Sysselmann

En sysselmann, eller syslemann, var kongens fremste ombudsmann i syslet (eller syslen) som fra annen halvpart av 1100-tallet var de administrasjonsenheter Norge ble oppdelt i.

Sysselmannen sørget for at kongens inntekter kom inn (i form av såvel skatter som bøter) og han hadde viktige oppgaver innenfor rettsvesenet (men dømte selv bare i ekstraordinære tilfeller). Han ble lønnet av bøtene som ble pålagt og innkrevd. Syslet og prostedømmet hadde identiske grenser.

I forbindelse med den norske okkupasjonen i 1932 av Øst-Grønland ble det opprettet et sysselmannsembete i Eirik Raudes Land som ble besatt av Helge Ingstad. Året etter trakk Norge seg ut av området etter å ha tapt en sak mot Danmark i Den faste domstol for mellomfolkelig rettspleie i Haag.

Etter at Jan Mayen ble norsk land i 1930 ble Sysselmannen på Svalbard også sysselmann på Jan Mayen.[1] Den geografiske avstanden mellom Jan Mayen og Svalbard gjorde forvaltningen vanskelig. Dette medførte at det administrative ansvaret for Jan Mayen den 1. januar 1995 ble overført til Fylkesmannen i Nordland. Ordet brukes ikke lenger i Norge etter at embetet som sysselmann på Svalbard, opprettet 1. juli 1925, fra 1. juli 2021 ble omdøpt til sysselmesteren på Svalbard.[2]

Færøyene brukes tittelen sysselmann (færøysk: sýslumaður) tilsvarende en norsk lensmann.

ReferanserRediger

  1. ^ Fylkesmannen i Nordland: Jan Mayens historie[død lenke]
  2. ^ Bårdseth, Audun (11. desember 2020). «Svalbardministeren har bestemt seg: Sysselmannen blir sysselmester». Svalbardposten (norsk). Besøkt 11. desember 2020.