USAs regjering ledes av presidenten og består av presidentens kontor (Det hvite hus), inkludert visepresidenten, samt 15 departementer opprettet av Kongressen ved lov.

President Barack Obamas regjering i møte

I tillegg kan presidenten gi kabinettstatus til andre offentlige posisjoner. I tillegg til de 15 ministrene og visepresidenten har fem andre embeter kabinettstatus i den nåværende regjeringen.

Regjeringsmedlemmer utnevnes av presidenten, men må godkjennes av et flertall i Senatet.

Den sittende regjeringen er Joe Bidens regjering.

Medlemmer rediger

  President
  Visepresident

De 15 ministrene er (i rekkefølge etter når departementene ble opprettet):

  Utenriksminister
  Finansminister
  Forsvarsminister
  Justisminister
  Indreminister
  Jordbruksminister
  Handelsminister
  Arbeidsminister
  Helse- og omsorgsminister
  Bolig- og byutviklingsminister
  Transportminister
  Energiminister
  Utdanningsminister
  Krigsveteranminister
  Sikkerhetsminister

De stillingene som i tillegg til visepresidenten og ministrene har kabinettstatus under Obama, er: