Regjering

Regjering betyr dels selve virksomheten som handler om å styre et land, og betegner i tillegg en forsamling av regjeringsmedlemmer. Hvem som er medlemmer av en regjering varierer sterkt mellom ulike stater og i tid. I mange stater (herunder delstater) er regjeringen et råd underlagt statssjefen som har til formål å utføre det politiske styret. Regjeringer ledes av en regjeringssjef, som kan være statssjefen selv eller en annen person (kalt bl.a. statsminister, premierminister eller lignende). Dessuten består regjeringer i de fleste moderne stater av et antall ministre som hver leder et ministerium.

Regjeringer innsettes vanligvis av statssjefen, og må i parlamentariske systemer normalt ha støtte av majoriteten i nasjonalforsamlingen.

I noen stater er det eksempler på at bare en person forestod regjeringen, dvs. styrte landet.

Se ogsåRediger