Grimstad og Omegn Bilruter

Grimstad og Omegn Bilruter var et norsk busselskap som ble stiftet 9.juni i 1967 i Grimstad. Stifterne var Kristian og Magne Repstad og Erling Svennevig. Selskapet var en sammenslutning av flere mindre ruteselskaper. Selskapet formål var rutebildrift, handel og vekstedsdrift.

Aust-Agder Trafikkselskap (ATS) overtok alle aksjene i selskapet i 1986. Salget omfattet selskapets 22 busser, garasjer og verkstedsanlegg. Grimstad og Omegn Bilruter ble deretter innlemmet i ATS sin virksomhet. Selskapet ble avviklet i 1990.[1]

Arkiv rediger

Arkivet etter Grimstad og Omegn Bilruter befinner seg på Aust-Agder museum og arkiv i Arendal. Arkivet omfatter en generalforsamlingsprotokoll fra 1967–1990.

Referanser rediger

  1. ^ *Øyvind Bjorvatn (red): Fra damp til diesel – ADS – ATS – Nettbuss Sør 1857–2007. 150 år i samferdselens tjeneste. Arendal 2007

Eksterne lenker rediger