Selskapsform er en kategorisering av den rettslige statusen til et selskap. Valg av selskapsform har betydning for eiernes ansvar, krav om aksjekapital og selskapets status som juridisk person.

Det må skjelnes mellom selskapsform og virksomhetsorganisering. Et selskaps virksomhetsorganisering (eksempelvis konsern, konglomerat, morselskap, datterselskap, indre selskap, skallselskap og stråselskap) beskriver hvorledes virksomheten er strukturert, gjerne ut fra skatte- eller markedsføringshensyn, men har ikke betydning for selskapets juridiske status.

Eksempler på selskapsformer

rediger

Se også

rediger
Autoritetsdata