Stiftamtmann

Stiftamtmann var fra 1692 i Danmark-Norge den offisielle betegnelse for den i stiftsbyen fungerende amtmann, som sammen med stiftets (bispedømmet) biskop utgjorde stiftsøvrigheten.[2]

Christian Gyldenløve ble stiftsamtmann i Bergen som fireårig.[1] Bilde fra Dansk Adels Aarbog etter Hyacinthe Rigaud.

Opprinnelig var stiftsamtmannen ikke kun amtmennenes, men også de øvrige kjøpstadmyndigheters foresatte. Han skulle våke over kongens regalier og rettigheter, samt påse at kongens befalinger og forordninger ble overholdt.[3] Han skulle også passe på at stiftets biskop ikke forfaldt til vranglære eller forargerlig levnet. Denne overordnede rolle tapte med tiden en del av sin betydning.

I Norge faldt benevnelsen bort i 1918 og ble erstattet med fylkesmann.[4]

ReferanserRediger

  1. ^ Bricka, Carl Frederik. «336 (Dansk biografisk Lexikon / VI. Bind. Gerson - H. Hansen)». runeberg.org (dansk). Besøkt 21. desember 2019. 
  2. ^ «Stiftamtmand — ODS». ordnet.dk. Besøkt 21. desember 2019. 
  3. ^ «AMTMANDSBOGEN PORTRÆTTER OG BIOGRAFIER AF STIFTAMTMÆND OG AMTMÆND I DANMARK SAMLEDE MED EN INDLEDNING AF PALLE ROSENKRANTZ». docplayer.dk. Besøkt 21. desember 2019. 
  4. ^ «298 (Salmonsens konversationsleksikon / Anden Udgave / Bind XXII: Spekulation—Søøre)». runeberg.org (dansk). Besøkt 21. desember 2019.