Scancem International

Scancem International er et sementselskap med hovedkontor i Oslo og virksomhet i Afrika. Selskapet er en del av HeidelbergCement. Scancem International har eierskap i lokale selskaper i seks land i Vest-Afrika, samt i Tanzania.

HistorikkRediger

De norske sementfabrikkene, og da spesielt Dalen Portland Cementfabrik, hadde tidlig fokus på eksport av sement. Da Ghana ble selvstendig i 1957 ble det snart et viktig brohode for eksport til Vest-Afrika. Utover 1960-tallet økte engasjementet og man fikk langsiktige avtaler om levering av sement og klinker. I 1967 ble Ghacem etablert i samarbeid med den ghanesiske staten.

Etter at de norske sementselskapene fusjonerte til Norcem i 1968 fortsatte ekspansjonen i Afrika. Det ble opprettet sementmøller og sementterminaler i flere land i Vest-Afrika. Eksport til Vest-Afrika ble etterhvert et hovedområde for den norske sementeksporten.

Også den svenske sementindustrien, gjennom Euroc, hadde internasjonale aktiviteter. Som et første skritt i et økende samarbeid mellom Euroc og Norcem ble Scancem International etablert med 50 % eierandel hver. I selskapet inngikk sementaktivitetene som var utenfor Norge og Sverige. Norcem fusjonerte i 1987 med Akers mekaniske verksted og dannet Aker Norcem, senere Aker.

I 1995 fusjonerte Aker og Euroc alle sine sement- og byggevareaktiviteter i Scancem, og Scancem International inngikk som datterselskap. I 1999 ble Scancem kjøpt av Heidelberger Zement, senere HeidelbergCement.