Skipsverft

(Omdirigert fra «Verft»)

Skipsverft, eller bare verft, er en industribedrift som nybygger, vedlikeholder, reparerer eller gjør modifikasjoner av skip og andre flytende enheter. Verft er aktører innenfor maritim næring. De første skipsverftene man kjenner til ble opprettet i India for over 4 000 år siden.

Rosenberg skipsverft i Stavanger

Inntil den industrielle revolusjon bygget skipsverft skip med trevare som byggemateriale, men fra 1800-tallet ble jern og stål stadig mer brukt. Frem til den andre verdenskrig var klinkbygging enerådende, men deretter overtok sveising mer og mer, og ble etter hvert enerådende.

I dag er de fleste ledende skipsverft lokalisert i Asia, men Europa og USA har fremdeles en viss skipsbygging, særlig av marinefartøy og spesialiserte fartøy. I Norge er verftsindustrien i dag sterkt engasjert med arbeid for oljeindustrien.

Et lite skipsverft kalles for et båtbyggeri som ikke bygger skip, men båter. Fra gammelt av var disse verkstedene ei spartansk bu hvor man bygget trebåter. I dag er det gjerne et moderne lokale på lik linje med andre produksjonslokaler en benytter til verksteder. Et moderne båtbyggeri har i dag konvensjonelle snekkermaskiner, håndverktøy og datahjelpemidler. Noen båtbyggerier er med årene blitt så store at de er blitt omdannet til skipsverft.

Se også

rediger
  • Norske Skipsverft – en nasjonal og samlende bransjeorganisasjon for norsk verftsindustri