Osdalen er et lite dalføre og et strøk i Halden kommune, det ligger 12 km sør for bysentrum langs fylkesvei 22 mot grenseovergangen ved Holtet. Stedet er bebygget med hus og hytter. Dalen munner ut i Iddefjorden.

På toppen av dalen går Kyststien som kan følges nordover mot Halden by, eller sørover mot Berby.