Norcem AS er Norges eneste produsent av sement, med fabrikker i Brevik og Kjøpsvik. Det meste av produksjonen går til markedet i Norge, mens en mindre del blir eksportert, hovedsakelig til Danmark og Island. Sement er hovedingrediens i betong, verdens mest brukte byggemateriale. Geografien i Norge gjør at det meste av produksjonen fraktes med båt til silostasjoner langs kysten, hvor sementen blir distribuert til lokale betongprodusenter, entreprenører og andre kunder.

Norcem
Norcems terminal i Slemmestad
Org.formAksjeselskap
Org.nummer934949145
Etablert1968
MorselskapHeidelbergCement
HovedkontorOslo
LandNorge
Nettstedwww.norcem.no (no, en)
Norcem Brevik sett fra sjøen

Kalkstein er hovedråstoffet til sementproduksjon. Det blir i økende grad benyttet alternative råstoffer for å redusere uttak av kalkstein. Flyveaske er et avfallsprodukt fra kullfyrte kraftverk, og utgjør en vesentlig del av de viktigste sementtypene (FA-sement). Også andre avfallsbaserte produkter utnyttes for å tilføre de nødvendige mineralene til produksjonen.

Sementproduksjon er energikrevende, og Norcem har siden midt på 1980-tallet benyttet alternative brensler til erstatning for kull og olje. De alternative brenslene består i hovedsak av bearbeidet næringsavfall. Papir, tekstiler, trevirke, plast og dyremel (forbehandlet avfall fra slakteindustrien) er de viktigste komponentene. I tillegg blir farlig avfall som maling, lakk, oljer og andre kjemikalier bearbeidet til brensel gjennom Norcems datterselskap Renor.

Historikk rediger

Norcem AS ble opprettet i 1968 som en fusjon mellom de tre sementfabrikkene i Slemmestad (Christiania Portland Cementfabrik), Brevik (Dalen Portland Cementfabrik) og Kjøpsvik (Nordland Portland Cementfabrik).

Sementfabrikkene i Brevik og Slemmestad hadde begynt med eksport allerede i mellomkrigstiden, med fjerne destinasjoner som Argentina og Colombia. I 1960-årene økte eksporten vesentlig, blant annet som følge av store kontrakter i Ghana, Liberia og Nigeria. Etableringen av Norcem økte eksportsatsingen ytterligere, ikke minst med etablering av siloterminal i New York. Leveransene i Afrika ble ytterligere forsterket gjennom eierskap og utvikling av lokale selskaper og produksjonsanlegg. Eksporten var på over 1,1 millioner tonn i 1969, men sank vesentlig mot slutten av 1970-tallet.

I løpet av 1970-tallet utviklet Norcem seg til et av landets største industrikonglomerater med hovedvekt på byggematerialer, og en rekke selskaper ble kjøpt opp. Blant selskapene som helt eller delvis var eid av Norcem var: Bratsberg Teglverk, Jøtul, Norcem Betong, Norcem Paper Mill, Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab, Norema, Norsk Eternit Fabrikk, Norsk Leca, Zanda, Saga-døren, Siporex/Ytong, Slemmestad Fiberglass / Fjord plast. Sementaktiviteten ble fra 1983 organisert i datterselskapet Norcem Cement.

Norcem var tidlig inne i oljeindustrien gjennom eierskap i en rekke selskaper, blant annet etablering av forsyningsbasen Norsea (North Sea Exploration Services) i Dusavika i Stavanger, boreselskapet Morco (senere Norcem Drilling, Aker Drilling, Transocean Drilling, Procon, Prosafe), selskaper innen korrosjonsbeskyttelse, samt levering av brønnsement og boreslam.

I 1987 fusjonerte selskapet med Akers mekaniske verksted og dannet Aker Norcem AS. I 1988 ble konsernnavnet endret til Aker AS. Norcem Cement endret navn til Norcem, som ble et rent sementselskap. I 1995 fusjonerte Aker Sement og Byggevare med Euroc AB og dannet Scancem AB. I 1999 ble Scancem AB solgt til tyske Heidelberger Zement Gmbh, som i 2001 endret navn til HeidelbergCement.

I 2023 endret selskapet navn til Heidelberg Materials Sement Norge AS som ledd i en global endring av selskapsnavn.

Administrerende direktør rediger

År Navn
1968–1973 Sverre Grøtter
1973–1987 Gerhard Heiberg (fra 1982 som konsernsjef i Norcem, og fra 1987 som konsernsjef i det fusjonerte Aker Norcem)
1982–1987 Ragnar Skaudal (Norcem Cement)
1987–1990 Jan-Erik Erichsen
1990–1996 Axel R. Endresen
1996–2000 Gunnar Syvertsen
2000–2005 Bjørn Mørck
2005–2016 Gunnar Syvertsen
2017–2019 Giv Brantenberg
2019– John Sunde

Eksterne lenker rediger