Regjeringssjef

En regjeringssjef er lederen for regjeringen, den utøvende myndigheten, i en stat, delstat eller annet selvstyrt område med et utøvende organ. Regjeringssjef er ikke det samme som statsoverhode, i de fleste land er statsoverhodet og regjeringssjefen to forskjellige personer (for eksempel en konge som statsoverhode og en statsminister som regjeringssjef). I enkelte land er regjeringssjefen og statsoverhodet samme person, for eksempel i Burma.

En regjeringssjef kan ha forskjellige titler. I det følgende listes en del slike titler i alfabetisk rekkefølge, med eksempel i parentes:

Se ogsåRediger