Springflo er når tidevannet har den høyeste flo. Fenomenet inntrer når tidevannskreftene fra månen og solen virker mest mulig sammen, som er når månen, jorden og solen er omtrent på linje. Springflo inntrer altså ved hver nymåne og fullmåne, omtrent hver fjortende dag. Floen kan bli spesielt høy i kombinasjon med stormflo, altså at det i tillegg er lavtrykk og kraftig pålandsvind.

Springflo i Wimereux (Frankrike)

Se også rediger