Et lavtrykk er et område der det atmosfæriske lufttrykket er lavere enn i de omkringliggende områdene. Tropiske stormer, ekstratropiske sykloner, subpolare sykloner og subarktiske sykloner er alle former for lavtrykk.

Et kraftig lavtrykk sørvest for Island. Skybåndene rundt lavtrykket viser hvordan luftstrømmene roterer inn mot lavtrykkssenteret. 4. september 2003.

Fysisk rediger

Atmosfæren er slik at den alltid vil prøve å være i likevekt. Det betyr at når et lavtrykk oppstår vil luften strømme inn mot senteret av lavtrykket for å utligne trykkforskjellen. Siden jorden roterer vil luftstrømmene bli bøyd av mot høyre på den nordlige halvkule, og mot venstre på den sørlige halvkule (kjent som corioliskraften). Dermed vil ikke luftstrømmene gå direkte inn mot lavtrykkssenteret, men bevege seg i sirkler nærmere og nærmere senteret. På den nordlige halvkule beveger luftstrømmene seg mot klokken på vei inn mot lavtrykket. I lavtrykkssenteret konvergerer luften som da begynner å stige. Dette medfører adiabatisk avkjøling og luften kondenserer til skyer. Derfor er lavtrykk assosiert med skyet vær som minimerer temperaturforskjellen mellom natt og dag. Skydekket fører til at mindre sollys slipper ned til overflaten, og om natten hindrer skydekket langbølget utstråling (varmetap). Frontsoner er også tett knyttet til lavtrykk, og stigende luftbevegelser i forbindelse med disse fører også til skyet vær og nedbør.

Et kraftigere eller dypere lavtrykk fører til at trykkgradienten (trykkforskjellen mellom lavtrykket og de omkringliggende områdene) blir større. Dette merker en igjen på at vinden blir kraftigere. Er trykkgradienten stor nok kan vinden nå både storm og orkan styrke.

Klimatologisk rediger

Klimatologisk blir det dannet lavtrykk i den intertropiske konvergenssonen (ITCZ) som en del av sirkulasjonen i Hadleycellen. Fordi solinnstrålingen er kraftigst over ekvator vil luften der stige fordi den blir varmere enn den omkringliggande luften. Dette fører til et mer eller mindre konstant lavtrykksområde rundt ekvator.

Termale lavtrykk rediger

I svært varme områder, som ørkener, kan det oppstå såkalte termale lavtrykk. Disse oppstår når overflaten raskt blir varmet opp, og luften over begynner å stige. Dette fører til isolerte lavtrykk ved overflaten.

Se også rediger

Eksterne lenker rediger