Svart økonomi

Svart økonomi er en betegnelse på økonomisk virksomhet, blant bedrifter eller privatpersoner, som unndrar seg å betale skatter og avgifter til staten. Det kan være mange ting, som inntekter, formue og omsetning som bevisst ikke blir oppgitt til beskatning, og ifølge lovverket i de fleste land er dette ulovlig og kan medføre straffereaksjoner som fengsel og bøter.

Svart handel kan for eksempel være hvis man trenger å reparere PC-en og databutikken kanskje spør: «Skal det være med eller uten regning». Hvis man velger å få reparert PC-en uten regning vil dette være en svart handel. Svart arbeid er for eksempel hvis en person har en ekstrajobb hvor verken han eller arbeidsgiveren oppgir lønna til skattemyndighetene.

For de som er involvert i svart økonomi kan det gi billigere tjenester og økte inntekter, ettersom de deler pengene som skulle vært innbetalt som skatt. For samfunnet forøvrig vil det medføre tap av inntekter til fellesformål som skoler, sykehus, kollektivtrafikk osv.

Svart arbeid er også en trussel for lovlydige virksomheter, som blir utkonkurrert av svarte virksomheter, ettersom disse unndrar seg utgifter til skatter og avgifter og dermed kan underby de lovlige virksomhetene. Den svarte økonomien er også er et samfunnsproblem fordi de som ikke betaler inn pliktige skatter og avgifter også bidrar til å undergrave landets felles økonomi.

Eksterne lenkerRediger