En dokk er et lukket område med vann eller sjø nok til at et skip eller flere kan seile inn og ut. Det kan lukkes mot tidevann eller andre vannstandsendringer ved hjelp av solide dokkporter. Verftsdokker kan også tømmes for vann, for at en skal kunne utføre arbeid på skip under vannlinjen.

Flytedokken ved Bergen Mekaniske Verksted sett fra Puddefjordsbroen. Skipet seiler inn i nedsenket dokk, og blir liggende tørt når vannet pumpes ut og dokken hever seg
Bretonsk marina med dokk. Flere båteiere velger å parkere utenfor. Tydelig forskjell på flo og fjære

Det kan skilles mellom havnedokkanlegg, tørrdokker og flytedokker.

Havnedokkene er ofte store områder for flere skip, som kan ligge i relativ ro i forhold til tidevannsendringer som mange steder er på flere meter. Portene er da åpne to ganger i døgnet, ved høyvann.

Tørrdokkene er utsprengte eller oppmurte kaier med bedding i bunnen. Vannet blir pumpet ut før arbeidet tar til.

Flytedokker er flytende tørrdokker og utstyrt med flytetanker som løfter dokken og skipet, samtidig som vannet pumpes ut. De er ikke i samme grad avhengige av stor plass på land, og brukes ofte som supplement for verft som ligger trangt til. Dokken fylles med vann og senkes til skipet flyter når det skal ut igjen.