Halden

kommune i Viken fylke i Norge
(Omdirigert fra «Fredrikshald»)

Halden (frem til 1928 Fredrikshald) er en by og kommune i landskapet Østfold i Viken fylke på Østlandet i Norge. Storkommunen Halden grenser til Rakkestad i nord, Aremark i øst, og Sarpsborg i nordvest, samt kommunene Strömstad, Tanum og Dals-Ed i Sverige i henholdsvis sørvest, sør og sørøst.

Halden

Våpen

Kart over Halden

LandNorges flagg Norge
FylkeViken
Statuskommune
InnbyggernavnHaldenser
Adm. senterHalden
Areal
 – Totalt
 – Land
 – Vann

642,31 km²[2]
595,35 km²[1]
46,96 km²[1]
Befolkning31 444[3] (2022)
Bef.tetthet52,82 innb./km²
Antall husholdninger14 660
Kommunenr.3001
NettsideNettside
Politikk
OrdførerAnne-Kari Holm (Sp) (2019)
VaraordførerLinn Laupsa (Ap) (2019)
Kart
Halden
59°07′35″N 11°28′58″Ø

Kommunen består av de tidligere herredene Berg og Idd samt bykommunen Halden. Berg og Idd er typiske landbruksområder, mens Halden er en av Norges eldste industribyer. Industrien fikk kraft fra fossefall i elva Tista som renner gjennom byen. Den utgjør nedre del av Haldenvassdraget.

Halden er grenseby mot Sverige og preges, historisk og visuelt, av Fredriksten festning. Den svenske kongen Karl XII angrep festningen to ganger, men lyktes ikke å innta den. I 1716 ble svenske styrker trukket tilbake etter at innbyggere satte byen i brann, og i 1718 falt kongen under beleiringen av festningen.[4] Hendelsene i 1716 minnes i nasjonalsangen, hvor fjerde vers lyder:

Visstnok var vi ikke mange, men vi strakk dog til, da vi prøvdes noen gange, og det stod på spill; ti vi heller landet brente enn det kom til fall; husker bare hva som hendte ned på Fredrikshald!

Halden den eneste norske byen som er nevnt i nasjonalsangen.

Navnet Halden Rediger

Navnet Halden kommer fra det norrøne hallr el. hǫll som betyr bakke eller skråning. Byen er omgitt av et landskap som heller innover mot sentrum. D-en har kommet til fra dansk påvirkning.[5] Fra 1665 til 1928 het byen offisielt Frederikshald eller Fredrikshald.

Historie Rediger

 
Frederickshald anno 1800
Malt av John William Edy
 
Halden med Fredriksten festning i et foto fra 1890-årene.
 
Halden i 1884

Ladestedet Halden vokste fram på femtenhundretallet som utskipningshavn for trelast til Holland og England.

Ladestedet lå til å begynne med på et ganske lite landstykke der Tista rant ut ei stor vik i enden av Iddefjorden. Senere vokste byen på begge sider av elva og ut i fjorden. Flis og sagmøl fra sagbrukene og ballastjord fra lasteskutene ble dumpet i sjøen og nye landområder vokste fram: Banken, Mølen, Tyska og Hollenderen.

Byen fikk militær betydning da områdene sør for Iddefjorden ble avstått til Sverige ved freden i Roskilde, 1658. Etter å ha motstått flere svenske angrep ble stedet tilkjent kjøpstadsprivilegier og døpt Fredrikshald (etter Frederik III) 10 . april 1665[6]. I 1716 satte borgerne fyr på byen for å avverge et nytt svensk angrep ledet av Karl XII. To år senere falt den samme kongen under beleiringen av Fredriksten festning, noe som bidro til å avslutte den store nordiske krig. I 1808 var det harde kamper i Enningdal mellom norske og svenske styrker.

Unionen med Sverige ga Fredrikshald et nytt handelsomland som strakte seg langt inn i nabolandet; fra 1814 til 1905 var byen det kommersielle sentrum for et stort omland i grensetraktene, i både Norge og Sverige. Byens borgere bidro økonomisk til byggingen av Dalslandsbanen for å knytte de svenske områdene tettere til byen.

Stadig var vannkraft viktig drivkraft for den industrielle utviklingen, som fortsatte i Halden på 1800-tallet. I 1813 grunnla Mads Wiel Bomuldspinneriet i Tistedalen (i drift fra 1815), den første mekaniske tekstilindustribedriften i Norge. Saugbrugsforeningen, i dag Norske Skog Saugbrugs, ble etablert som treforedlingsbedrift i Fredrikshald fra 1859.

Fredrikshald ble en betydelig sjøfartsby, med 133 skip og en samlet besetning på 1200 mann i 1875. Etter dette fikk Halden færre seilskuter, men flere industribedrifter.

Langs Iddefjorden ble det tatt ut iddefjordsgranitt i en rekke steinbrudd. Monolitten i Frognerparken er hogd ut av ei stor steinblokk fra Iddefjorden.

Etter unionsoppløsningen i Karlstad, 1905 ble Halden demilitarisert og samtidig tapte byen mye av sitt kommersielle omland.

Byen endret i 1928 navn fra Fredrikshald til Halden.[7]

Natur Rediger

Geologi Rediger

 
Halden og Fredriksten sett fra nordsiden

I hele kommunen er berggrunnen av grunnfjellsopprinnelse, granitt langs Iddefjorden syd for bysenteret, hovedsakelig gneis ellers i kommunen. Berggrunnen har en tydelig strøkretning nordvest–ssydøst langs Iddefjorden og en rekke daler og vassdrag preges av dette. Ellers er det sprekker på tvers av strøkretningen med blant annet Ringdalsfjorden, Iddefjordens ytre del, og dens forlengelse østover med Tistedalen og Femsjøen.[5]

Kvartærgeologien preges av det store raet som går gjennom kommunen fra nordvest til sydøst og er særlig tydelig ved Rokke.

Vassdrag og elver Rediger

Elven Tista renner gjennom byen og danner nedre løp av Haldenvassdraget, kjent for sine kanalanlegg og sluser. Tista har fossefall som la grunnlag for sagbruk og industri i Tistedal og Halden. Haldens bykjerne ligger på begge sider av elva som deler byen i to, nordsiden og sydsiden. Det er forbindelse mellom bydelene ved broer, i sentrum er det en gangbro og kjørebro.

Til bunnen av Iddefjorden renner Enningdalsvassdraget, delvis også gjennom Sverige. I øst og syd er det store skogstrekninger. I nordvest og på Iddesletta like sydøst for bysenteret ligger de viktigste jordbruksområdene, begge steder på utsiden av raet.[5]

Klima Rediger

Det har blitt drevet meteorologiske målinger i regi av met.no i Halden fra 1884. Høyeste og laveste offisielt registrerte temperaturer i kommunen er henholdsvis 32,0 grader 8. august 1975Prestebakke[8] og −33,7 grader 15. januar 1893Krappeto.[9]

Normaler for Halden (10 moh.)[8] Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des År
Temperaturnormal (°C) −2,9 −2,8 0,2 4,9 10,6 14,8 16,7 15,5 11,5 7,5 2,4 −1,1 6,4
Nedbør (mm) 55 45 50 45 55 70 75 80 90 105 90 60 820

Halden hadde tidligere norgesrekorden for varmeste tropenatt, til Sømna i Nordland tok rekorden i 2019. 9. juli 1933 målte Halden værstasjon 25,5 grader i minimumstemperatur.

Naturvern Rediger

Halden har en rekke vernede områder. Tranemosen naturreservat er et myrområde sørøst i Halden kommune. Området domineres av flatmyr, stedvis furumyrskog og enkelte myrpytter. Mot fastmarka i nord er det en tydelig sone med noe rikere vegetasjon.[10] Brattås naturreservat ligger øst for Femsjøen og nord for Stenselva. Nesten hele området er en gammel brannflate etter en skogbrann i 1911. Formålet med fredningen er blant annet å følge vegetasjonsutviklingen i et område hvor det ikke er foretatt inngrep etter brann.[11] Prestebakkefjella naturreservat ligger 3 kilometer øst for Prestebakke kirke. Prestebakkemosen er Østfolds største sammenhengende myrområde.

Fuglen naturreservat ligger helt øst i kommunen, mens Vestfjella naturreservat ligger vest for Aremarksjøen, på grensa mellom Aremark og Halden kommuner. Området er et relativt flatt platå like over marin grense, ca. 200 meter over havet. Skogen her er noe av det nærmeste man kommer urskog i lavlandet i fylket. Området preges av myr, småvann og karrig furuskog. Duetrost og rødstjert er karakterarter her.

Berby landskapsvernområde ligger på begge sider av Enningdalselva naturreservat, sør i kommunen. Området strekker seg fra noe ovenfor Rødsvannet til to kilometer ut langs Iddefjorden på norsk side. Innenfor området ligger Berby herregård med gammelt parklandskap. Formålet med vernet er å bevare et natur- og kulturlandskap av økologisk og kulturell verdi.

Rokke landskapsvernområde ligger ved Rokke kirke og Rokkevannet nord for Halden. I området er en av de mest markerte, velformede og urørte delene av hovedraet ved Oslofjorden. Fylkesvei 599 følger raet fra Rabakken til Rokke kirke. Området omfatter også to vann og et mindre tjern samt bekker med frodige kantsoner. I området finnes flere store gravfelter, de fleste fra jernalderen.[12]

Samfunn Rediger

Befolkning Rediger

Halden kommunes folketall passerte 30 000 i løpet av sommeren 2013, mens Halden som by og tettsted passerte 25 000 først på slutten av 2016.

 • Halden hadde 29 880 innbyggere den 1. januar 2013.
 • Halden hadde 28 776 innbyggere den 1. januar 2010.
 • Halden hadde 26 525 innbyggere den 1. januar 1967, dagen da gamle Halden, Berg og Idd kommuner ble slått sammen.
 • Haldens innbyggertall har vært stabilt de 40-50 siste årene, men har dog økt hvert eneste år etter 1993. Prognoser fra Statistisk sentralbyrå viser at Haldens folketall ligger an til å stige til ca. 32 000 personer i år 2025.

Tettstedet Halden har 25 916 innbyggere per 1. januar 2022[13].

Befolkningsutvikling i Halden 1665 - 2013 Rediger

 • 1665  : 500-1000 innbyggere da Halden fikk bystatus (22 500 i Østfold, og 440 000 personer i Norge).
 • 1680  : 1200 personer bosatt i ca. 250 hus (store bybranner i 1667, 1676, 1703 og 1716).
 • 1769  : 3835 innbyggere i Fredrikshald og Tistedal, ifølge Norges første folketelling 15. august 1769.
 • 1865  : 9217 personer er i Fredrikshald bosatt i 623 hus (16 055 bosatte medregnet Berg og Idd).
 • 1875  : 9792 innbyggere i Fredrikshald (Østfold 107 600, og Norge 1 813 424).
 • 1900  : 22 575 Av disse 12 243 bosatt i Fredrikshald (5092 i Berg, og 5241 i Idd).
 • 1946  : 22 546 Av disse: 9 419 bosatt i Halden kommune(7485 i Berg, og 5642 i Idd).
 • 1960  : 25 572 Av disse: 10 006 bosatt i Halden kommune (8530 i Berg, og 7026 i Idd).
 • 1967  : 26 525 innbyggere i den da nysammenslåtte Halden kommune.
 • 1970  : 26 626
 • 1980  : 26 564
 • 1990  : 26 696
 • 1993  : 25 896
 • 2000  : 26 733
 • 2007  : 27 835 innbyggere i Halden (262 523 innbyggere i Østfold, og 4 681 134 i Norge).
 • 2008  : 28 092 innbyggere.
 • 2009  : 28 776 innbyggere.
 • 2013  : Halden passerer 30.000 innbyggere.

Litt mer om årlig befolkningsutvikling i Halden fra 1967 til 2007:

 • Flest nyfødte: 457 barn i 1968. Færreste nyfødte: 237 barn i 1983.
 • Flest døde: 369 personer i 1987. Færreste døde: 301 personer i 2000.
 • Flest innflyttere: 1187 personer i 1971. Færrest innflyttere: 603 personer i 1984.
 • Flest utflyttere: 1075 personer i 1970. Færrest utflyttere: 634 personer i 1985.
 • Haldens største vekst i folketallet: 400 personer i år 2000.
 • Haldens største reduksjon i folketallet: 174 personer i 1984.

Tettstedene Rediger

Bebyggelsen i Halden sentrum brer seg utover ved utløpet av elven Tista, særlig på nordsiden, men snevrer seg vesentlig inn i elvens trange dalføre opp til Tistedal, som ligger 3–4 km fra selve bykjernen. På sydsiden ligger den opprinnelige Empirebyen med til dels gammel og bevart bebyggelse, blant annet Tollboden. Her er også festningen, Immanuels kirke, havnen med gamle sjøboder, jernbane- og busstasjon, samt byens torg. Nordsiden har flere villastrøk, men i selve bykjernen er det også her en del eldre bebyggelse, som for eksempel Søylegården. Gjennom begge delene av byen går hovedgaten, Storgata, med rådhuset, forretningsstrøk, og byens park, Busterudparken.

 • Halden (25 916 innbyggere per 1. januar 2022[13])
 • Isebakke (861 innbyggere)
 • Sponvika (538 innbyggere)

Samferdsel Rediger

 
Halden stasjon

E6 går gjennom kommunen, og forbinder byen med hovedstaden Oslo og vest-Sveriges regionhovedstad Göteborg.

Østfoldbanen trafikkerer strekningen fra Halden til Oslo. Kornsjø stasjon i Halden kommune er den norske grensestasjonen på jernbanen mellom Oslo og Göteborg. Jernbanen fra Halden og inn i Sverige ble bygd som en privatbane, Dalslandsbanen, som åpnet i 1897. Den ble bygd for norske penger og skulle gi Halden et større omland. Den kalles i dag Norge/Vänerbanan og betegnes noen ganger som Norgebanan.

Skole og helse Rediger

Halden kommune har 6 barneskoler (1. - 7.klasse) og 3 ungdomsskoler (8. - 10. klasse).

Halden videregående skole har fire studiesteder. Skolen har ca. 1200 elever og 250 ansatte og er blant de største i fylket.

Høgskolen i Østfold har sin hovedbase i Halden. Høgskolesenteret i Halden samler til daglig 2.500 personer – disse fordelt på høgskolens ledelse samt avdelingene for lærerutdanning, informasjonsteknologi (data), økonomi-, språk- og samfunnsfag. HiØ huser også Østfold fylkes største fagbibliotek og Fremmedspråksenteret i Norge.

Næringsliv Rediger

 
Norske Skog Saugbrugs

Utdypende artikkel: Skobyen Halden

Industri har vært den viktigste næringen i Halden kommune, hvor rundt en fjerdedel av arbeidstakerne var sysselsatt. Industrien har hatt hovedvekt på treforedling, med særlig Saugbrugsforeningen, Norske Skog. Skotøy- og porteføljeindustrien har vært den andre store industribransjen, men de fleste bedriftene ble nødt til å innskrenke eller legge ned produksjonen fra 1950-årene og fremover. Den eldste industribedriften i Halden by var Haldens Bomuldsspinderi & Væveri fra 1813 som ble lagt ned i 1971.

Halden har fra 1892 til 1998 hatt i alt 17 skofabrikker. På 1950-tallet produserte byens 800 skotøyarbeidere årlig 800 000 par sko. Hver femte sko i Norge ble da produsert i Halden, som fram til 1960-tallet ble regnet som Norges skotøyhovedstad.

Det har vært stor industrietablering til erstatning for tilbakegangen i de mer tradisjonelle næringene som skotøy- og tekstilindustrien. Størst har satsingen vært innen treforedlingsindustrien, elektroteknisk industri, kjemisk industri og Institutt for energiteknikk. Sistnevnte er vertsorganisajon for Haldenprosjektet, som er det største internasjonale forskningsprosjekt i Norge, med deltagere fra ca. 20 OECD-land. Prosjektet har pågått siden 1958.

Svinesund og Fredriksten festning er de to stedene i Halden som er mest besøkt av turister. I 2005 ble 100-årsjubileumet for unionsoppløsningen feiret, blant annet med åpningen av ny bru på Svinesund. Fra 2007 har også det TV-sendte «Allsang på Grensen» fra Fredriksten Festning bidratt til flere turister i Halden. Festningen brukes også som arena for opera-oppsetninger og for konserter med internasjonale artister, noe som har blitt blant de største opplevelsene Halden har å by på i sommerhalvåret. Hardrock-festivalen Tons of Rock ble arrangert på Fredriksten festning fra 2014 til 2018. På «sørsida» i Halden blir en mat- og trebåtfestival arrangert i slutten av juni.

Andre steder og strøk Rediger

Halderegionen Rediger

Haldenregionen ble etablert i 2007. I tillegg til Halden, som er regionssenter, omfatter regionen Aremark kommune. Regionen er på 963 km² i utstrekning og har (pr. 01.04.2013) et innbyggertall på 31 344.

Kultur Rediger

Museer Rediger

 
Rød herregård

Kulturminner Rediger

 
Vinternatt i Halden
 
Byen sett fra festningen.

Byen er gjentatte ganger herjet av brann. Etter den siste store bybrannen i 1826, ble mesteparten av sentrum bygget opp på nytt i løpet av ganske kort tid. Dette har gitt byen et enhetlig arkitektonisk preg; Halden er den norske empirebyen. De tre G-ene i norsk arkitekthistorie, Garben, Grosch og Gedde, virket alle i Halden i denne tiden.

Tradisjonelt var byen preget av handelsborgere og militære. Kommandanten på Fredriksten festning disponerte sitt eget gods, og fungerte nærmest som en lokal adelsmann. Etter industrialiseringen ble Halden en sosialdemokratisk bastion, og det gamle borgerskapet forsvant. De satte imidlertid spor igjen etter seg i form av arkitektur og kulturelle institusjoner:

 • Rød herregård, Anker-familiens gamle gods ble ovedratt Stiftelsen Rød Herregård og drevet som museum.
 • Fredrikshalds teater, Norges eldste bevarte barokkscene, bygd og drevet av pengesterke teateramatører, er i dag restaurert og skånsomt modernisert også av foreningen Haldens Minder.
 • Haldens klub, selskapsklubb for de kondisjonerte, hadde eget rom for frimurerne.
 • Konservativen, den konservative arbeiderforening, eller Harald Haarfagres klub, var fram til 2004 lokaler for Østfold teater. Her ligger også Rosenlundsalen, som er Norges eldste scene. Den ligger bare noen 100 meter fra Norges eldste bevarte barokkscene, Fredrikshalds teater.

Musikk Rediger

De mange årene som garnisonsby har også satt spor. Da Forsvarets Distriktsmusikkorps Østlandet, populært kalt Divisjonsmusikken, ble nedlagt i 2002, oppsto straks en arvtaker i form av det sivile korpset Det Norske Blåseensemble anno 1734. Ensemblet viderefører tradisjonen fra komponistene Reissiger og Borg.

Til forskjell fra resten av landet, hvor det første og de to siste versene av «Ja vi elsker» synges, har Halden sin egen tradisjon, der synges i tillegg til første vers det fjerde verset der byen omtales.

Haldensangen er komponert av Oscar Borg og har tekst av Brynjolf Hanssen. Teksten kan også synges på melodien til Ja vi elsker. Første vers lyder:

Halden, Iddefjordens pryd, du er vår egen by
lunt du ligger der bak gamle Fredriksten i ly
Rike minner vekker navnet med historisk klang
derfor og vår kjære Halden, hylder vi i sang!

Byen har også et aktivt bandmiljø. Kommunen stiller øvingslokaler til rådighet i et eget rockehus. Populærmusikere som Trond Holter, Henning Kvitnes, Ole Evenrud og Geir Sundstøl har sin bakgrunn i dette miljøet.

For en oversikt over byens musikkorps, se Korps i Halden.

For en oversikt over byens band, se Band i Halden

Teater Rediger

Halden har et rikt teaterliv som har sine historiske røtter i det 18. århundre. I tillegg til Fredrikshalds teater fra 1838 finner man Norges eldste teatersal og en moderne studioscene, i Konservativen. I Fredrikshalds teater har skoleelever fremført forestillinger siden 1872, som Brageteateret fra 1879 til dags dato. Halden var vertskap for Verdens amatørteaterfestival i 1991 og Østfold teaterverksted da dette ble etablert. Aktive på byens scener og i bybildet de senere årene er dramalinjens elever og lærere fra Halden videregående skole, Avdeling Risum - som blant annet har arrangert festivalen BomKræsjBang i flere år. Barne- og ungdomsskolene har et eget tilbud gjennom Veslefrikk kultur og teaterverksted

Idrett i Halden Rediger

 
Venås skistue fra 1933 er et av de sentrale, betjente sportsstedene i marka nord for Halden.

På grunn av mildt klima og snøfattige vintre, er området dårlig egnet for skisport. Halden skiklubb konsentrerer seg derfor om orientering, noe som passer godt i det skogrike omlandet. Byen har både fostret og tiltrukket flere dyktige orienteringsløpere. Som de fleste andre steder i Norge, er fotball den mest populære idretten i Halden. Kommunen har HK Halden som spiller i eliteserien i håndball og som spilte cupfinale med Larvik HK desember 2014. Kommunen har flere fotballag, bl.a. Berg IL, IDD SK, TTIF og det største av dem, Kvik Halden vant cupfinalen i fotball i 1918 etter å ha slått Brann 4-0 i finalen, og spiller pr. 2016 i 2. divisjon. Den lokale volleyballklubben Halden volleyballklubb, har spilt tidligere i eliteserien. I tillegg holder Halden Basketballklubb, Halden Topphåndball, HK Haldens damer og Halden Tennisklubb høyt nivå. Halden kommunes idrettslag er organisert under Halden idrettsråd.

 
Halden Ishall som er hjemmebanen til ishockeylaget Comet Halden. Ishallen er eid av Halden kommune.

Ishockeylaget Comet Halden stiftet 1. desember 1961 spiller i Fjordkraft-ligaen siden 2023/24 sesongen etter å ha spilt 14 år i 1. divisjon ishockey for menn, og er Haldens eneste idrettslag som spiller i eliteserien per. 2023. Etter at Oslo-klubben Manglerud Star ikke fikk innvilget lisens for sesongen 2023/2024, fra Norsk ishockeyforbund. Ble Comet Halden tilbyde eliteseriespill, noe som Comet Halden sa ja til.

I Halden ligger også et av Norges få curlinganlegg, i tilknytning til Halden Ishall. Flere lag fra Halden Curling Club har vunnet norgesmesterskap.

Sykkelrittet Grenserittet har hvert år målgang i Halden.

Bade- og turområder Rediger

I Halden finnes det mange turområder og badesteder. Eskeviken på sydvestsiden av byen gir bademuligheter i en fjord som nå er ren nok til bading. For dem som ønsker ferskvannsbad finnes gode muligheter ovenfor byen, ved Vanninga i Femsjøen, og i Store Ertevann. Krusæter like ved er et offentlig badested som er populært blant familier.

Aviser Rediger

Halden har lokalavisen Halden Arbeiderblad. Gratisavisa Halden Dagblad ble utgitt i 10 år, men ble nedlagt våren 2009. Nettavisa Halden24 ble startet høsten 2015, og i august 2016 inngikk den et samarbeid med Dagsavisen sin Østfoldutgave. Det er nå Dagsavisen Østfold som driver den videre.

TV og radiostasjoner Rediger

Haldens egen kanal for lokalfjernsyn er TV Halden som har skiftet navn til TV Østfold, og lager reportasjer og sender fra hele fylket. Kanalen kan ses både på Canal Digital og GET.

Annet Rediger

Brygga Kultursal Halden ble innviet i desember 2008. Hovedsalen har plass til inntil 700 personer, samt kontor og øvingslokaler for Det Norske Blåseensemble. Torget i byens sentrum ligger nedenfor Fredriksen Festning. I området rundt Haldens 'sørsiden', ligger indre havn, markedsplass, en rekke Resturanter og butikker. Spise- og utesteder plassert rundt indre havn.

Vennskapsbyer Rediger

1. januar 2009 ble Vammala slått sammen med Mouhijärvi og Äetsä og ble til Sastamala.

Annet Rediger

Halden var også navnet på et tidligere prestegjeld i Sarpsborg prosti i Den norske kirke som hadde sognene Halden, Berg og Rokke.

Politikk Rediger

 
Halden rådhus, opprinnelig oppført i 1819

Kommunestyrevalget 2019 Rediger

Parti Prosent Stemmer Mandater i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Høyre 27,9 −11,7 4 141 −1 280 11 −4 4
Arbeiderpartiet 17,5 −12,2 2 603 −1 461 7 −5 2
Senterpartiet 13,7 +9,6 2 037 +1 469 5 +3 2
Pensjonistpartiet 8,1 +6,9 1 206 +1 033 3 +3
Miljøpartiet De Grønne 7,1 +2,5 1 058 +420 3 +1 1
Rødt 7,0 +4,7 1 044 +722 3 +2 1
Fremskrittspartiet 7,0 −0,3 1 034 +44 3 1
Sosialistisk Venstreparti 5,0 +2,2 744 +356 2 +1 1
Kristelig Folkeparti 3,2 −1,4 478 −160 1 −1
Venstre 2,6 −0,9 393 −91 1
Partiet De Kristne 0,7 +0,7 106 +106
Valgdeltakelse/Total 59,9 % 15 069 39 13
Ordfører: Anne-Kari Holm (Sp) Varaordfører: Linn Laupsa (Ap)
Merknader: Kilder: valgresultat.no og Halden kommune − Kommunestyret 31.10.2019

Kommunestyrevalget 2015 Rediger

Etter valget ble Thor Edquist gjenvalgt som ordfører for en ny fireårsperiode.

Parti Prosent Stemmer Mandater i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Høyre 39,6 +5,2 5 421 15 −3 5
Arbeiderpartiet 29,7 −2,0 4 046 12 −4 4
Fremskrittspartiet 7,2 −1,2 990 3 −1 1
Kristelig Folkeparti 4,7 0 638 2 1
Senterpartiet 4,2 −0,3 568 2 1
Sosialistisk Venstreparti 2,8 −1,0 388 1 −1
Venstre 3,5 −2,2 484 1 −2
Miljøpartiet De Grønne 4,7 +1,9 638 2 +2 1
Rødt 2,4 +1,1 322 1 +1
Pensjonistpartiet 1,3 −0,1 173
Valgdeltakelse/Total 57,1 % 13 668 39 13
Ordfører: Thor Edquist (H) Varaordfører: Anne-Kari Holm (Sp)
Merknader: Kilde: NRK Resultater Valg 2015

Kommunestyrevalget 2011 Rediger

Ved kommunestyrevalget høsten 2011 ble det et borgerlig flertall, og Thor Edquist fra Høyre ble valgt til ordfører.

Parti Prosent Stemmer Mandater i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Høyre 34,4 +24,0 4 859 18 +13 4
Arbeiderpartiet 31,7 −11,9 4 479 16 −5 6
Fremskrittspartiet 8,4 −7,5 1 185 4 −4 1
Venstre 5,7 +2,1 805 3 +1 1
Kristelig Folkeparti 4,7 −2,7 660 2 −2 1
Senterpartiet 4,5 −0,5 634 2 1
Sosialistisk Venstreparti 3,8 −3,6 535 2 −2
Andre 6,9 −0,2 968 2 −1 1
Valgdeltakelse/Total 60,7 % 14 125 49 15
Ordfører: Thor Edquist (H) Varaordfører: Lena Beate Karlsen (H)
Merknader: Kilde: Statistisk sentralbyrå Halden kommune

Fredrikshald var en egen valgkrets til Eidsvollsforsamlingen og til stortingsvalgene 1814-1918.

I industribyen Halden styrte Arbeiderpartiet med rent flertall i flere tiår etter den 2. verdenskrig, og LO hadde en sterk stilling på de mange industriarbeidsplassene i byen. Arbeiderpartiet hadde flertall i kommunestyret, også lenge etter at Berg, Idd og Halden ble slått sammen til Halden kommune i 1967.

Den 25. september 1972 sa 8316 haldensere ja til norsk medlemskap i et Europeisk Fellesskap ‑ EF (nå EU), det vil si 58 prosent av de avgitte stemmene. Den politiske stemningen da, i Norge generelt og Halden spesielt, er skildret av Dag Solstad i romanen 25. septemberplassen.

Etter kommunevalget i 1995 ble Carsten Dybevig (Høyre) valgt til ordfører til han i 2001 kom på Stortinget som møtende vararepresentant for Ingjerd Schou.

I 2003 ble Per Kristian Dahl fra Arbeiderpartiet ordfører med Eirik Milde fra Høyre som varaordfører og med støtte av Fremskrittspartiet. Før jul 2006 trakk Fremskrittspartiet seg ut av dette samarbeidet.

Per Kristian Dahl ble gjenvalgt som ordfører i 2007, da Arbeiderpartiet økte sin oppslutning med 19,9 prosent og antall mandater i kommunestyret fra 11 til 21.

Kjente personer fra Halden Rediger

Litteratur Rediger

 • Ivar Bjørndal: Fra vannsag til atomreaktor; trekk av Haldens historie i 1000 år. 1965.
 • Ivar Bjørndal: Fra cellulose og skotøy til kabel og radar.
 • Ivar Bjørndal: Fra vannkraft til datakraft. Trekk av Haldens historie i hundreogtredve år. 1868-1998.
 • Bjørn Andersen: Halden. 2005.
 • Erling Bjørke: Historiske hus i Halden. 1987.
 • Frank Kiel Jacobsen: Gatenavn i Halden. Historien bak våre ferdselsveier. 1994.
 • Halden - festningen og byen; utgitt av Riksantikvaren. Aschehoug. 1963. 
 • Børke, Erling (1987). Historiske hus i Halden. E. Børke. ISBN 8299075017. 

Referanser Rediger

 1. ^ a b «09280: Areal (km²), etter region, arealtype, statistikkvariabel og år». Statistisk sentralbyrå. 1. januar 2020. 
 2. ^ «Arealstatistikk for Norge». Kartverket. 1. januar 2020. 
 3. ^ «Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986 - 2022». Statistisk sentralbyrå. 24. februar 2022. 
 4. ^ «Fredriksten og Fredrikshald i 1716». Arkivert fra originalen 9. oktober 2022. Besøkt 9. oktober 2022. 
 5. ^ a b c «Halden». Store norske leksikon. Besøkt 25. april 2015. 
 6. ^ Eliassen, Sven G. (Sven Gøran) (2004). Små len - ett amt. no#: Østfold fylkeskommune. s. 21. ISBN 8291932166. 
 7. ^ Lov 4 juli 1927 nr 3 um namnebyte for byen Fredrikshald.
 8. ^ a b eklima.no Arkivert 14. juni 2004 hos Wayback Machine.[trenger referanse]
 9. ^ Oversikt over luftens temperatur og nedbøren i Norge i året 1893, utgitt av Det Norske Meteorologiske Institutt (DNMI - nå met.no).
 10. ^ (no) Halden i Miljødirektoratets nettsted Naturbase
 11. ^ (no) Halden i Miljødirektoratets nettsted Naturbase
 12. ^ (no) Halden i Miljødirektoratets nettsted Naturbase
 13. ^ a b «Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune.». Statistisk sentralbyrå. 14. desember 2022. Besøkt 21. desember 2022. 

Eksterne lenker Rediger