Akergruppen var benevnelsen på konsernvirksomheten til Akers mekaniske verksted. Akergruppen var dominerende innen norsk skipsbygging med inntil 48 % av all norskbygd tonnasje (1974).

Akers mekaniske verksted, forkortet AmV, fungerte som holdingselskap for selskapene i Akergruppen. I 1987 fusjonerte selskapet med Norcem og dannet Aker Norcem, som i 1988 endret navn til Aker. Generaldirektør i Akergruppen ved fusjonen var Karl Glad. Han ble senere konsernsjef i Aker da Gerhard Heiberg trakk seg i 1989.

Fred. Olsen & Co var dominerende på eiersiden siden de fikk aksjemajoriteten i 1916.

Selskaper i Akergruppen rediger

Se også rediger