Åpne hovedmenyen

Fylkesmann

embedsmann i Norge
Fylkesmannen i Troms holder til i Fylkeshuset i Tromsø.
Hill-Marta Solberg er fylkesmann i Nordland

Fylkesmann (nordsamisk: fylkkamánni; sørsamisk: fylhkenålma; kvensk: maaherra; før 1. januar 1919 amtmann eller stiftamtmann, og tidligere også sysselmann) er Kongens (og dermed statens) representant i et fylke og har til rådighet en forvaltningsenhet betegnet fylkesmannsembetet.

Oslo og Akershus fylker har felles fylkesmann, og betegnelsen er Fylkesmannen i Oslo og Akershus. På samme vis ble fylkesmannsembetene i Aust-Agder og Vest-Agder slått sammen til ett embete fra 1. januar 2016 (mens fylkene består).[1] Det nye embetet heter Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.[2] Fra 1. januar 2018 er det 16 fylkesmenn etter at fylkesmannsembetene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag ble slått sammen.[3]

Fylkesmenn utnevnes av Kongen i statsråd. Til sammen har fylkesmannsembetene 2 440 ansatte (2012).[4]

Fylkesmann må ikke forveksles med fylkesrådmann og fylkesordfører.

Innhold

OppgaverRediger

Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i sitt fylke. Fylkesmannen skal bidra til at Stortingets og Regjeringens retningslinjer blir fulgt opp. Dette skjer ved at:

 1. Fylkesmannen utfører forvaltningsoppgaver på vegne av departementene.
 2. Fylkesmannen overvåker kommunenes virksomhet og er klageinstans for mange typer kommunale vedtak.

Fylkesmannens oppgaver består blant annet av:

 • Familiesaker: Separasjon, skilsmisse, adopsjon og barnevernssaker
 • Fri rettshjelp
 • Utbetaling av statstilskudd til trossamfunn
 • Naturforvaltning, friluftsliv og forurensning
 • Helse- og omsorg
 • Plan- og byggesaker
 • Barnehage og opplæring
 • Miljøvern og klima
 • Landbruk og mat
 • Samfunnssikkerhet og beredskap
 • Vergemål
 • Medaljesaker og kongelige besøk

Administrativt er Fylkesmannen underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Nye fylkesmannsembeter fra 1. januar 2019Rediger

Fra 2019 vil fylkesmannsembetene følge inndeling i regionreformen og de nye embetene blir, med forkortelse i parentes:[5]

 • Fylkesmannen i Agder (FMAG), dekker samme område som nåværende Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
 • Fylkesmannen i Trøndelag (FMTL), som nåværende. Sørsamisk navn på fylkesmannsembetet blir Trööndelagen fylhkenålma
 • Fylkesmannen i Vestland (FMVL), omfatter nåværende fylkesmannsembeter Hordaland og Sogn og Fjordane
 • Fylkesmannen i Oslo og Viken (FMOV), omfatter nåværende fylkesmannsembeter Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud
 • Fylkesmannen i Innlandet (FMIN), omfatter nåværende fylkesmannsembeter Oppland og Hedmark
 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark (FMVT), omfatter nåværende fylkesmannsembeter Telemark og Vestfold
 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark (FMTF), omfatter nåværende fylkesmannsembeter Troms og Finnmark. Nordsamisk navn på det nye fylkesmannsembetet blir Romssa ja Finnmárkku fylkkamánni, og kvensk navn blir Tromssan ja Finmarkun maaherra

HistorieRediger

Fylkesmannen strekker sine røtter tilbake til middelalderens sysselmenn og enevoldstidens amtmenn. For perioden 1829-1915 ble de publisert amtmannsberetninger som kom hvert femte år.

Fylkesmennene og deres embetskontorer har altså lange historiske røtter, men de er også i dag inne i en betydningsfull moderniserings- og omstillingsprosess.

Sysselmannen på SvalbardRediger

Se hovedartikkel Sysselmannen på Svalbard

Sysselmannen på Svalbard er regjeringens øverste representant på øygruppen Svalbard, med samme myndighet som en fylkesmann. Han er også politimester og notarius publicus og har dessuten andre offentlige funksjoner (Svalbardloven § 5). Han skal påse at Norges rettigheter og forpliktelser etter Svalbardtraktaten overholdes. Det må her nevnes at alle nasjoner som har undertegnet traktaten skal være garantert lik behandling når det gjelder økonomisk virksomhet på øygruppen.

Sysselmannen på Svalbard hadde også det administrative ansvar for Jan Mayen. Dette ansvaret ble overført til Fylkesmannen i Nordland med virkning fra 1. januar 1995.

Nåværende fylkesmennRediger

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

 1. ^ Om sammenslåingen
 2. ^ Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder hjemmeside, besøkt 28.jan.2016
 3. ^ a b Kommunal- og moderniseringsdepartementet (13. januar 2017). «Ny Fylkesmann i Trøndelag». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 13. januar 2017. 
 4. ^ Antall ansatte i følge NSD - Norsk senter for forskningsdatas forvaltningsdatabase
 5. ^ Nye navn på fylkesmannsembetene fra 1. januar 2019. Pressemelding fra regjeringen 7.9.2018. Besøkt 7.9.2018. Forkortelser fremgår av brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til fylkesmennene, departementene mfl. 24.8.2018.

Eksterne lenkerRediger

 Denne politikkrelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den. (Se stilmanual)