Fylkesmann

embedsmann i Norge

Fylkesmann (nordsamisk: fylkkamánni; sørsamisk: fylhkenålma; kvensk: maaherra; før 1. januar 1919 amtmann eller stiftamtmann, og tidligere også sysselmann) er Kongens (og dermed statens) representant i et fylke og har til rådighet en forvaltningsenhet betegnet fylkesmannsembetet. Fra 1. januar 2021 blir tittelen endret til statsforvalter.[1]

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har ett av sine kontorer i Fylkeshuset i Tromsø.
Tom Cato Karlsen er fylkesmann i Nordland

Fra 2019 er det ti fylkesmannsembeter: Agder, Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Oslo og Viken, Rogaland, Troms og Finnmark, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Vestland.

Fylkesmenn utnevnes av Kongen i statsråd. Til sammen har fylkesmannsembetene 2 440 ansatte (2012).[2]

Fylkesmann må ikke forveksles med fylkesrådmann og fylkesordfører.

HistorieRediger

Fylkesmannen strekker sine røtter tilbake til middelalderens sysselmenn og enevoldstidens amtmenn. For perioden 1829–1915 ble det publisert amtmannsberetninger som kom hvert femte år.

Fylkesmennene og deres embetskontorer har lange historiske røtter, og er i 2010-årene inne i en betydelig moderniserings- og omstillingsprosess.

Med unntak av Oslo og Akershus fylker som hadde felles fylkesmann med betegnelsen Fylkesmannen i Oslo og Akershus, hadde hvert fylke til 2015 sitt eget fylkesmannsembete. Fra 1. januar 2016 ble fylkesmannsembetene i Aust-Agder og Vest-Agder slått sammen til ett embete (mens fylkene består).[3] Det nye embetet het Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.[4] Fra 1. januar 2018 ble fylkesmannsembetene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag slått sammen.[5] Det skjedde samtidig med at fylkene ble slått sammen til Trøndelag fylke.

Nye fylkesmannsembeter fra 2019Rediger

Fra 1. januar 2019 fikk fylkesmannsembetene følgende inndeling i regionreformen og de nye embetene er, med forkortelse i parentes:[6]

 • Fylkesmannen i Agder (FMAG), dekker samme område som tidligere Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
 • Fylkesmannen i Trøndelag (FMTL), som tidligere. Sørsamisk navn på fylkesmannsembetet er Trööndelagen fylhkenålma
 • Fylkesmannen i Vestland (FMVL), omfatter tidligere fylkesmannsembeter Hordaland og Sogn og Fjordane
 • Fylkesmannen i Oslo og Viken (FMOV), omfatter tidligere fylkesmannsembeter Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud
 • Fylkesmannen i Innlandet (FMIN), omfatter tidligere fylkesmannsembeter Oppland og Hedmark
 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark (FMVT), omfatter tidligere fylkesmannsembeter Telemark og Vestfold
 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark (FMTF), omfatter tidligere fylkesmannsembeter Troms og Finnmark. Nordsamisk navn på det nye fylkesmannsembetet er Romssa ja Finnmárkku fylkkamánni, og kvensk navn blir Tromssan ja Finmarkun maaherra

Fylkesmannsembetene i Møre og Romsdal, Rogaland og Nordland forble uendret.

OppgaverRediger

Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i sitt fylke. Fylkesmannen skal bidra til at Stortingets og Regjeringens retningslinjer blir fulgt opp. Dette skjer ved at:

 1. Fylkesmannen utfører forvaltningsoppgaver på vegne av departementene.
 2. Fylkesmannen overvåker kommunenes virksomhet og er klageinstans for mange typer kommunale vedtak.

Fylkesmannens oppgaver består blant annet av:

Administrativt er Fylkesmannen underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Sysselmannen på SvalbardRediger

Se hovedartikkel Sysselmannen på Svalbard

Sysselmannen på Svalbard er regjeringens øverste representant på øygruppen Svalbard, med samme myndighet som en fylkesmann. Han er også politimester og notarius publicus og har dessuten andre offentlige funksjoner (svalbardloven § 5). Han skal påse at Norges rettigheter og forpliktelser etter Svalbardtraktaten overholdes. Det må her nevnes at alle nasjoner som har undertegnet traktaten skal være garantert lik behandling når det gjelder økonomisk virksomhet på øygruppen.

Sysselmannen på Svalbard hadde også det administrative ansvar for Jan Mayen. Dette ansvaret ble overført til Fylkesmannen i Nordland med virkning fra 1. januar 1995.

Fylkesmennenes fellesadministrasjonRediger

Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA) er et forvaltningsorgan etablert 1. januar 2019. FMFA overtok ansvaret for oppgaver som tidligere ble gjort av fylkesmannsembedene selv og til dels også Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Ca. 220 ansatte gikk fra å være ansatt i et fylkesmannsembede til å ha FMFA som arbeidsgiver. Oppgavene til FMFA er innenfor områdene økonomi, innkjøp, personalforvaltning, IKT, informasjonssikkerhet og dokumentforvaltning.[7] FMFA er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. FMFA har kontorsted samlokalisert med fylkesmannsembedene. FMFA ledes fra Arendal, med Margot Telnes som direktør.[8]

Nåværende fylkesmennRediger

Fylkesmannsembete Fylkesmann Fylkesmann fra
Agder Stein A. Ytterdahl 2016
Innlandet Knut Storberget 2019
Møre og Romsdal Rigmor Brøste (fung) 2019[9]
Nordland Tom Cato Karlsen 2019
Oslo og Viken Valgerd Svarstad Haugland 2011
Rogaland Lone Merethe Solheim (konst.) 2019[10]
Troms og Finnmark Elisabeth Vik Aspaker 2017
Trøndelag Frank Jenssen[5] 2018
Vestfold og Telemark Per Arne Olsen 2016
Vestland Lars Sponheim 2010

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

 1. ^ [1]
 2. ^ Antall ansatte i følge NSD - Norsk senter for forskningsdatas forvaltningsdatabase
 3. ^ Om sammenslåingen
 4. ^ Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder hjemmeside, besøkt 28.jan.2016
 5. ^ a b Kommunal- og moderniseringsdepartementet (13. januar 2017). «Ny Fylkesmann i Trøndelag». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 13. januar 2017. 
 6. ^ Nye navn på fylkesmannsembetene fra 1. januar 2019. Pressemelding fra regjeringen 7.9.2018. Besøkt 7.9.2018. Forkortelser fremgår av brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til fylkesmennene, departementene mfl. 24.8.2018.
 7. ^ [2]
 8. ^ Kommunal-og moderniseringsdepartementet (8. juni 2018). «Direktør for Fylkesmennes fellesadministrasjon». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 11. januar 2019. 
 9. ^ https://www.fylkesmannen.no/nb/More-og-Romsdal/Nyheter/2018/12/fungerande-fylkesmann-i-more-og-romsdal/
 10. ^ «Lone Merethe Solheim er i dag ny fylkesmann i Rogaland». Rogaland (norsk nynorsk). Besøkt 13. juli 2019. 

Eksterne lenkerRediger