Kystruteskip er et fartøy sertifisert for rutetrafikk langs norskekysten innenfor 20 nautiske mil av grunnlinjen, og over åpne, ubeskyttede havstykker lenger enn 25 nautiske mil (liten kystfart).

Kystruteskipet DS «Galtesund».

De første kystruteskipene var dampskip som gjorde det mulig å utvikle relativt regelmessige forbindelser langs hele norskekysten. Det første kystruteskipet var hjuldamperen DS «Constitutionen» på ruten fra Oslo til Kristiansand. I 1842 ble det etablert en kystrute fra Trondheim til Kristiansand via Bergen.

Det første kystruteskipet til Nord-Norge var hjuldamperen DS «Prinds Gustav» som gikk fra Trondheim med kurs nordover 5. mars 1838. Det tok ytterligere 55 år før Hurtigruten var en realitet.

Autoritetsdata