Scancem ble opprettet som et norsk-svensk selskap i 1986. Det var eid 50/50 mellom norske Aker Norcem (senere Aker) og svenske Euroc. Disse to selskapene hadde gjennom mange år inntatt en rekke posisjoner i andre land, og da i første rekke innen sementproduksjon.

I selskapet inngikk all sementproduksjon og sementhandel utenfor Norge og Sverige, samt virksomheter innen betong- og betongvare, kull, tørrbulk og kalk.

Scancem kjøpte seg etterhvert opp i flere andre utenlandske sementselskaper:

  • 1988 Allentown (USA)
  • 1988 Castle Cement (England)
  • 1989–1992 Valenciana (Spania)
  • 1992 Kunda Nordic Tsement (Estland)

I 1996 fusjoneres all sement og byggevarevirksomhet i Aker og Euroc inn i Scancem. Aker og Euroc eier da 1/3 hver. De internasjonale operasjonene videreføres i datterselskapet Scancem International. Scancem er på denne tiden verdens 6. største sementselskap.

I 1999 selges Scancem til det tyskbaserte selskapet Heidelberger Zement, senere HeidelbergCement.