Orlogskaptein

militær grad i mange lands sjøforsvar

Orlogskaptein (oorlog er det nederlandske ord for krig) er en militær grad mellom kapteinløytnant og kommandørkaptein i Sjøforsvaret. Opprinnelig ble graden gitt kapteiner i handelsflåten som ble innkalt til tjeneste i Marinen i krigstid. Tilsvarer major i Luftforsvaret og Hæren.

Distinksjon for orlogskaptein i Sjøforsvaret.
Den nederlandske offiseren kapitein-luitenant ter zee André van der Kamp

Graden oversettes til Commander på engelsk[1], i Tyskland Korvettenkapitän, i Frankrike Capitaine de Corvette, i Sverige örlogskapten, i Danmark orlogskaptajn og i Finland komentajakapteeni/kommendörkapten.

Gradstegnet har tre tykke gullstriper, der den øverste har kommandoløkke.


Referanser rediger