Separasjon

Se også: separering

Separasjon (fra latin separare, «adskille») er opphevelse av det ekteskapelige samliv enten ved faktisk separasjon/samlivsbrudd eller ved formell separasjon. Ordet brukes først og fremst om den juridiske tilstand (betenkningstid), som ofte går foran for en skilsmisse.[1]

I Norge reguleres separasjon og skilsmisse av ekteskapsloven av 1991.[2] Den tidligere ekteskapsloven av 1909 la opp til separasjon som et trinn i en vanlig skilsmisseprosess. Separasjon var vanlig praksis i Danmark-Norge fra 1720. Fra 1830 krevde norske myndigheter at skilsmisse ved bevilling bare var mulig ved forutgående separasjon.[3]

ReferanserRediger

  1. ^ Separasjon og skilsmisse: en kort orientering om de viktigste rettsregler. [Oslo]: Justisdepartementet og Statens informasjonstjeneste. 1978. 
  2. ^ https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1991-07-04-47
  3. ^ Johansen, Hanne Marie (1997). Separasjon og skilsmisse i Norge 1536-1909: en familie- og rettshistorisk studie. [Bergen]: [Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofiske fakultet].