Flo, også kalt høyvann, er når tidevannet er på sitt høyeste. Ved hver fullmåne og nymåne er floen høyere enn normalt og kalles springflo, mens ved hver halvmåne er floen lavere enn normalt og kalles nippflo eller skarflo. Flo kan sies å være det motsatte av fjære.

Flo i en fiskehavn i Bay of Fundy, 1972 Flo i en fiskehavn i Bay of Fundy, 1972
Flo i en fiskehavn i Bay of Fundy, 1972
Fjære i samme havn, 1972

Kombinasjonen av flo og kraftig vind, gjerne sammen med et kraftig lavtrykk, kan forårsake stormflo. Da når floen enda høyere enn normalt og kan skape oversvømmelser. I ekstreme tilfeller oversvømmes store landområder.

Se også rediger