Forvaltning

styring eller administrasjon

Forvaltning (av tysk Verwaltung) betyr styring eller administrasjon. Ordet brukes gjerne om den virksomheten som utøves av offentlige myndigheter, bortsett fra lovgivning og rettspleie, eller den virksomheten innen en bedrift som går ut på å bevare eller forbedre produksjonsmidlene. Andre typeeksempler er formuesforvaltning og ressursforvaltning.

Se også

rediger