Arendals Dampskibsselskab

Norsk rederi, senere rutebilselskap

Arendals Dampskibsselskab AS (ADS) er et norsk rederi, og senere rutebilselskap, som ble stiftet første gang 9. mars 1857 i Arendal. Gjennom mer enn 100 år drev selskapet rutetrafikk langs kysten. Den mest kjente ruten gikk mellom Oslo og Bergen og var kjent under navnet Kystruta Oslo-Bergen eller hurtigruten. Rederiet hadde lenge sitt hovedkontor ved dampskipskaia i Arendal, og bygningen har stadig navn etter rederiet ADS.

Arendals Dampskibsselskab
Etablert9. mars 1857
HovedkontorArendal
LandNorge
Dampskipet «Arendal», bygd 1865, var Arendalskes andre skip, og seilte i kystfart mellom Kristiania, Kristiansand og Bergen. Skipet fikk et langt liv i norsk kystfart som kystruteskip og senere fraktefartøy, under navn DS Vesterålen og DS Nordfjord. Maleri av ukjent kunstner. Tilhører Kubens samlinger i Arendal.

Dampskipsrutene rediger

Selskapets første skip, DS «Nedenæs», ble satt i trafikk på strekningen Oslo-Kristiansand. Fra 1865, da DS «Arendal» ble levert, ble ruten forlenget vestover til Bergen. Tonnasjen ble raskt forsterket med DS «Motala». ADS drev helårs rutetrafikk mellom landets to største byer frem til 1969. Kystruten var lenge et samarbeidsforetak mellom ADS og Det Stavangerske Dampskibsselskab.

Brevikruta, drevet av ADS, forbandt byene på Sørlandet med hovedstaden. I Brevik korresponderte rutebåtene med jernbane til hovedstaden. Dette var lenge den raskeste måten å reise fra Sørlandet til hovedstaden. En ny æra begynte da Arendal i 1935 fikk jernbaneforbindelse til Oslo via Sørlandsbanen. Jernbanen overtok da mye av den trafikken som tidligere gikk med dampskip, spesielt passasjertrafikken.

Rederiets skip rediger

I alt eide rederiet 21 skip. Det siste, MS «Oslo», ble bygd i 1962 og solgt allerede i 1969. Selskapets mest berømte skip er trolig DS «Galtesund» som hadde en dramatisk historie knyttet til 2. verdenskrig. Skipet som var på vei vestover forbi Jæren ble kapret av norske kommandosoldater og ført til Skottland.[1] Året etter ville man gjenta bedriften og igjen skulle et ADS-skip kapres, denne gang DS «Tromøsund». Denne kapringen endte med katastrofe. Skipet ble bombet av tyske fly og senket i Nordsjøen.[2] Ingen overlevde.

Rederiets verste forlis skjedde i 1928 da DS «Norge» sank utenfor Haugesund og ni personer omkom. Skipet ble berget og fikk nytt navn, DS «Bjørgvin». [3]

Rutebilvirksomhet rediger

ADS startet rutebilvirksomhet i 1927 da de kjøpte selskapet Arendal og Omegns Automobilruter. ADS satset tidlig på landeveistransport og drev en rekke gods- og passasjerruter. Den mest kjente bussruta var Porsgrunnsruta mellom Kristiansand og Porsgrunn. Etter krigen utvidet ADS rutetilbudet ved å kjøpe opp flere lokale rutebilselskaper. Hisøyruta (1952), Molandsruta (1966), LFBs rutebiler (1968), Fevikruta (1969), Tromøyruta (1974), Rykeneruta (1977) og Grimstad og Omegn Bilruter (1986).[4] Rutebilvirksomheten i ADS ble 1. januar 1986 skilt ut og med nye eiere forvandlet til Aust-Agder Trafikkselskap (ATS) med NSB Biltrafikk som en av eierne. Dette selskapet skiftet som en del av Nettbuss navn til Nettbuss Sør i februar 2000, og hadde busstrafikken i området helt til utgangen av 2014.

Ny rederivirksomhet rediger

Rederivirksomheten i ADS ble tatt opp igjen i 2008. Selskapet har i dag interesser i og drift av skip hovedsakelig innenfor offshore. Selskapet har fortsatt hovedkontor i Arendal, og eies i dag av B.T. Larsen & Co AS.

Flåteliste rediger

1857–1969 rediger

Navn Type Tonnasje Tidsrom Annet
DS «Nedenæs» Kystruteskip 70 nrt 1857–1864 Hjuldamper
DS «Arendal» (1) Kystruteskip 149 brt 1865–1877 Opphugget 1975
DS «Motala» / DS «Brevik» Kystruteskip 331 brt 1868–1938
DS «Lindholmen» Kystruteskip 421 brt 1878–1907
DS «Arendal» (2) Kystruteskip 517 brt 1882–1939
DS «Spero» Lasteskip 968 brt 1891–1908
DS «Dronningen» Kystruteskip 661 brt 1894–1940
DS «Excellensen» Kystruteskip 425 brt (1905) 1899–1935
DS «Vøringen» Kystruteskip 178 brt 1903–1923
DS «Eidanger» Kystruteskip 219 brt 1904–1931
DS «Kong Oscar II» Kystruteskip 914 brt 1904–1945
DS «Halden» Kystruteskip 318 brt 1905–1933
DS «Norge» / DS «Bjørgvin» Kystruteskip 793 brt 1910–1929 - 1960
DS «Kristiansand» (1) Kystruteskip 484 brt 1914–1914
DS «Kristiansand» (2) Kystruteskip 473 brt 1915–1957
DS «Galtesund» Kystruteskip 623 brt 1919–1955
DS «Anemone» Godsruteskip 187 brt 1926–1931
DS «Tromøsund» Kystruteskip 732 brt 1928–1943 Senket av tyske fly
DS «Oslo» (1) Kystruteskip 881 brt 1929–1959
MS «Arendal» (3) Kystruteskip 605 brt 1955–1955
MS «Arendal» (4) Kystruteskip 678 brt (1905) 1957–1967
MS «Oslo» (2) Kystruteskip 727 brt 1962–1969

Arkivet rediger

Arkivet etter Arendals Dampskibsselskab befinner seg på KUBEN i Arendal. Arkivet omfatter både rederi- og rutebilvirksomheten. Arkivet strekker seg fra perioden 1870–2001 og inneholder bl.a. aksjeprotokoller, styreprotokoller, kopibøker, brevjournaler, korrespondanse, inngående brev, sakarkiv, styresaker, erstatningsjournaler/saker, havarier, skipspapirer/bøker, regnskapsbøker, pakkesaker, statistikk, vareprotokoller, billetter/telegrammer, kvitteringsbøker, avisutklipp, tegninger, foto og reklame.

Referanser rediger

  1. ^ Da galtesund forsvant sporløst, Avtrykk.no, 1.3.2017
  2. ^ Kapringen av D/S Tromøsund Avtrykk.no, 28.02.2018
  3. ^ Bergingen av D/S Norge, Avtrykk.no, 1.4.2015
  4. ^ Øyvind Bjorvatn (red): Fra damp til diesel – ADS – ATS – Nettbuss Sør 1857–2007. 150 år i samferdselens tjeneste. Arendal 2007. Side 77

Litteratur rediger

  • Birger Dannevig: Arendals Dampskibsselskab 1857–1982, Arendal 1982
  • Øyvind Bjorvatn (red): Fra damp til diesel – ADS – ATS – Nettbuss Sør 1857–2007. 150 år i samferdselens tjeneste. Arendal 2007
  • Artikkel om Arendals Dampskibsselskab av Dag Bakka jr. i «Skipet» 1.2000

Eksterne lenker rediger