Dalen Portland Cementfabrik

industribedrift i Porsgrunn

Dalen Portland Cementfabrik (DPC), senere Norcem Brevik er et sementverk i Brevik i Porsgrunn kommune. Fabrikken produserer sement for det norske bygge- og anleggsmarkedet. Kalkstein er fabrikkens hovedråvare, og denne hentes fra gruve under fabrikken, fra Bjørntvet ved Porsgrunn, og fra Verdal i Nord-Trøndelag. Et særtrekk ved produksjonen er en høy andel alternative brensler, blant annet basert på næringsavfall, samt farlig organisk avfall. Hovedtyngden av produksjonen blir fraktet på skip, til Norcems silostasjoner langs kysten, eller til eksportmarkeder.

HistorieRediger

A/S Dalen Portland Cementfabrik (DPC) ble stiftet aksjeselskap 7. august 1916. DPC hadde bestilt sementovner fra Krupp i Tyskland, men på grunn første verdenskrig, kom ikke produksjonen i gang før i august 1919. Den drivende kraft i etableringen av DPC var maskiningeniør Alfred Holter, som ledet bedriften helt fram til død i 1948. DPC etablerte i løpet av 20-årene en sterk posisjon på det norske markedet, som i løpet av få år så etableringer av tre nye sementfabrikker.

Direktør Alfred Holter ledet en offensiv eksportsatsing, blant annet til flere land i Sør-Amerika. Senere ble han sentral i etableringen av et europeisk sementsamarbeid, nå kjent som Cembureau. På 1960-tallet ble det gjort eksportavtaler til blant annet Ghana og Nigeria, og USA ble et viktigere eksportmarked.

CPC fusjonerte med Christiania Portland Cementfabrik og Nordland Portland Cementfabrik til Norcem i 1968. Per M. Backe var direktør for DPC og ble da styreformann i det fusjonerte selskapet.

Dagbrudd og gruvedriftRediger

Kalkstein til sementproduksjonen ble opprinnelig hentet fra dagbrudd i Dalen. I 1960 gikk man over til underjordsdrift. Kalksteinforekomsten er et ca 40 meter tykt lag som heller ca 15 grader ned mot Eidangerfjorden. Dalen gruver har en utstrekning på om lag 250 kilometer og har kommet ned til en dybde på 340 meter under fjorden. Sementfabrikken er den eneste i verden med underjordsdrift av kalkstein.

I 1955 ble det etablert et dagbrudd ved Bjørntvet, 7 km fra Dalen. Kalksteinen fra Bjørntvet ble fraktet med taubane til fabrikken fram til 1975 da man gikk over til transport på jernbane.

I 1988 kjøpte Norcem Kjørholt gruver fra Norsk Hydro. Denne gruven ble etablert som dagbrudd i 1929 og gikk over til underjordsdrift i 1933. Fra Kjørholt ble kalksteinen fraktet med taubane til Herøya hvor det ble brukt til produksjon av kalksalpeter. I 1976 ble det opprettet adkomstvei mellom de to gruvene under jord.

Dagens produksjon er også basert på kalkstein fra Tromsdalen i Verdal. Denne blir fraktet på båt til Brevik. I 2016 vedtok Porsgrunn kommune en områderegulering som blant annet skal legge til rette for økt import av kalkstein fra Verdal, med blant annet siloanlegg og lukket lossing.

ProduksjonRediger

Fabrikkens prosessanlegg har vært gjennom flere større ombygninger. De to første sementovnene var i drift til 1965. Ovn 3 fra 1946 til 1974, ovn 4 fra 1956 til 1996, ovn 5 fra 1961 til 2004. De nye ovnene økte produksjonen fra om lag 200 000 tonn i 1946 til 1,3 millioner tonn sement tidlig på 70-tallet.

Dagens produksjon foregår i ovn 6, som ble satt i drift i 1966 og ombygd i 2004. Denne ombygningen gjorde at produksjonen kan bruke mer alternativt brensel, med tilsvarende reduksjon av kullforbruk. Andelen alternativt brensel er kommet opp i over 60 % hvorav en stor andel er biomasse og således CO2-nøytralt.

I 1999 etablerte NOAH et anlegg for å produsere brensel basert på farlig organisk avfall. Anlegget leverer fast og flytende brensel til sementproduksjonen. Norcems datterselskap Renor kjøpte anlegget i 2003.

LitteraturRediger

  • Gartmann, Frithjof (1990). Sement i Norge – 100 år. Oslo, Norcem
  • Fasting, Kåre og Gartmann, Frithjof (1980). Dalens egne år, 1916–1968. Oslo, Norcem