Lastebåt

(Omdirigert fra Lasteskip)

En lastebåt, lasteskip eller frakteskip er et fartøy som er bygd med lasterom tilpasset forskjellig type last, i motsetning til passasjerbåt som primært er bygd for personbefordring. Tørrlast kan føres i bulk eller som stykkgods pakket i hensiktsmessig emballasje, flytende last i tanker. I dag pakkes gjerne stykkgods i containere som går på spesielle containerbåter. En lastebåt kan gå i linjefart eller trampfart. En mindre lastebåt i fart på kysten kalles gjerne fraktefartøy.

Det norske bulkgodsskipet Berge Athene på 225 000 dvt.

Tunggodsskip er skip som kan ta inn og transportere gods som ikke kan fraktes på annen måt, som for eksempel andre skip.