Fylkesmann

embedsmann i Norge
Fylkesmannen i Troms holder til i Fylkeshuset i Tromsø.
Hill-Marta Solberg er fylkesmann i Nordland

Fylkesmann (før 1919 amtmann, og tidligere også sysselmann) er Kongens (og dermed statens) representant i et fylke og har til rådighet en forvaltningsenhet betegnet fylkesmannsembetet.

Oslo og Akershus fylker har felles fylkesmann, og betegnelsen er Fylkesmannen i Oslo og Akershus. På samme vis ble fylkesmannsembetene i Aust-Agder og Vest-Agder slått sammen til ett embete fra 1. januar 2016 (mens fylkene består).[1] Det nye embedet heter Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.[2] Fra 1. januar 2018 er det 16 fylkesmenn etter at fylkesmannsembetene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag ble slått sammen.[3]

Fylkesmenn utnevnes av Kongen i statsråd. Til sammen har fylkesmannsembetene 2 440 ansatte (2012).[4]

Fylkesmann må ikke forveksles med fylkesrådmann og fylkesordfører.

Innhold

OppgaverRediger

Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i sitt fylke. Fylkesmannen skal bidra til at Stortingets og Regjeringens retningslinjer blir fulgt opp. Dette skjer ved at:

 1. Fylkesmannen utfører forvaltningsoppgaver på vegne av departementene.
 2. Fylkesmannen overvåker kommunenes virksomhet og er klageinstans for mange typer kommunale vedtak.

Fylkesmannens oppgaver består blant annet av:

 • Familiesaker: Separasjon, skilsmisse, adopsjon og barnevernssaker
 • Fri rettshjelp
 • Utbetaling av statstilskudd til trossamfunn
 • Naturforvaltning, friluftsliv og forurensning
 • Helse- og omsorg
 • Plan- og byggesaker
 • Barnehage og opplæring
 • Miljøvern og klima
 • Landbruk og mat
 • Samfunnssikkerhet og beredskap
 • Vergemål
 • Medaljesaker og kongelige besøk

Administrativt er Fylkesmannen underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

HistorieRediger

Fylkesmannen strekker sine røtter tilbake til middelalderens sysselmenn og enevoldstidens amtmenn. For perioden 1829-1915 ble de publisert amtmannsberetninger som kom hvert femte år.

Fylkesmennene og deres embetskontorer har altså lange historiske røtter, men de er også i dag inne i en betydningsfull moderniserings- og omstillingsprosess.

Sysselmannen på SvalbardRediger

Se hovedartikkel Sysselmannen på Svalbard

Sysselmannen på Svalbard er regjeringens øverste representant på øygruppen Svalbard, med samme myndighet som en fylkesmann. Han er også politimester og notarius publicus og har dessuten andre offentlige funksjoner (Svalbardloven § 5). Han skal påse at Norges rettigheter og forpliktelser etter Svalbardtraktaten overholdes. Det må her nevnes at alle nasjoner som har undertegnet traktaten skal være garantert lik behandling når det gjelder økonomisk virksomhet på øygruppen.

Sysselmannen på Svalbard hadde også det administrative ansvar for Jan Mayen. Dette ansvaret ble overført til Fylkesmannen i Nordland med virkning fra 1. januar 1995.

Nåværende fylkesmennRediger

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger

 Denne politikkrelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den. (Se stilmanual)