Regjeringspresident

Regjeringspresident (tysk: Regierungspräsident, spansk: Presidente del Gobierno) er en benevnelse som brukes i Tyskland om lederen for regjeringspresidiet eller Bezirksregjeringen i en Regierungsbezirk og i Spania om regjeringssjefen. Regjeringspresidenten i Tyskland utnevnes av ministerpresidenten. Regjeringspresidenten betales som høyeste embedsmann etter lønnsklasse B. Avhengig av innbyggertallet i den aktuelle Regierungsbezirk begynner lønnen i Gruppe B7 eller B8.

I Sachsen har regjeringspresidenten siden 1. august 2008 hatt tittelen Präsident der Landesdirektion.