoresen & Stolt Fetsund
3 1863 DS «Øieren» Taubåt 120 brt Christiania Tømmerdireksjon Oslo Hjuldamper
4 1864 DS «Spes & Fides» Hvalbåt 86 brt Svend Foyn Tønsberg
5 1865 DS «Kong Oscar» Lokalrutebåt 140 brt Stenkjær Dambskibsselskab Steinkjer
6 1865 DS «Trækkeren» Taubåt 20 brt Verkseier Cappelen Ulefoss
7 1865 DS «Vikingen» Lokalrutebåt 91 brt IS for DS «Vikingen» Bergen Hugget 1952
8 1866 DS «Gudvangen» Lokalrutebåt 50 brt C. Knagenhjelm
9 1867 DS «Kong Sverre» Kystruteskip 439 brt Det Søndenfjeldske Dampskibsselkab Oslo Lekter fra 1939
10 1866 DS «Louise» Lokalrutebåt 50 brt Ladegaardsøens Dampskibsselkab Oslo
11 1866 DS «Hansteen» Oppmålingsskip 114 brt Norges geografiske oppmåling Trondheim Veteranskip
12 1867 DS «Oslo» Passasjerskip 200 brt Haldens Dampskibsselkab Oslo Hjuldamper
13 1867 DS «Kong Oscar» Passasjerskip 200 brt Norsk Hoved Jernbane
14 1867 DS «Basken» Taubåt 77 brt Christiania Is- og Buxer-Dampskibsselkab Oslo
15 1868 DS «Drammen» Lasteskip 130 brt Captein A. Smith Drammen
16 1868 DS «Solli» Taubåt 20 brt Sanne & Solli Brug
17 1868 DS «Lodsen» Taubåt 40 brt A.B. Bull Tønsberg Hugget 1961
18 1869 DS «Dannebrog» Passasjerskip 120 brt Ugland Arendal
19 1870 DS «Damppramsprøiten» 18 brt Christiania brandvæsen Christiania
20 1870 DS «Trio» Lasteskip 64 brt Gerner & Søn Moss
21 1871 DS «Thor» Taubåt 38 brt E. Tandberg Drammen
27 1874 DS «Glommen» Taubåt 87 brt Christiania Tømmerdireksjon Oslo Hjuldamper
40 1878 DS «Torghatten» Lokalrutebåt 91,34 brt Torghattens Aktieselskab Brønnøysund Hugget 1974
43 1881 DS «Erik Berentsen» Lastebåt 438 brt E. Berentsen Stavanger
65 1887 DS «Turisten» Lokalrutebåt 76,41 brt Fredrikshalds-Vassdragets Dambskibsselskab Halden Veteranskip
69 1888 DS «Drammen» 91 brt Waldemar Pedersen Halden Forlist 1914
70 1888 DS «Hamar» Lokalrutebåt 88,69 brt Hamar Dambskibsselskab Hamar Hugget 1951-53
72 1890 DS «Utstein» Lasteskip 765 brt Holdt & Isachsen Stavanger Hugget 1939
75 1890 DS «Hiram» Lasteskip 598 brt Holdt & Isachsen Stavanger Krigsforlist 1917
78 1891 DS «Spero» Lasteskip 968 brt Arendals Dampskibsselskab Arendal Forlist 1912
79 1890 DS «Fredrikshald 1» Lasteskip 110 brt Fredrikshald Dampskibsselskap Fredrikshald Veteranskip
103 1896 DS «Peik» Lasteskip 1068 brt Andreas Jacobsen Kristiania Krigsforlist 1915
105 1897 DS «Ring» Lasteskip 998 brt Andreas Jacobsen Kristiania Krigsforlist 1917
107 1897 DS «Albis» Lasteskip 1381 brt Camillo Eitzen & Co. Kristiania Krigsforlist 1915
114 1899 DS «Balduin» Lasteskip 1059 brt Fred. Olsen & Co. Hvitsten Forlist 1915
122 1901 DS «Kong Guttorm» Lasteskip 731 brt Det Søndenfjeldske Dampskibsselkab Kristiania Krigsforlist 1918
124 1901 DS «Tolosa» Lasteskip 1278 brt Fearnley & Eger Kristiania Krigsforlist 1916
128 1902 DS «Ulv» Lasteskip 1471 brt Pedersen & Co. Kristiania Forlist 1931
131 1903 DS «Alm» Lasteskip 1689 brt Pedersen & Co. Kristiania Ukjent
135 1903 DS «Bretagne» Lasteskip 1438 brt Fred. Olsen & Co. Kristiania Forlist 1931
138 1903 DS «Galveston» Lasteskip 1254 brt G. M. Bryde Kristiania Forlist 1917
139 1903 DS «Brilliant» Lasteskip 1441 brt Fred. Olsen & Co. Kristiania Krigsforlist 1915
156 1905 DS «Boston» Lasteskip 1168 brt Fred. Olsen & Co. Kristiania Krigsforlist 1914
161 1905 DS «Molina» Lasteskip 1122 brt G. M. Bryde Kristiania Forlist 1918
164 1906 DS «Atlantis» Lasteskip 1171 brt Bernhard Hanssen Flekkefjord Krigsforlist 1918
165 1906 DS «Spiral» Lasteskip 1378 brt Hj. Siegwarth Kristiania Krigsforlist 1915
167 1906 DS «Cassiopeia» Lasteskip 1654 brt L. Castberg Kristiania Krigsforlist 1915
170 1907 DS «Eidsfos» Lasteskip 1350 brt Thor Thoresen jr. Kristiania Forlist 1918
170 1907 DS «Biscaya» Lasteskip 3550 brt Dampskibs-I/S Garonne Kristiania Hugget 1956
182 1908 DS «Skotfos» Lasteskip 1260 brt Thor Thoresen jr. Kristiania Forlist 1915
192 1908 DS «Vadsø» Lasteskip 1279 brt H. Paulsen Kristiania Krigsforlist 1917
193 1908 DS «Holland» Lasteskip 1279 brt Olaf Rustad Kristiania Forlist 1917
215 1911 DS «Varde» Lasteskip 175 brt Voldens Aktie-Dampskibsselskab Kristiania Forlist 1918
217 1912 DS «Rigi» Lasteskip 1912 brt Camillo Eitzen & Co Kristiania Krigsforlist 1915
221 1912 DS «Scotland» Lasteskip 1490 brt Fred. Olsen & Co. Kristiania Forlist 1916
222 1912 DS «Bessheim» Passasjerskip 1.774 brt Fred. Olsen & Co. Oslo Krigsforlist 1941
223 1911 DS «Campell» Lasteskip 135 brt Chr. Monsen Tønsberg Forlist 1914
229 1912 DS «Bretagne» Lasteskip 1438 brt A/S Ganger Rolf Kristiania Forlist
238 1914 DS «Norefos» Lasteskip 1788 brt Thor Thoresen jr. Kristiania Krigssforlist 1918
246 1914 DS «Stadion II» Lasteskip 629 brt J.B. Stang Kristiania Hugget 1956
251 1917 DS «Skotfoss» Lasteskip 1465 brt Thor Thoresen jr. Kristiania Hugget 1962
291 1928 DS «Tromøsund» Kystruteskip 732 brt Arendals Dampskibsselskab Arendal Krigsforlist 1943
294 1929 DS «Oslo» Kystruteskip 881 brt Arendals Dampskibsselskab Arendal Hugget
303 1930 DS «Ariadne» Kystruteskip 2.029 brt Det Bergenske Dampskibsselskab Bergen Krigsforlist 1941
319 1933 DS «Bruse» Lasteskip 2.205 brt Fred. Olsen & Co. Oslo Krigsforlist 1940
324 1935 DS «Rutenfjell» Lasteskip 1.334 brt A/S Rudolf ved Olsen & Ugelstad Oslo Forlist 1962
330 1937 DS «Aragon» Lasteskip 1.094 brt Fearnley & Eger Oslo Hugget 1970
338 1938 DS «Octavian» Lasteskip 1.345 brt Hilmar Reksten Bergen Krigsforlist 1942
339 1938 DS «Nyco» Lasteskip 1.350 brt A/S Nyegaard & Co. Oslo Hugget 1970
346 1939 DS «Signeborg» Lasteskip 1.360 brt Ab Ragne Västervik Hugget 1971
374 1950 MS «Sandnes» Kystruteskip 1 534 brt Sandnæs Dampskibs-Aktieselskab Sandnes Veteranskip
376 1954 DS «Lionne» Lasteskip 2207 ? brt A. Mohn Oslo Forlist 1965
398 1965 KNM «Sleipner» Korvett 780 depl.t Den Norske Marine -

Litteratur rediger

Eksterne lenker rediger