Styring

alle prosesser for styring, enten de gjennomføres av en regjering, marked eller nettverk, enten over en familie, stamme, formell eller uformell organisasjon eller territorium og enten gjennom lover, normer, makt eller språk i et organisert samfunn

Styring (engelsk: governance) er et vidt begrep som brukes innen statsvitenskap og organisasjonsstudier og betegner styringssystemer og styringsstrukturer. Den kan brukes om alt fra komplekse internasjonale strukturer og mekanismer innen internasjonal politikk, til den politiske styringen av en stat og dens forvaltning, til styringen på regionalt og lokalt nivå, og om styring av organisasjoner og bedrifter, eller maskiner og organismer. Det kan «betegne alle prosesser for å styre eller regjere, både gjennom lands regjeringer, markeder, nettverk, over familier, stammer, formelle og uformelle organisasjoner, eller territorier, og gjennom lover, normer, makt eller språk.» Styring (governance) skiller seg fra regjering (government) «gjennom at det fokuserer mindre på staten og dens institusjoner og mer på sosiale praksiser og aktiviteter».[1] Styring innen bedrifter og organisasjoner kalles ofte virksomhetsstyring[2] (corporate governance) eller lignende.

Norsk navn

rediger

Det norske ordet styring[3] er ofte en god oversettelse av det engelske begrepet governance som brukes i mange ulike sammenhenger. Avhengig av kontekst kan forvaltning være en annen mulige oversettelse.[klargjør] Revisjon kan av og til være nært knyttet til styring, og disse kan sammen omtales som styring og ettersyn.[3] Delaktighetsstyring[3] er en form for styring hvor en begrenset form for styring delegeres eller hvor de som omfattes av styringen involveres i styringen.[trenger referanse]

Eksempler på styring

rediger

Se også

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ Bevir, Mark (2012). Governance: A very short introduction. Oxford, UK: Oxford University Press. ISBN 9780191646294. "Governance refers, therefore, to all processes of governing, whether undertaken by a government, market, or network, whether over a family, tribe, formal or informal organization, or territory, and whether through laws, norms, power or language. Governance differs from government in that it focuses less on the state and its institutions and more on social practices and activities".
  2. ^ «Virksomhetsstyring | Digitaliseringsdirektoratet». www.prosjektveiviseren.no. Arkivert fra originalen 12. november 2021. Besøkt 12. november 2021. 
  3. ^ a b c «På godt norsk – avløserord». Språkrådet. Besøkt 12. november 2021. 
  4. ^ «Styringsstruktur (virksomhet)». Prince-2.no. Arkivert fra originalen 18. november 2021. Besøkt 18. november 2021. 
  5. ^ «PRINCE2® Ordliste». Metier OEC PRINCE2®. Besøkt 18. november 2021. 
  6. ^ «Styringsstruktur (prosjekt)». Prince-2.no. Arkivert fra originalen 18. november 2021. Besøkt 18. november 2021.