Aker Norcem AS ble opprettet 1. januar 1987 etter en fusjon mellom Norcem AS og Akers mekaniske verksted (Akergruppen). Fusjonen skapte Norges største private industriselskap og besto av en rekke selskaper innen byggevare, offshore, skipsverft og annen industri. I 1988 ble navnet endret til Aker AS.

Gerhard Heiberg var arkitekt bak fusjonen, og ble selskapets konsernsjef, slik han hadde vært i Norcem.

Autoritetsdata