Akershus stiftamt

Tidligere administrativ enhet i Norge (1664–1918)

Akershus stiftamt (Aggershuus Stift) eller Christiania Stift var en administrativ enhet (stiftamt) i Norge fra 1664 til 1918, som i geografisk utbredelse tilsvarer hele dagens Østlandet med unntak av Øvre Telemark. Det var en videreføring av Akershus hovedlen, som fra 1500-tallet var et av fire hovedlen eller slottslen i Norge. Akershus stiftamt bestod dels av territorium som lå direkte under stiftamtet og dels av territorium var organisert i egne underamt som var underlagt stiftamtet; over tid ble det etablert flere nye slike underamt, herunder det sentrale Akershus amt som omfattet det moderne Oslo og Akershus fylker. Mer enn halvparten av Norges befolkning bodde i Akershus stiftamt. Stiftamtet hadde navnet etter Akershus festning og til syvende og sist etter gården Aker i Oslo.

Akershus festning i 1800; festningen lå da i sentrum av både Akershus amt som tilsvarte de sentrale delene av den moderne Osloregionen og Akershus stiftamt som i hovedsak tilsvarte Østlandet
Jacob Nicolai Wilses kart over stiftamtet 1783

HistorieRediger

Etter innføringen av eneveldet i Danmark-Norge 1660 ble den gamle lensordningen avviklet og betegnelsene amt (underamt) og stiftamt (hovedamt) innført i takt med nye embetsutnevnelser i perioden 1662–71. Akershus Stiftamt ble opprettet 1662/64 og omfattet tidligere Akershus hovedlen. Seteby for amtmannen var Christiania og stiftet ble også benevnt deretter. Stiftamtet var ved opprettelsen hovedamt for Smaalenenes og Brunla Amter.

Undertiden var det følgende endringer i stiftamtet:

I 1867 blir Hedemarken gjort til stiftamt for Hedemarken og Christians amter, som derved ikke lenger var underlagt Akershus stiftamt. Ved overgangen fra amt til fylke i 1919 ble institusjonen stiftamt nedlagt.

Underamt og FogderiRediger

Stiftamtet og underamt var inndelt i fogderi. Omkring 1785 var det følgende underamt og fogderier i Akershus stift:

Smaalenenes amt

Akershus amt

Hedemarkens amt

Kristians amt

Buskerud amt

Jarlsberg og Larvik amt

Bratsberg amt

StiftamtmennRediger

Fra stattholderembetet ble opprettet 1572 var lensherren og senere stiftamtmannen i Akershus stiftamt også stattholder i årene 1664/1679-1710 og 1750-1763. I årene 1583-1588 sto embetet ledig, og 1739-1750 var det nedlagt. Det ble gjenopprettet 1750, og endelig avskaffet som institusjon i fredstid 8. februar 1771.

Oversikt over stiftamtmenn i Akershus stiftamt 1664-1917:[1]

Embedstid Navn Leveår
1664–99 Ulrik Frederik Gyldenløve 1638-1704
1679–81 Erik Banner 1618-87
1682–94 Just Justssøn Høeg 1640-94
1694–99 Christian Stockfleth 1639-1704
1699–1708 Frederik Gabel 1645-1708
1708–10 Johan Vibe 1637-1710
1710–31 Vilhelm de Tonsberg 1680-1731
1731–35 Lorentz de Reichwein 1680-1735
1735–37 Jacob Benzon 1688-1775
1737–40 Peter Neve c.1684-1740
1740–50 Frederik Otto von Rappe 1679-1758
1750–63 Jacob Benzon (2. gang) 1688-1775
1763–72 Caspar Herman von Storm 1718-77
1772–73 Diderik Otto von Grambow 1732-73
1773 Gustav Frederik Holck-Winterfeldt (ikke tiltrådt) 1733-76
1774–84 Albrecht Philip von Levetzau 1744-1817
1784–89 Jørgen Skeel 1737-95
1789–95 Fredrik Moltke 1754-1836
1795–1802 Frederik Julius Kaas 1758-1827
1802–09 Gebhard Moltke 1764-51
1809–10 Frederik Julius Kaas (2. gang) 1758-1827
1810–12 Marcus Gjøe Rosenkrantz 1762-1838
1812–13 Nicolai Emanuel de Thygeson 1772-1860
1813-15 Poul Christian Holst (konstituert) 1776-1863
1815–22 Hans Hagerup Falbe 1772-1830
1822–30 Valentin Sibbern 1779-1853
1831–37 Niels Arntzen Sem 1782-1859
1837–39 Hans Christian Petersen 1793-1862
1840–45 Frederik Riis 1789-1845
1846–57 Niels Arntzen Sem 1782-1859
1857–74 Karelius August Arntzen 1802-75
1874–80 August Christian Manthey 1811-80
1880–1905 Niels Mathias Rye 1824-1905
1905–17 Otto Albert Blehr 1847-1927

ReferanserRediger

  1. ^ «Eneveldets menn i Norge». Arkivverket. Besøkt 8. august 2016.