Skallselskap

Et skallselskap er et selskap som ikke har noen signifikant kapital eller aktivitet. Denne selskapsformen er i seg selv ikke ulovlig, og de kan ha legitime forretningsaktiviteter. Normalt brukes det likevel som en hovedkomponent i svart økonomi, spesielt i forbindelse med selskaper som er basert i skatteparadiser.

En klassisk form for skatteunngåelse, kalt internprising, baseres på kjøp og salg via skallselskaper i skatteparadiser, for å skjule hovedselskapets reelle profitt. Selskapet fører da all sin internasjonale aktivitet gjennom skallselskapet, og må derfor ikke rapportere om de involverte beløpene til hjemlandet, noe som gir skattebesparelser. Oxfam International kalkulerer med at pengestrømmen ut fra utviklingsland til skatteparadiser beløper seg til 50 milliarder dollar hvert år.