Portal:USA

  rediger USA-portalen
Great Seal of the United States (obverse).svg
Flag of the United States.svg
USA (United States of America) er en føderal republikk (forbundsrepublikk) som i areal utgjør noe under halvparten av verdensdelen Nord-Amerika. Den består også av Hawaii og endel protektorater i Oseania. Landet grenser til Canada i nord og Mexico i syd. Føderasjonen bestod opprinnelig av tretten kolonier som løsrev seg fra Storbritannia i 1776.

USA har 50 delstater hvorav 48 grenser til hverandre og District of Columbia som huser USAs hovedstad Washington, D.C. De to statene som ikke er en del av de «Continental 48» er Hawaii, USAs sydligste stat, og Alaska, USAs nordligste, vestligste og østligste stat.

Det viktigste språket er engelsk, som er det eneste offisielle språk i mange delstater. New Mexico, som tidligere var spansk koloni, har både engelsk og spansk som offisielt språk. Lousiana, som er tidligere fransk koloni, likestiller fransk og engelsk. På Hawaii er hawaiisk og engelsk offisielle språk. Mange stater har ikke noe offisielt språk. Ellers snakkes så å si hvert eneste språk i verden også i USA. Spansk tales av over 10 prosent av befolkningen, og øker raskt. Ellers er fransk, tysk (særlig i Pennsylvania), italiensk og kantonesisk viktige språk. Blant USA's urfolk snakkes det flere hundre språk. Det som i dag snakkes mest, er navajo i Arizona.

USA har på føderalt nivå ikke noe offisielt språk, men alle viktige dokumenter og lover er forfattet på engelsk.

I landet er det over 310 millioner innbyggere, noe som er omtrent 62 ganger så mange innbyggere som i Norge.

  rediger Utvalgt artikkel
Slagskipet USS «Arizona» i brann.
Angrepet på Pearl Harbor er den vanlige betegnelsen på det japanske angrepet mot den amerikanske marinebasen Pearl Harbor, søndag den 7. desember 1941. Angrepet ble gjennomført av fly og miniubåter fra den japanske marinen, kommandert av viseadmiral Chuichi Nagumo, uten at Japan hadde erklært krig mot USA. Angrepet var rettet mot USAs stillehavsflåte, og tilhørende fly og marineinfanteristyrker på øya. Den amerikanske opinionen så angrepet som en forræderisk handling, og fordømmelsen av Japan førte til at USA ble med i andre verdenskrig.

Angrepet skadet eller ødela 21 amerikanske krigsskip, 188 fly og drepte 2 335 amerikanske soldater og 68 sivile. Stillehavsflåtens tre hangarskip var imidlertid ikke i havnen og unnslapp uskadet. Pearl Harbors viktige oljedepot, verft og verksteder ble heller ikke skadet, og disse ressursene var viktige da USA ett halvår etter angrepet gikk på offensiven mot Japan, noe som var avgjørende for resten av 2. verdenskrig.

  rediger Utvalgt biografi
Alexander Hamilton.jpg
Alexander Hamilton (1757-1804) var en amerikansk politiker, skribent, jurist og soldat. Som en av den unge republikkens mest briljante jurister var han en innflytelsesrik delegat til den amerikanske konstitusjonelle kongress og den ledende forfatter av «The Federalist Papers» som bidro til å påvirke skeptiske ny-yorkere til å ratifisere den amerikanske konstitusjonen. Som den første og mest innflytelsesrike av USAs finansministre la han også grunnlaget for en sunn amerikansk økonomi. Han opprettet USAs første bank, innførte offentlig kreditt, og la grunnlaget for amerikansk kapitalisme ved å etablere børs og råvaremarkeder. For å forsvare sine tiltak mot kritikk fra Thomas Jefferson og James Madison etablerte Hamilton USAs første politiske parti; Føderalistpartiet, som han dominerte inntil sin død etter en duell med sin politiske motstander Aaron Burr.

Alexander Hamilton blir ofte sett som en av USAs grunnleggere. Han forfektet prinsippene om en sterk sentralisert føderal regjering og den vide tolkning av konstitusjonen som skulle kjennetegne republikkens tidlige fase. Dette var knyttet til hans støtte til et sterkt forsvar, sterke institusjoner for næringslivet, regulert kapitalisme og det som senere skulle bli kjent som «det amerikanske system». Det innebar en satsning på økonomisk vekst gjennom proteksjonstoll, subsidier til industrien og andre tiltak, som han tilrådde i sin Report on Manufactures til USAs kongress. I dette sto han mot laissez-faire-kapitalisme, svak sentralregjering og frihandel som det demokratisk-republikanske parti grunnlagt av Thomas Jefferson forfektet.

  rediger Utvalgt bilde
  rediger Visste du at…
  rediger Ting du kan gjøre
  rediger President
Seal of the President of the United States.svg
Amerikas forente staters presidentembete utgjør USAs føderale utøvende myndighet. Innehaveren er både statssjef, regjeringssjef og øverstkommanderende for de væpnede styrker. Den offisielle embetstittelen i grunnloven er President of the United States.
Donald Trump official portrait (cropped).jpg

Den 45. og sittende presidenten er republikaneren Donald Trump, som ble valgt 8. november 2016.

  rediger Visepresident
Seal of the Vice President of the United States.svg
Amerikas forente staters visepresident er et folkevalgt embete i den amerikanske føderale regjeringen. Visepresidenten blir valgt sammen med USAs president og tar over stillingen dersom presidenten skulle dø, gå av eller bli avsatt innenfor presidentperioden. Visepresidenten er president og ordstyrer i Senatet og har stemmerett ved stemmelikhet, slik at hans eller hennes stemme i slike tilfeller blir utslagsgivende. Embetet er således det eneste som har funksjoner både i den utøvende gren og den lovgivende gren av statsmakten.
Joe Biden, official photo portrait 2-cropped.jpg

Joe Biden er USAs 47. visepresident. Han er utdannet jurist og var tidligere senior-senator for delstaten Delaware for Det demokratiske parti.

Biden ble valgt til amerikansk senator 29 år gammel i november 1972 og passerte aldersgrensen på tredve år i månedene som gikk innen han ble tatt i ed i januar 1973. Han er deretter blitt gjenvalgt seks ganger, inklusive 2008. Biden er USAs femte yngste senator noensinne.

  rediger Kongressen
Seal of the United States Congress.svg
Kongressen (engelsk: United States Congress) er navnet på den føderale lovgivende forsamlingen i USA, plassert i føderasjonens hovedstad, Washington, D.C.. Det består av to kamre, eller «hus»: Senatet har to senatorer fra hver delstat, i alt 100, mens Representantenes hus har 435 seter, som fordeles mellom delstatene etter folketallet.
  rediger Høyesterett
Seal of the United States Supreme Court.svg
USAs høyesterett (engelsk: Supreme Court of the United States) er den øverste føderale domstolen i USA; den har endelig myndighet til å tolke og avgjøre spørsmål om føderale lover, inkludert den føderale grunnloven.

Som USAs føderale høyesterett, står domstolen i spissen for landets føderale dømmende myndighet.

Domstolen har sete i landets hovedstad, Washington, D.C..

  rediger Kategorier